Hydrogenfluorid

kjemisk forbindelse

Hydrogenfluorid er en fargeløs gass med formelen HF. Oppløst i vann utgjør dette flussyre.

Hydrogenfluorid
Andre navn
Flussyre
Identifikatorer
CAS-nummer7664-39-3
SMILESF
Kjemiske egenskaper
FormelHF
Molar masse20,006 g/mol
UtseendeFargeløs gass eller væske
Tetthet1,15 kg/m3
Smeltepunkt−83,6 °C
Kokepunkt19,5 °C
Damptrykk783 mmHg (20 °C)
LøselighetEnkelt blandbar
pKa3,17
nD1,00001
Dipolmoment1,86 D
Termokjemiske egenskaper
Dannelsesentalpi ΔfHo298−13,66 kJ/g (gass)
−14,99 kJ/g (væske)
Molar entropi So2988.687 J/g K
Farer
Hovedfarer
LD501276 ppm (rotte 1 time)
Relatert
Andre anionerHydrogenklorid, Hydrogenbromid, Hydrogenjodid, Hydrogenastatid
Andre kationerNatriumfluorid, Kaliumfluorid, Rubidiumfluorid, Cesiumfluorid
Andre lignende forbindelserVann, Ammoniakk