Hovin (Oslo)

strøk i Oslo
Se pekerside for andre forekomster av stedsnavnet Hovin.

Hovin er et strøk i Oslo. Hovin tilhører bydel Grünerløkka og bydel Gamle Oslo. Det meste av bebyggelsen er boliger, men det er en del næringseiendommer, særlig langs Grenseveien. Hovinbekken, som kommer fra Trollvann, går – delvis skjult – i nordkant av området.

Hovin sett fra øst

Beliggenhet

rediger

Grenseveien deler strøket i en vestlig og østlig del.

Vestdelen

rediger

Den vestlige delen er avgrenset av Hovinveien i nord, Gjøvikbanen i vest, naturlig nok Grenseveien i øst, og en turvei parallelt med Hovinveien i sør. Denne turveien går likt med bydelgrensen, slik at hele den vestlige delen er i bydel Grünerløkka. Vestdelen av Hovin består dermed av kvartalene sør for Hovinveien, med Njåls vei og Bertrand Narvesens vei på tvers.

Denne delen grenser til Lille Tøyen i nord, og Ensjø i sør, og er også med i planområdet for Ensjøbyen.

Østdelen

rediger

Den østlige delen er avgrenset av Grenseveien i vest, grøntområde nord for St. Jørgens vei i nord, Ring 3 i øst, og med uklare grenser i sør. Her finner man mye boliger og grønområder. Veimessig har man St. Jørgens vei i nord (som bydelgrensen går sør for), Lillebergsvingen og Lillebergveien.

Her ligger man sør for Hasle, vest for Ulven, nord for Valle og Helsfyr, og nordøst for Ensjø.

Pga. det svært uklare skillet mot Valle, omtales gjerne østdelen av Hovin og Valle samlet som Valle-Hovin. Om Vestdelen på grunn av Ensjøbyutbyggingen om noen år vil være "overtatt" av strøket Ensjø gjenstår å se.

Historie

rediger

Navnet er sammensatt av hof (gudshus) og vin (eng).

Den opprinnelige Hovin gård var en av de største i Groruddalen. Den var tidvis kirkegods, tidvis i privat eie. Hovin gård var etter hvert delt i sju bruk:

  • Søndre Hovin; våningshuset står i St. Jørgens vei 61, og benyttes som barnehage
  • Mellom-Hovin; Ulvenveien 88a, revet 1997
  • Nordre Hovin; Østre Aker vei 45, hovedbygget ble reist i 1840-årene og står fortsatt som bevaringsverdig bygg.
  • Solberg; Østre Aker vei 9, revet 1980-tallet
  • Volla; Vollaveien 30, revet
  • Østre Ødegården; ved Tittutveien
  • Vestre Ødegården; ved Alnabru skiftestasjon

I 1911 blei gården kjøpt av Hovind Gaard og Teglverk og i 1915 av kommunen. Teglverket var imidlertid i drift bak det som i dag er Hasle t-banestasjon fram til 1950-åra. Kommunen planla å anlegge sjukehus på området, seinere også kirkegård. Det blei ikke noe av noen av delene.

På 1950-tallet kom det i stedet store felt med boligblokker på østsida av Grenseveien. I bakkant av disse er det omfattende grøntområder. Her ligger også idrettsanlegg som Valle Hovin stadion, Vallhall Arena og mange treningsbaner.

Hovin ungdomsskole blei bygd i 1955. Den ligger i Strømsveien 110. På 1800-tallet var det barneskole på Søndre Hovin, og det har også vært landbruksskole i området.

Videre utvikling

rediger

Industriområdene vest for Grenseveien på Hovin skal i stor grad saneres i forbindelse med Ensjøbyen-utviklingen. Isteden skal det komme nye gateløp, næringsbygg og mye leiligheter her.

Litteratur

rediger