Helleristningene ved Geithus

Helleristningene ved Geithus, Modum kommune, Buskerud er veideristninger fra eldre steinalder, ca. 6500 år før nåtid. Ristningene består av i alt 30 figurer fordelt på flere felt. De fleste ligger sammen, men på begge sider av Drammenselva og på en øy Kattfossen, rett nord for jernbanebrua (Randsfjordbanen). Et lite felt ligger ca. en kilometer nedstøms fra disse, på en liten øy kalt Katsundholmen, og som også er kjent som «Djeveløya». Her ligger bare to figurer, som for det meste er oversvømt av elva.

Helleristningene ved Geithus
Kart
Helleristningene ved Geithus
59°55′53″N 9°57′39″Ø

Figurene er avbildninger av hjortedyr, og de fleste kan identifiseres sikkert som elg. Det finnes også dyregraver i nærheten som kanskje kan være like gamle som ristningene. Dette har fått arkeologen Egil Mikkelsen til å se terrenget i en større sammenheng. For 6500 år siden har stedet ligget nær elveosen, og elva har bare vært fire kilometer lang opp til Tyrifjorden. Øst for stedet har Finnemarka ligget som en stor halvøy som har vært forbundet med fastlandet med et relativt smalt eid ved Sylling. Elveovergangen har dermed sannsynligvis vært en viktig overgang for vilttrekk som har gått øst-vest i området. Dette kan være bakgrunnen for at ristningene er blitt laget akkurat her.

Helleristningene ved Geithus ble første gang beskrevet av arkeologen Jan Petersen i 1916, men de hadde da lenge vært kjent av lokalbefolkningen. Han fant da de to figurene på Katsundholmen og tre ved Kløftefoss. Året etter var den svenske arkeologen Gustav Hallström på stedet, og han fant ytterligere en figur ved Kløftefoss. De øvrige figurene ble funnet etter omfattende undersøkelser ved Mikkelsen i årene 1975-77.

Ristningene er skiltet av Buskerud fylkeskommune.

Litteratur rediger

Egil Mikkelsen: Veideristninger ved Geithus, Modum, Buskerud. Universitetets Oldsaksamling Årbok 1980/1981. Oslo 1981