Valle (Oslo)

strøk i Oslo
«Valle» har også andre betydninger.

Valle er et strøk i Oslo, nord for Helsfyr og øst for Grenseveien. Skillet mellom Valle og Hovin er en smule uklart, og fellesbetegnelsen Valle-Hovin benyttes ofte.

Hovedbygningen på Øvre Valle fra 1840

Navnet er av norrønt Volin, som betyr «markene». Gården var i eldre tid klostergods under Nonneseter. Seinere var området slottsmark under Akershus. Fra 1765 var det i privat eie. I 1915 kjøpte Kristiania kommune Valle og deler av Hovin. Det var flere ikke-realiserte planer for strøket, blant annet var området tenkt brukt til sjukehus og til flyplass. I 1953 blei det bebygd med boligblokker, og i på 1960-tallet blei flere idrettsanlegg oppført, blant annet Valle Hovin kunstisbane, Norges første kunstfrosne skøytebane.

Gamle Valle gård blei tidlig delt i to. Nedre Valle er det som seinere blei Ensjø (= Einarshaug) gård, Malerhaugveien 12, i den seinere tid alders- og sykehjem. Øvre Valle (også kalt Kokengen) har si hovedbygning fra ca. 1840 i Vallefaret 14 (nå barnehage). Fra denne gården blei på 1800-tallet Malerhaugen, Grønvoll og Helsfyr utskilt.

Valle hører inn under bydel Gamle Oslo.

Det fantes også en Valle gård i området ved St. Hanshaugen. Nå brukes Valleløkken om dette strøket.

KilderRediger

  • Oslo byleksikon, Kunnskapsforlaget 2000