Norsk senter for hodepineforskning

senter for hodepineforskning

Norsk senter for hodepineforskning (NorHEAD) starter opp 1. august 2022, og skal drive internasjonalt ledende forskninghodepinesykdommer. Senteret skal samle dagens kunnskap, og utvikle nye og innovative behandlingsmetoder som vil bidra til å gi pasientene en bedre hverdag.[1] Vertskap for det nye senteret er Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU i Trondheim.

Den 7. desember 2021 ble det klart at regjeringen bevilger 130 millioner kroner til et nytt nasjonalt forskningssenter for hodepinesykdommer, som skal ledes av professor Erling Andreas Tronvik ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.[2] NorHEAD er et prosjekt av Forskningssenter for klinisk behandling, med finansiering fra Norges forskningsråd. Deltakende universiteter og sykehus i Norge bidrar i tillegg med halvparten av finansieringen.[1]

Bakgrunnen for det nye senteret er at hodepinelidelser utgjør et stort folkehelseproblem og fører til betydelige kostnader for samfunnet. Hodepine og migrene har også stor innvirkning på livene til de som rammes. Samtidig er det fortsatt mange uløste spørsmål knyttet til diagnostikk og behandling av hodepinesykdommer.[1]

Forskningsområdene vil blant annet omhandle kliniske studier, helseregisterdata og kunstig intelligens og maskinlæringsteknikker.[1]

Partnere

rediger

Følgende offisielle partnere inngår i samarbeidet med NorHEAD.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ a b c d Om NorHEAD. NorHEAD, 2022. Besøkt 2022-07-01
  2. ^ Johanne Færevaag Nome (2021) Ledende fagmiljø i hodepine får 130 millioner til nytt forskningssenter. Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF. Gemini.no, 07. 12. 2021. https://gemini.no/2021/12/ledende-fagmiljo-i-hodepine-far-130-millioner-til-nytt-forskningssenter/ Besøkt 2022-07-01

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata