Hodepinedagbok

dagbok som dokumenterer fakta omkring egen hodepine

Hodepinedagbok eller hodepinekalender er et personlig verktøy som dokumenterer fakta omkring egen hodepine, spesielt om man opplever at den er spesielt sterk, gjentakende og/eller langvarig. Hodepinedagboken vil dessuten kunne avdekke risiko for medikamentoverforbruk før medikamentoverforbrukshodepine oppstår, noe som er en risiko for alle som bruker smertestillende legemidler ofte.

Hodepinedagbok er et viktig verktøy rediger

Hodepinedagbok er et svært viktig verktøy for både pasienten og legen, spesielt når sistnevnte skal stille en diagnose eller eventuelt henvise pasienten videre til spesialisthelsetjenesten, det være seg til en privatpraktiserende nevrolog eller en nevrologisk avdeling ved et sykehus. Likeledes er den essensiell når pasienten skal behandles for andre lidelser og av andre enn sin vanlige lege.

I mange sammenhenger kreves det at pasienten fører hodepinedagbok for å åpne opp for kostbare eller nye behandlingsformer. Dette kan blant annet gjelde ved botoxbehandling av hodepine som skal dekkes av det offentlige. Likeledes er dokumentasjon ett av HELFO-kriteriene for å få dekket behandling med CGRP-hemmereblå resept.

Elektroniske hjelpemidler rediger

Hodepinedagboken utviklet i samarbeid med Hodepine Norge og med overleger fra Nevrologisk avdeling på Haukland Universitetssykehus, er et gratis program for iOS og Android, og blant de mest populære helseappene i Norge.[trenger referanse]

Brain Twin er utviklet ved St. Olavs hospital og NTNU i Trondheim, og er gratis for både iOS og Android. Blant de mest brukte elektroniske dagbøkene (internasjonalt) er mobilapplikasjonene Migraine Buddy og HeadApp. Førstnevnte er et typisk valg for personer med migrene- eller tensjonlignende hodepine (med anfall som kan vare dagevis), mens sistnevnte ofte velges av personer som mistenkes å ha trigeminal-autonom hodepine (TACs), trigeminusnevralgi (TN) og lignende kortvarige hodepiner (med anfall som kan vare fra noen sekunder til noen timer) av alvorlig karakter.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger