Heimevernets Utdanningssenter Værnes

Heimevernets Utdanningssenter Værnes (HVUV) var en utdanningsavdeling underlagt Heimevernet, som lå på Værnes garnison ved Værnes lufthavn i Stjørdal. Avdelingen utdannet soldater og befal til Heimevernet.

Værnes Garnison

Avdelingen besto av fire kompanier, hvor kompani A og B var vanlige geværkompanier. I tillegg var det et befalsutdanningskompani, og et garnisonskompani som tok seg av andre oppgaver i garnisonen, som kjøkken-, velferds- og vedlikeholdstjeneste.

Fram til 2002 var det Luftforsvarets Skolesenter Værnes som holdt til i leiren. Da den ble nedlagt, flyttet Heimevernet inn.[1][2] I 2007 ble det besluttet at HVUV skulle legges ned, men at utdanningen for utskrevet befal skulle bestå. HVUV ble lagt ned, og Heimevernets befalsskole ble underlagt Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) og flyttet til Garnisonen i Porsanger i Finnmark.

ReferanserRediger