Historisk museum

museumsbygning på Tullinløkka i Oslo sentrum

Historisk museum er en museumsbygning på Tullinløkka i Oslo sentrum med hovedinngangen mot Frederiks gate. Bygningen ble åpnet for publikum i 1904.

Historisk museum
Historisk museum oslo.jpg
ArkitektHenrik Bull
Etablert1904
Åpnet1904

Historisk museum
59°55′01″N 10°44′09″Ø
AdresseFrederiksgate 2
Nettstedhttps://www.historiskmuseum.no/english/, https://www.khm.uio.no/

Historisk museum har aldri vært noen egen museumsorganisasjon, men en felles bygning for de tre universitetsmuseene Universitetets Oldsaksamling (med Vikingskipshuset), Myntkabinettet og Etnografisk museum. I 1999 ble disse tre slått sammen til én organisasjon: Universitetets kulturhistoriske museer (UKM). I 2004 ble navnet endret til Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

BakgrunnRediger

Det første historiske museum i Kristiania ble stiftet i 1811. Selskapet for Norges Vel tok initiativet til å etablere et Norsk antiquarisk Musæum, og de oppfordret alle som eide eller fant oldsaker til å sende dem til denne organisasjonen i stedet for til København slik de egentlig var pålagt. Den første samlingen ble opprettet i Christiania Katedralskole der Carl Deichman i 1780 allerede hadde donert sin samling av oldsaker, mynter og mineraler. I 1811 ble Det Kongelige Frederiks Universitet etablert, og i 1817 tilbød Selskapet for Norges Vel å flytte samlingene sine til universitetet.

Det var imidlertid først i 1828 at universitetet kunne tilby museet et lokale i Universitetsgården i Prinsens gate. I 1829 åpnet Rudolf Keyser den første Samlingen av nordiske Oldsager for publikum, og i 1835 kom Myntkabinettet med sin første utstilling. Høsten 1817 hadde museet kjøpt opp 6300 greske og romerske mynter, noe som dannet grunnlaget for samlingen. Disse ble oppkjøpt av Georg Sverdrup, universitetets første professor i gresk.

BygningenRediger

 
Historisk museum ligger ved Tullinløkka bak Universitetet i Oslo sentrum. De gamle universitetsbygningene og Karl Johans gate sees foran i bildet, museumsbygningen fra 1902 litt til venstre og over midten.
 
Gammelt postkort av «Det Historiske Museum, Kristiania»

Selve bygget er i jugendstil. Det var arkitekt Karl August Henriksen som først vant konkurransen om hvem som skulle tegne det. Han døde imidlertid i 1892, like etter at han var ferdig med tegningene, og Henrik Bull, som også tegnet Finansdepartementet og Nationaltheatret, tok over. Bull fulgte stort sett Henriksens tegninger, men endret trappen og hjørnene på bygget. Bygningen ble fredet i 2014.

UtstillingerRediger

I museets første etasje finner man utstillingen «Fra istid til Kvitekrist». Dette er en permanent utstilling som viser gjenstander som forteller om menneskers liv og virke i Norge fra steinalder til og med vikingtid. I denne etasjen finnes også Skattkammeret. Dette er en permanent utstilling av gull- og sølvskatter fra hele landet og alle tidsepoker. I første etasje er også middelalderutstillingen som ble designet av Sverre Fehn i 1979. Dette er i hovedsak en kirkekunstutstilling, hvor man blant annet finner kortaket fra Ål stavkirke fra 1300-tallet.

I annen etasje i museet finnes de etnografiske utstillingene og Myntkabinettet. Her er også museets antikksamling med gjenstander fra Hellas og Romerriket. De etnografiske samlingene består av en utstilling om urbefolkninger i polare strøk og Sør- og Nord-Amerika. Myntkabinettet viser norsk mynt gjennom 1000 år.

Tredje etasje i museet er viet spesialutstillinger og afrikanske kulturer. Den afrikanske utstillingen er bygget opp rundt forskjellige tema med gjenstander fra mange forskjellige land. Det er to saler for spesialutstillinger i etasjen. Hvert år settes det opp to til fire utstillinger med forskjellige tema.

I fjerde etasje er utstillingen fra Øst-Asia og Japan, Kina og Korea. Her kan man blant annet se kinesiske keisertroner, en japansk brudebærestol, samuraivåpen og rustningstradisjoner samt Buddhafigurer.

Eksterne lenkerRediger