Medikamentoverforbruk

overforbruk av smertestillende og sedative legemidler

Medikamentoverforbruk av smertestillende (analgetika og triptaner) og beroligende (sedativer) legemidler er en tilstand som kan føre til medikamentoverforbrukshodepine (MOH), som gjerne er kronisk. Overforbruk defineres som bruk av reseptfrie smertestillende legemidler, som for eksempel Ibux og Paracet, i 15 dager (antall doser varierer) eller mer per måned i minst tre måneder, eller bruk av reseptbelagte smertestillende legemidler, som for eksempel Paralgin forte, triptaner og opiater, i ti dager (tilsvarende 18 doser for triptaner) eller mer per måned i minst tre måneder.[1]

Kronisk spenningshodepine er den mest vanlige typen med kronisk hodepine. En undersøkelse blant 30 000 norske voksne i alderen 30–44 år viser en prevalens i befolkningen på cirka 3,71 % for kronisk hodepine, hvorav cirka halvparten med medikamentoverforbruk. Undersøkelsen viste også at kvinner hadde kronisk hodepine dobbelt som ofte som menn, og at kronisk spenningshodepine utgjorde cirka 95 % av de primære kroniske tilfellene med hodepine. Cirka 50 % av disse hadde migrene som tilleggsdiagnose. Kun 4 % har kronisk migrene.[2][3]

Severity of Dependence Scale

Severity of Dependence Scale (SDS) består av fem spørsmål for å kartlegge medikamentoverforbruk.

  1. Tror du din bruk av [hodepinemedikamentet] er ute av kontroll? (0 - aldri/nesten aldri, 1 - noen ganger, 2 - ofte, 3 - alltid)
  2. Blir du engstelig eller bekymret ved tanken på å droppe en dose? (0 - aldri/nesten aldri, 1 - noen ganger, 2 - ofte, 3 - alltid)
  3. Er du bekymret for ditt [medikamentforbruk]? (0 - aldri/nesten aldri, 1 - noen ganger, 2 - ofte, 3 - alltid)
  4. Ønsker du at du kunne slutte å bruke [hodepinemedikamentet]? (0 - aldri/nesten aldri, 1 - noen ganger, 2 - ofte, 3 - alltid)
  5. Hvor vanskelig synes du det er å la være å ta/ slutte med [medikamentene]? (0 - ikke vanskelig, 1 - ganske vanskelig, 2 - veldig vanskelig, 3 - umulig)

Det viser se at overforbruk er mest vanlig med såkalte håndkjøpsanalgetika og kombinasjonsanalgetika, mens overforbruk som følge av triptaner, ergotamin og opioider er mer sjeldent.[4]

Alle utvikler ikke medikamentoverforbrukshodepine, men de som får hodepine av medisiner er ofte avhengige.[5] Pasienter som lider av kronisk hodepine og har mistanke om overforbruk bør derfor kontakte lege og diskutere det. Langvarig overforbruk vil normalt kreve seponering og kanskje også detoksifisering, noe som bare bør skje i samråd med lege. Legen kan avhjelpe med lindrende råd og tiltak, som for eksempel nerveblokade, i den tiden dette tar, noe som vil variere etter både graden av alvorlighet og legemidlet.

Referanser rediger

  1. ^ Forsberg KL, Giverhaug T. Overforbruk av triptaner og medikamentindusert hodepine Arkivert 2. august 2019 hos Wayback Machine.. Publisert i Utposten, 05.10.2009. Besøkt 2019-08-02.
  2. ^ Aaseth, K., Grande, R. B., Lundqvist, C., & Russell, M. B. (2009). What is chronic headache in the general population? The Akershus study of chronic headache. Acta Neurologica Scandinavica, 120, 30-32. doi:10.1111/j.1600-0404.2009.01209.x
  3. ^ Eline Feiring (2010) Feilbehandling av kronisk hodepine. Tidsskr Nor Legeforen 2010;130: 252. doi:10.4045/tidsskr.10.0018
  4. ^ Michael Bjørn Russell (2009) Medikamentoverforbruk ved kronisk hodepine. Tidsskr Nor Legeforen 2009;129: 727. doi: 10.4045/tidsskr.09.0348
  5. ^ Mari Rian Hanger (2019) De som får hodepine av medisiner er ofte avhengige. Forskning.no, 15.03.2019. besøkt 2019-03-15.
Autoritetsdata