Skjellsand består av delvis nedbrutte kalkskall fra skjell og andre marine organismer.

Skjellsand er en viktig ressurs og finnes flere steder langs kysten fra Oslofjorden til kysten av Nord-Norge. Sanden lokaliseres hovedsakelig hvor det er strøm og bølgeaktivitet, gjerne i trange sund, værutsatte bukter og på lesiden av holmer og skjær, men også i bassenger i den undersjøiske skjærgården utenfor kysten.

Skjellsand har et høyt kalkinnhold og har derfor mange bruksområder, så som jordforbedring og landbrukskalking, fôr til fjørfe, tildekking av forurenset havbunn, rensing av vassdrag og som hovedfilter for avløpsrensing. Skjellsand benyttes også til vedlikehold av sandstrender langs norskekysten.