Åpne hovedmenyen
Karl Leib (fra venstre), Jonas Lie, Arthur Qvist og Vidkun Quisling inspiserer «Vaktbataljonen» under en mønstring og parade sammen med Den norske legions «Reservebataljon Holmestrand» og RikshirdenSlottsplassen i Oslo søndag 13. juni 1942.

Hirdvaktbataljonen var en paramilitær enhet under andre verdenskrig i Norge der største delen av mannskapene ble rekruttert fra Hirden, Nasjonal Samlings «elitetropper». Bataljonen ble etablert i januar 1942, (Veum s 387) og navnet ble tatt i bruk i juni 1942. Frem til juni 1942 var benevnelsen Den bevæpende hirdbataljon. I september 1942 skiftet den navn til Vaktbataljon Norge. Fra november 1942 har den navnet SS-Vaktbataljon Nord. I januar 1943 skjedde siste navneendring – SS-Vaktbataljon 6 Oslo. (Veum s. 388).

Opprinnelig var Hirdvaktbataljonen tiltenkt oppgaver med å gjøre vakttjeneste ved industrianlegg og så videre, i tillegg til vakhold over utenlandske fanger.

Nordmennene i Hirdvaktbataljonen var beryktet for sin brutale behandling av jugoslaviske fanger i fangeleirer i Nord-Norge (Veum s 371)

I forbindelse med at Hirdvaktbataljonen ble avviklet i 1943, gikk mange av vaktsoldatene over i SS-Vaktbataljon.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

Veum, Eirik (2013). Nådeløse Nordmenn: Hirden. Kagge forlag.  ISBN 9788248910510