Etnografisk Museum

(Omdirigert fra Etnografisk museum)

Etnografisk Museum eller Universitetets Etnografiske Museum, var en egen museumsinstitusjon som besto fra 1857 til 1999. Nå er det en del av Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Opprinnelsen til Etnografisk Museum var at Universitetet i 1851 fikk en forespørsel om å skaffe samiske gjenstander til en utstilling i London. I bytte fikk Universitetet en del etnografika fra fjerne himmelstrøk. Disse, sammen med kopier av samiske gipshoder og en del andre gjenstander i Universitetets eie, ble utgangspunkt for en samling som åpnet for publikum i 1857. Dette var et av de første rene etnografiske museer i verden. I de første årene holdt museet til i noen loftsrom i de gamle universitetsbygningene på Karl Johan, men i 1904 flyttet Etnografisk Museum, sammen med Universitetets Oldsaksamling og Myntkabinettet, inn i det nybygde Historisk Museum i Frederiks gate 2. I 1999 ble de tre institusjonene slått sammen til én, under navnet Universitetets Kulturhistoriske museer. I 2004 ble navnet endret til Kulturhistorisk museum.

Blant museets bestyrere/professorer kan nevnes Yngvar Nielsen 1877 - 1916, Ole Solberg 1916 - 1946 og Gutorm Gjessing 1947 - 1973.

Den samiske samlingen, som var museets utgangspunkt, ble i 1951 overført til Norsk Folkemuseum, med den begrunnelse at samene da ville bli mer "stilt på likefot" med den øvrige befolkningen i landet (Gjessing).

LitteraturRediger

  • Yngvar Nielsen: Universitetets ethnografiske samlinger 1857 - 1907. Christiania 1907, Fabritius
  • Yngvar Nielsen: Universitetets lappiske samlinger 1857 - 1911. Christiania 1911, Fabritius
  • Gutorm Gjessing og Marie Krekling Johannessen: De hundre år - Universitetets Etnografiske Museums historie 1857 - 1957. Oslo 1957.
  • Welle-Strand, Erling (1916-2013) (1974). Museums in Norway. Oslo: Royal Ministry of Foreign Affairs. ISBN 8271770039.