Haverstingen naturreservat

skoglandskap i Ringerike, Flå og Krødsherad kommuner

Haverstingen naturreservat er et 2 572 dekar stort skogområde som ligger i kommunene Ringerike, Flå og Krødsherad i Viken fylke og ble vernet ved kongelig resolusjon av 10. juni 2005[1] og revidert. Ny forskrift fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15. mars 2013 nr. 284 (i kraft 1. juli 2013), 4. aug. 2014 nr. 1069.[2]

Haverstingen naturreservat
Sokna Rallerud-Breivannet.jpg
Utsyn mot Haverstingen naturreservat fra Brekkebygda
LandNorge Norge
Områdeskoglandskap 229–777 moh i Ringerike, Flå og Krødsherad kommune
VernetemaSkogvern[1]
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

4,341 km²[1]
4,332 km²[1]
0,009 km²[1]
Opprettet10. juni 2005
Map
Haverstingen naturreservat
60°18′N 9°43′Ø

Opprettelsen av Haverstingen naturreservat har som formål å bevare et skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Reservatet består av en frodig barskogli som er lite påvirket av moderne skogbruk. Det er stor variasjon i skogen i området, som er særlig rik på skogtyper med en rik flora av lav, hvorav flere regnes som trua og står oppført på Norsk rødliste for arter.[1]

Reservatet består som er en høy og markert ås øst for Krøderen, på grensen mellom kommunene Krødsherad, Flå og Ringerike. Det er store høydeforskjeller, fra jernbanen (Bergensbanen) langs Krøderen på 229 moh opp til 777 moh. Reservatet er lite påvirket av moderne skogbruk. En kan ta seg inn i reservatet i nordvest, der verneområdet går helt ned til jernbanelinja nesten nede ved Krøderen, og fra Brekkebygda oppe på åsen.[1]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d e f g (no) Haverstingen naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  2. ^ Miljøverndepartementet (2011) Forskrift om vern av Haverstingen naturreservat, Ringerike, Flå og Krødsherad kommuner, Buskerud. Miljøverndepartementet, 16. desember 2011.