Pipegjenger

Gjenger på en våpenpipe
(Omdirigert fra Glidekassegjenger)

skytevåpen viser pipegjenger til gjenger for å feste en pipe.

Glidekassegjenger, også kalt låskassegjenger, er den vanligste måten å feste pipen til glidekassen på et skytevåpen. Innfestningsmetoden er spesielt utbredt på rifler og revolvere, men brukes også på en del pistoler og hagler. Gjengene på låskassen er som regel innvendige gjenger, mens gjengene på pipen som regel er utvendige gjenger. Denne metoden for å feste løp og glidekasse har blitt svært mye brukt siden før 1900-tallet, og kan sees på som en tradisjonell metode. Glidekassegjenger er ikke den eneste metoden for å feste løp til glidekasser (se Alternative metoder nedenfor). I tillegg har del skytevåpen bevegelig istedenfor fast pipe (f.eks. de fleste rekylopererte pistoler og Barrett M82-riflen).

Munningsgjenger kan finnes på pipemunningen og kan brukes til å feste ekstrautstyr som flammedemper, lyddemper eller munningsbrems (kompensator).

MonteringRediger

Montering av løp og glidekasse må som regel gjøres av en kyndig person, som for eksempel en børsemaker. Blant annet må låseavstanden settes og eventuelle utdragerspor tilpasses. Det kreves ofte maskinering.

Under montering er det viktig at låseavstanden (eng. headspace) settes korrekt.[1] Korrekt montering er viktig både for at våpenet skal være sikkert og presist.[2] Dersom pipen, sluttstykket og glidekassen ikke er korrekt tilpasset i forhold til hverandre kan det få alvorlige følger som overtrykk og i verste fall hylsehavari. Gjengede piper er ofte montert i glidekassen med mye moment, og som regel kreves derfor verktøy som skrustikke og glidekassenøkkel/fastnøkkel. Avhengig av våpentypen tilpasses gjerne også en rekylklakk som en del av prosessen.

Å rette opp gjengene mellom glidekasse og pipe gjøres ofte som en del av såkalt «blueprinting» for å øke et våpens presisjon.[3]

GlidekassegjengerRediger

Det fins mange typer system for å beskrive en gjenge (metrisk, Unified, Whitworth, etc.). Gjengen kan spesifiseres ved diameter, stigning, flankevinkel, lengde og toleranse. Glidekassegjenger er imidlertid ikke godt standardisert mellom våpenprodusentene, og varierer ofte både mellom produsenter og ulike modeller.

For eksempel brukes forskjellige gjenger i ulike rifler bygd etter Remington 700-fotavtrykket. De fleste har gjengediameter på 26.99 mm (1 og 1/16 tomme), men det fins gjengestigninger på både 1.588 mm (16 TPI, Remington-standard), 1.411 mm (18 TPI) eller 1.270 mm (20 TPI, Savage-standard).[4]

Typiske gjengediametre ligger ofte rundt 25 mm til 27 mm (for eksempel M25x1.5 mm på Kongsberg Lakelander og Heym SR30, M26x1.5 mm på Howa 1500, og M27x1.5 mm på Sako TRG). Generelt har mange eldre rifler grovere stigninger rundt 2 mm, mens moderne rifler ofte har stigninger rundt 1.5 mm. Muffer som skrus til med håndmakt har gjerne fine stigninger rundt 1 mm.

InnfestningRediger

Glidekassegjenger fås hovedsakelig i to varianter:

 • Med skulder.
 • Uten skulder for låsing med kontramutter (kalles såkalt «pre-fit» på engelsk).[5] Låseavstanden må da settes med pipemutter, noe som krever ekstra kompetanse.

Presisjonsmessig skal det ikke være noen merkbar forskjell på piper med skulder og piper uten skulder for låsing med kontramutter.[6] Noen våpen har egen materampe i for eksempel låskassen, mens andre har en konisk avfasing i pipen rundt hylsebunnen for å sikre pålitelig mating (f.eks. 25, 27 eller 30 grader). Formen til avfasing på pipe og sluttstykke må passe sammen for at patronen skal ha god støtte både fra sluttstykket og pipen under avfyring. Avhengig av konstruksjonen av sluttstykket kan forskjellige modeller også ha varierende patronutstikk fra pipen.[trenger referanse] Anbefalt tiltrekkingsmoment varierer, og kan for eksempel ligger rundt 100-130 Nm på moderne våpen.[6]

Liste over glidekassegjengerRediger

 • M betegner vanlige V-gjenger.
 • Sq betegner firkantgjenger.
 • Tr betegner trapesgjenger.
 • Innstikket (engelsk shank length) er ikke alltid lik som gjengelengden, som for eksempel er tilfelle dersom innstikket har et gjengeløst parti (engelsk sub-shank)
 • Med gjengelengde menes her det som kalles tenon på engelsk.
 • Skulder viser til pipediameter foran gjengepartiet.
 • Med mindre annet er nevnt antas høyregjenger. Venstregjenger (links) angis med «LH».
Modell Diameter (mm) Stigning (mm) Flanke-vinkel Innstikk Kommentar Tomme
Smith & Wesson J Frame M12.70 0.706 mm 60° Noen ganger oppgitt som 0.500"-36 1/2"-36
Smith & Wesson K Frame M13.72 0.706 mm 60° Noen ganger oppgitt som 0.540"-36 69/128"-36
Smith & Wesson L Frame, Colt J, V, Colt AA Mark III/King Cobra, Colt Python (ny), Colt Trooper (J, V, AA) M14.27 0.706 mm 60° Noen ganger oppgitt som 0.562"-36 9/16"-36
Colt Python (gammel), Colt E & I M14.31 0.794 mm 60° Noen ganger oppgitt som 0.5634"-32 9/16"-32
Destroyer 1921 karabin (spansk)[7] M15.88 0.977 mm 60° 15.88 mm 21.59 mm diameter ved skulder 5/8"-26
Ruger GP-100 M15.88 1.058 mm 60° 5/8"-24
Remington Rolling Block No. 4 Rem. Action (solid frame model)[8]:33 M16.64 1.588 mm 90° 16.89 mm Også oppgitt som 0.655"-16. 21/32"-16
Mathieu[7] Tr16.76 2.54 mm 29° 16.76 mm Trapesgjenger. Også oppgitt som 0.660"-20 85/128"-20
Ruger Blackhawk M16.97 1.058 mm 60° Også oppgitt som 0.668"-24 43/64"-24
Smith & Wesson N Frame M17.02 0.706 mm 60° Noen ganger oppgitt som 0.670"-36 43/64"-36
Remington Rolling Block No. 4 Rem. Action (Take-down Model)[8]:33 ⌀17.15 (ingen gjenger) N/A 17.02 mm* Diameter også oppgitt som 0.675".

*Hvorav en lendge på 5.56 mm av innstikket har diameter redusert til 15.62 mm.

27/40"
Ruger Single Six series M17.26 1.058 mm 60° 87/128"-24
Colt Single Action Army Revolver (tredje generasjon)[9] M17.35 1.058 mm 60° 17.75 mm Noen ganger oppgitt som 0.683"-24. Bare 14.43 mm av innstikket er gjenget. 87/128"-24
Colt Single Action Army Revolver (første og andre generasjon)[9] M17.65 1.270 mm 60° 17.75 mm Noen ganger oppgitt som 0.695"-20. Bare 14.73 mm av innstikket er gjenget. 89/128"-20
M1917 revolver M17.65 1.270 mm 60° Noen ganger oppgitt som 0.695"-20 89/128"-20
Ruger Redhawk M19.05 1.270 mm 60° 3/4"-20
Falling Block Works (FBW) Model K [8]:68 M19.05 1.588 mm 60° 25.15 mm 3/4"-16
Stiller SPF 2500X[10] M19.05 1.588 mm 60° 3/4"-16
BSA Martini Cadet[11][8]:53 M19.05 1.814 mm 55° 16.74 mm Maks 25.40 mm skulder 3/4"-14
Marlin 336, 1895 (.45-70) Sq19.69 2.117 mm 90° 21.59 mm Firkantgjenger 0.775"-12
Marlin 1895 (.450) M19.69 2.117 mm 60° 21.59 mm 0.775"-12
Ruger Mini-14 M20.64 1.270 mm 60° 13/16"-20
Colt AR-15 M20.64 1.588 mm 60° Pipemutteren er M31.75 x 1.411 mm (1-1/4"-18) 13/16"-16
HK416, HK MR223, HK MR556 M21 1.5 mm 60° Pipemutteren er M32 x 1.5 mm (1.26"-16.93)[trenger referanse] 0.827"-16.93
Remington Rolling Block No. 2 Rem. Action[8]:33 Sq21.59 2.117 mm 90° 30.48 mm* Firkantgjenger. Også oppgitt som 0.850"-12.

*Hvorav en lendge på 10.16 mm av innstikket har diameter redusert til 20.45 mm

17/20"-12
Remington Rolling Block No. 1-1/2 Rem., Sporting Action[8]:33 Sq21.59 2.117 mm 90° 36.65 mm* Firkantgjenger. Også oppgitt som 0.850"-12.

*Hvorav en lendge på 12.70 mm av innstikket har diameter redusert til 20.32 mm

17/20"-12
Remington 1867 Navy pistol Sq21.59 2.117 mm 90° Firkantgjenger. Også oppgitt som 0.850"-12. 17/20"-12
Kimber M/84 M21.43 1.27 mm 60° 27/32"-20
Sako L46/L-46[7] M21.72 1.588 mm 60° 21.46 mm Også oppgitt som 0.855"-16. 55/64"-16
Howa 1500 Mini Action[12] M22 1.5 mm 60°
Zastava M85 «Mini Mauser» M22 1.5 mm 60° 0.866"-16.93
Sako L461 M22 1.6 mm 60° 19.40 mm 0.864"-15.87
Mossberg MVP .223[12] M22.23 0.907 mm 60° Også oppgitt som 0.875"-28. 7/8"-28
Weatherby Mark V Varmint,

Weatherby Mark V Varmintmaster[7]

M22.23 1.411 mm 60° 16.99 mm 7/8"-18
Cooper Model 22[13] M22.23 1.588 mm 60° 16.26 mm 7/8"-16
Savage Model 1920 Sq22.86 2.117 mm 90° Firkantgjenger. Også oppgitt som 0.900"-12. 29/32"-12
Browning BPCR, 1885[14] M23.75 1.270 mm 60° 23.37 mm Noen ganger oppgitt som 0.935"-20. 15/16"-20
Winchester 1885[8]:20 M23.75 1.588 mm 60° 23.37 mm 15/16"-16
Browning A-Bolt (tidlig)[15],

Browning BBR[16], Remington 7600

M23.81 1.270 mm 60° 15/16"-20
TAP-174, TAP-375 M24 1.0 mm 60° 19.75±0.05 mm 27.50 mm skulder 0.945"-25.4
Sako AI / A1 [17] (PPC, Vixen) M24 1.5 mm 60° 0.945"-16.93
Jalonen JJ-91[17] M24 1.5 mm 60° 0.945"-16.93
Keppeler[17] M24 1.5 mm 60° 18 mm 0.945"-16.93
Loppo 1[17], Loppo 2[17] M24 1.5 mm 60° 20 mm 0.945"-16.93
Remington Rolling Block No. 1 Rem., Blackpowder Action[8]:33 Sq24.77 2.117 mm 90° 36.02 mm* Firkantgjenger. Også oppgitt som 0.975"-12.

*Hvorav en lendge på 10.62 mm av innstikket har diameter redusert til 23.37 mm

39/40"-12
Mosin-Nagant M91/30 M24.64,
M24.77

M24.89

1.588 mm,

1.588 mm,
1.814 mm

55/60° 23.88 mm 30.02 mm skulder. Flankevinkel varierer. 0.970"-16,

0.975"-16,[18]
0.980"-14[7]

MAS M-1936[7] M24.89 1.588 mm 60° 21.46 mm Også oppgitt som 0.980"-16. 63/64"-16
Husqvarna 1640, M24.89 2.117 mm 55° 18.16 mm 27.94 mm skulder. Også oppgitt som 0.979"-12. 63/64"-12
Mauser small ring:

Mauser G33/40,[7][19]

Model 93, 94, 95[7]

Svensk modell m/1896[7] og m/1938[20]

M25 2.117 mm 55° 18.16 mm /

16.38 mm /

15.88 mm /

16.2+0.2 mm

24.89 mm storediamter. 27.94 mm skulder 0.980"-12,[21]

0.993"-12

Krag-Jørgensen, amerikansk modell[7](US Krag-Jørgensen) Tr24.89 2.54 mm 29° 19.23 mm Også oppgitt som 0.979"-10. Trapesgjenger, 24.89 mm skulder 63/64"-10
CZ 527, BRNO FOX M25 1.25 mm 60° Også oppgitt som 0.984"-20.32. 1.024"-20.32
Krico 500, 700, M600, M700 M25 1.25 mm 60° 19.85-0.1 mm 28.00-0.05 mm skulder 0.984"-20.32
Krico M-600, Tradewind 600[7] M25 1.270 mm 60° 20.32 mm 30.35 mm skulder 0.985"-20
Lebel Berthier 8 mm[7] M25 1.411 mm 55°/60° 25.53 mm 29.21 mm skulder 0.985"-18
Varberger 717, 757, 777, Kongsberg Lakelander 389, Kongsberg 393 M25 1.5 mm 60° 19.75±0.05 mm 27.50 mm skulder 0.984"-16.93
Heym SR 21, SR 30 M25 1.5 mm 60° 29.98 mm 29.25 mm skulder, 5.90 mm løs rekylklakk 0.984"-16.93
Nikko Model 7000,[16]Golden Eagle Model 7000[16] M25 1.5 mm 60° 1"-16.03
FR F1 M25 1.5 mm 60° 22 mm
Sako L57/L-57[7] M25 1.5 mm,
1.588 mm
60° 21.46 mm 0.984"-16.93,
0.984"-16
Sako L-579,[7] L579 Forester, L61 (tidlig)[7] M25 1.588 mm 60° 22.10 mm 1"-16
Mauser 8mm (siamesisk)[7] M25 1.814 mm 55° 13.08 mm 27.94 mm skulder 0.990"-14
Husqvarna 1600, 1900, 2000, 8000,[7]
Carl Gustaf 1900,[16] Carl Gustaf 2000
M25 2.117 mm 55° 19.56 mm 27.94 mm skulder 0.984"-12
Mauser 89 (belgisk)[7] M25 2.117 mm 55° 19.3 mm 28.32 mm skulder 0.985"-12
Mauser 88 (tysk)[7] M25 2.117 mm 55° 18.29 mm 0.986"-12
Mauser Brevex Magnum[7] M25 2.117 mm 55° 19.56 mm 0.988"-12
Mauser 91 (argentinsk)[7] M25 2.117 mm 55° 21.46 mm 33.66 mm skulder 0.986"-12
Mauser 71/84[7] M25 2.117 mm 55° 21.59 mm 26.10 mm skulder 0.987"-12
Farquharson-riflen

(Gibbs, Jeffery, m.fl.)

M25.07 1.814 mm 55°/60° 22.23 mm Også oppgitt som 0.987"-14.

Flankevinkel varierer med årstall og produsent.

1"-14
Husqvarna RB Hagle, RB M67[7] M25.10 2.117 mm 55°/60° 16 mm 0.988"-12
Kongsberg M60 jakt, M83, M83S, M83SK M25.23 2.117 mm 55° 16.2+0.2 mm Også oppgitt som 0.993"-12. Storediameter 25.23-0.2 mm. 1"-12
Krag-Jørgensen, norsk modell[7] Tr25.30 LH,
Sq26.67 LH
2.117 mm 90°/29° 19.5+0.3 mm 29+0.1 mm skulder. Obs: Links.
Trapesgjenger på Steyr-produserte låskasser, også oppgitt som 0.996"-12 LH.[22]Firkantgjenger på Kongsberg-produserte låskasser, også oppgitt som 25.3-0.1 mm.[23]
1"-12 LH,
1-1/16"-12 LH
Browning A-Bolt (sen) M25.40 0.794 mm 60° 1"-32
Mossberg MVP .308,

Mossberg 100ATR,

Mossberg ATR Night Train,

Mossberg 4x4

M25.40 1.270 mm 60° 1"-20
Remington 788[24] M25.40 1.270 mm 60° 38.1 mm /

39.6 mm

1"-20
Ruger No. 1,[25] M77,[16][25] M77 MkII[7][26] M25.40 1.588 mm 60° 17.53 mm 35.56 mm skulder 1"-16
Colt Light Rifle M25.40 1.588 mm 60° 1-16
FN FAL[21] M25.40 1.588 mm 60° 1"-16
Ruger American M25.40 1.588 mm 60° 26.8 mm 1"-16
Ruger American Magnum M25.40 1.588 mm 60° 30.5 mm 1"-16
Ruger Precision Rifle (RPR)[25] M25.40 1.588 mm 60° Klokking ved hjelp av kontramutter M31.75x1.411 mm (1-1/4"-18 TPI). 1"-16
Winchester Model 70 (post 64)[7][27] M25.40 1.588 mm 60° 17.78 mm 1"-16
Winchester 54/70 (pre 64)[7] M25.40 1.588 mm 60° 18.8 mm 29.08 mm skulder 1"-16
Winchester 54/70 (.22 Hornet)[7] M25.40 1.588 mm 60° 21.21 mm 28.96 mm skulder 1"-16
Tikka M55, M595, M695 M25.40 1.588 mm 60° 1"-16
Tikka T3[28] M25.40 1.588 mm 60° 22.10 mm 1"-16
Sako L-61 (1. Mod.),

Sako L61R Finnbear (tidlig)

M25.40 1.588 mm 60° 1"-16
Sako 75 M25.40 1.588 mm 60° 1"-16
Sako 85[29] M25.40 1.588 mm 60° 1"-16
SIG Sauer CROSS 60°
Lee-Enfield (SMLE)[7] M25.40 1.814 mm 55°/60° 17.46 mm[30] 25.32 mm storediameter. De fleste har 60 grader flankevinkel, men noen har 55°. En lengde på 2.54 av innstikket på kammersiden er ugjenget med 22.86 mm diameter. 1"-14
Homer Koon Omega III[16] M25.40 1.814 mm 60° 1"-14
Champlin[7] (1968, 1971)[16] M25.40 1.814 mm 60° 15.24 mm 1"-14
Martini-Henry, Martini-Enfield,[8]:63, Metford M25.40 1.814 mm 55°/60° 17.78 mm Flankevinkel avhengig av produksjonsdato 1"-14
Falling Block Works (FBW) Model S [8]:69 M25.40 1.814 mm 60° 37.97 mm 1"-14
Falling Block Works (FBW) Model H, J [8]:71 M25.40 1.814 mm 60° 25.15 mm 1"-14
Ranger Arms Texas Magnum[16][7] M25.40 1.814 mm 60° 25.15 mm 29.21 mm skulder 1"-14
Navy Arms Pedersoli Remington Rolling block[8]:123 M25.40 1.814 mm 60° 38.86 mm* 30.5 mm skulder. *Siste del av innstikket har diameter redusert til 22.86 mm. 1"-14
M1 Garand, M14, M1A Tr25.40 2.540 mm 29° ACME-trapesgjenger. 24.66 mm-0.13 mm storediameter, 23.19 mm- 0.13 mm lillediameter, 1.32 mm-0.08 mm gjennomsnittsbredde på gjengen. Innvendig radius på 0.25 mm, utvendig radius på 0.13 mm. 1"-10

(0.968"-10)

Sauer 202 Magnum ⌀__mm N/A N/A Klemkobling.
DPMS G2, Remington R10 60° Pipemutteren er M33.34 x 1.411 mm (1-5/16"-18).
Armalite AR-10,[31]
Eagle Arms AR-10,

Noveske N6

M25.40 1.588 mm 60° Pipemutteren er M36.51 x 1.411 mm (1-716-18, toleranseklasse 3A). 1"-16
DPMS LR-308[31]
S&W M&P 10,

Bushmaster ORC,

Remington R25,

POF P-308*,

(m.fl. AR308 / 308AR)

M25.40 1.588 mm 60° Pipemutteren er M36.51 x 1.588 mm (1-7/16"-16, toleranseklasse 2A).

*Toleranseklasse 2B

1"-16
Ithaca / Tikka LSA-55[7] M25.91 1.588 mm 60° 1.020"-16
HK417, MR308, MR762 1.5 mm 60° Pipemutter ?-16.93
Sauer 80, 90, 92,
Carl Gustaf 3000,
Colt Sauer[16]
M26 1.5 mm 60° 1.024"-16.93
Howa 1500,[32][33]
S&W 1500,
Mossberg 1500,
Weatherby Vanguard
M26 1.5 mm 60° 17.91 mm 3.8 mm forsenkning for sluttstykkehode med 17.9 mm diameter 1.023"-16.93
Arisaka T99[7] M26 1.5 mm 60° 17.78 mm 31.93 mm skulder 1.024"-16.93
Remington 799 M26 1.5 mm 60° 1.020"-16.93
Arisaka T38, T44[7][34] M26 1.75 mm 60° 18.29 mm 28.58 mm skulder 1.024"-14.51
Schultz & Larsen Model S4J,[16] Model 68DL[16] M26 1.8 mm 60° 1.024"-14.11
Steyr-Mannlicher M1895 M26 1.814 mm 60° 17.60 mm 1.023"-14
Springfield M1903 A3/ A4[7] Sq26.42 2.540 mm 29° 18.64 mm Firkantgjenger, 29.08 mm skulder, 26.42 mm storediameter, 25.15 mm lillediameter, 1.30 mm + 0.05 mm gjennomsnittsbredde. Også oppgitt som 1.040"-10. 1-3/64"-10
Newton-riflen,[16][bør utdypes]

Buffalo Newton 1924[16]

Sq26.42 2.540 mm 90° Firkantgjenger 1.040"-10
Sako L61/L-61 (sen),

Sako L61R Finnbear (sen)

M26.59 1.588 mm 60° 22.10 mm Også oppgitt som 1.046"-16 1-3/64"-16
Remington 700,[4][25] 721, 722, 725[7][35][36], XP-100, Defiant[25] M26.67 1.588 mm 60° 22.48 mm 30.35 mm skulder. Også oppgitt som 1.050"-16. 1-1/16-16
Remington Rolling Block No. 1 M/1902, 7 mm Action[8]:33 Sq26.80 2.117 mm 90° 36.32 mm* Firkantgjenger. Også oppgitt som 1.055"-12.

*Hvorav en lendge på 10.92 mm av innstikket har diameter redusert til 25.40 mm

1-7/128"-12
Remington 783[12] M26.80 0.907 mm 60° Også oppgitt som 1.055"-28 1-1/16"-28
Savage Small shank[37][25] (M110, M-110, M110 C, 112)[7][38] M26.80 1.270 mm 60° 42.06 mm Også oppgitt som 1.055"-20 1-1/16"-20
Nucleus,[12] Mausingfield[12] M26.80 1.270 mm 60° Også oppgitt som 1.055"-20 1-1/16"-20
BAT TR (serienr. over 100)[39] M26.92 1.411 mm 60° 23.37 mm 1-1/16"-18
BAT Bumblebee, Vampire, Igniter[40] M26.92 1.411 mm 60° 19.61 mm 1-1/16"-18
Krag-Jørgensen, dansk modell[7] M26.92 2.117 mm 55°/60° 27.43 mm Koniske gjenger 1-1/16"-12
Mannlicher–Schönauer (gresk)[7] M26.92 2.117 mm 60° 18.47 mm Også oppgitt som 1.059"-12. 1-1/16"-12
Kongsberg M48 redn. M26.92 2.117 mm 55° 18.03 mm Også oppgitt som 1.059"-12. 29.85 mm skulder 1-1/16"-12
Mauser FÉG 35M, G98/40 M26.92 2.117 mm 55° 18.03 mm 29.85 mm skulder 1-1/16"-18
Defiance Deviant[41] M26.97 1.588 mm 60° 24.26 mm 3.8 mm forsenking til sluttstykke med 17.9 mm diameter 1-1/16"-16
HS Precision 2000 Short Action[42] M26.97 1.588 mm 60° 1-1/16"-16
Surgeon 591 Short Action[43] M26.97 1.588 mm 60° 24.13 mm 3.8 mm forsenking til sluttstykke med 17.9 mm diameter 1-1/16"-16
Thompson/Center Icon[44] M26.97 1.588 mm 60° 1-1/16"-16
Ultimatum Deadline Short Action M26.99 1.270 mm 60° 1-1/16"-20
Kelbly Atlas[45][12] M26.99 1.411 mm 60° 17.58 mm Også oppgitt som 1.061"-18 1-1/16"-18
Kelbly Long Atlas[45] M26.99 1.411 mm 60° 14.15 mm 1-1/16"-18
BAT S, SV, B, DS, 3L, 3LL[46] M26.99 1.411 mm 60° 26.7 mm 1-1/16"-18
BAT SB, MB[47] M26.99 1.411 mm 60° 26.7 mm Skulderen må ha radius 1-1/16"-18
Kelbly Atlas Short Action, Atlas Long Action[48] M26.99 1.411 mm 60° 14.15 mm 1-1/16"-18
BAT VR, BTA, TR (TR m/ serienr. under 100)[49] M26.99 1.411 mm 60° 17.68 mm /

19.61 mm

1-1/16"-18
Stolle Panda Short Action[50] M26.99 1.411 mm 60° 28.32 mm 30 grader avfasing på sluttstykke 1-1/16"-18
Stolle Panda Long Action[50] M26.99 1.411 mm 60° 24.89 mm Rett sluttstykke 1-1/16"-18
Curtis Vector[51] M26.99 1.588 mm 60° 1-1/16"-16
Weatherby Mark V, Mark V Magnum[7][52] M26.99 1.588 mm 60° 17.53 mm 1-1/16"-16
Weatherby Mark V Magnum M26.99 1.588 mm 60° 17.78 mm 29.21 mm skulder 1-1/16"-16
Stiller Predator[53] M26.99 1.588 mm 60° 25.15 mm 3.8 mm forsenking til sluttstykke med 17.9 mm diameter 1-1/16"-16
Sauer 200, 202,
SIG Sauer 200 STR, 205, 3000,
Carl Gustaf CG 4000
⌀27 mm N/A N/A 36.5 mm Klemkobling.[54] Klemmepartiet på STR-piper er 36.5 mm langt. Klemmepartiet på 202 er noe kortere, slik at 200 STR-piper kan brukes i 202 uten modifikasjon (ikke nødvendigvis omvendt). 1.063"
Sauer 303 ⌀__mm N/A N/A Klemkobling.
Sauer 404 ⌀__mm N/A N/A Klemkobling.
Jalonen JJ-92A[17] M27 1.5 mm 60° 1.062"-16.93
Sardec[17] M27 1.5 mm 60° 25 mm 1.062"-16.93
Sako TRG22, TRG-S, M995, Sako S20 M27 1.5 mm 60° 1.062"-16.93
Carcano M91[7] M27 1.75 mm 60° 27.05 mm 28.83 mm skulder. Noen ganger oppgitt som 0.968"-14. 1.062"-14.51
Accuracy International Short action AI

(AT, AX308, AE, AW)

M27 2.0 mm 60° Klokking med settskrue 1.063"-12.7
Steyr-Mannlicher M1895 M27,

M26.99

2 mm,

2.117 mm

60° 24.38 mm 1.063-12.7,

1-1/16"-12

Kongsberg M52 (jakt, redningsgevær),
M55 jakt,
M58 skarpskytter,
M59 skarpskytter,
M62 jakt,
M63 selfangstgevær,
M64 treningsgevær,
M67 skarpskytter,
M80 skarpskytter,
M85E
M28 2.117 mm 55° 16.2+0.2 mm 27.9 mm storediameter. Også oppgitt som 1.098"-12. 1.098"-12
Husqvarna 640 M28 2.117 mm 55° 16.2+0.2 mm 1.098"-12
Norinco Model 1887 M28 0.977 mm 60° Klone av Winchester Model 1887 1.100"-26
Savage Bolt Action Shotgun M28 1.270 mm 60° 1.100"-20
Heym SR 10, SR 20,

Mauser 2000, 3000[16]

M28 2.117 mm 60° 1.100"-12
CZ BBK-02 M28 2.117 mm 60° 1.100"-12
Fabrique Nationale 222 Benchrest[7] M28 2.117 mm 55°/60° 15.9 mm Bygd på Mauser 98-låskasse. 1.100"-12
Zastava M70 / M98 M28 2.117 mm 55° 1.100"-12
Voere Shikar,[16] K-14[16] M28 2.117 mm 60° 1.100"-12
Mauser large ring:[7][55]

Mauser K98k, M98,[20][25]

Mauser Model 24 (jugoslavisk)[7]

Interarms Mark X[20]

M28 2.117 mm 55° / 60° 16.2+0.2 mm / 15.88 mm Storediameteren er 27.90-0.10 mm 1.100"-12[21]
CZ 550, 557, 602 M28 2.0 mm 60° 1.102"-12.7
Kongsberg Rolling Block (RB) M/1867 M28 55°
Kongsberg RB Hagle Tr?? 29° Trapesgjenger
Jarmann M/1884 55°/60°
Herters (BSA) U-9[7] M28.32 2.117 mm 55° 23.37 mm 31.37 mm skulder. Også oppgitt som 1.115"-12. 1-1/8"-12
Savage Large shank[37][16][25] M28.58 1.270 mm 60° Også oppgitt som 1.120"-20 1-1/8"-20
Falling Block Works (FBW) Model L Express [8]:72 M28.58 2.117 mm 60° 25.15 mm 1-1/8"-12
Enfield P-14 Tr28.58 2.54 mm 29° 18.29 mm Trapesgjenger, 33.66 mm skulder 1-1/8"-10
Enfield 1917[7] Tr28.58 2.54 mm 29° 20.32 mm Trapesgjenger, 33.66 mm skulder 1-1/8"-10
Enfield P-14, M1917[7] Sq28.58 2.54 mm 90° Firkantgjenger 1-1/8"-10
Savage 110 (short magnum),[7]Ultimatum Deadline Long Action M28.58 1.270 mm 60° 1-1/8"-20
Armalite AR-30 M28.58 1.411 mm 60° UNEF, toleranseklasse 3A 1-1/8"-18
BAT M[56] M28.58 1.588 mm 60° 26.67 mm 1-1/8"-16
BAT HR, BTLA[57] M28.58 1.588 mm 60° 17.30 mm /

19.25 mm

1-1/8"-16
Remington 30, 30S, 720[7] M28.58 2.54 mm 60° 18.29 mm 33.66 mm skulder 1-1/8"-10
Accuracy International Long action magnum AI (AXMC, AX338) M30 2.0 mm 60° Klokking med settskrue 1.181"-12.7
BAT CT[58] M30.16 1.588 mm 60° 26.42 mm 1-3/16"-16
BAT L [59] M31.75 1.588 mm 60° 44.2 mm 1-1/4"-16
BAT EX med CHEY-TAC støtbunn[60] M38.10 1.588 mm 60° 37.34 mm 1-1/2"-16
BAT EX med 50 BMG støtbunn[61] M38.10 1.588 mm 60° 34.80 mm 1-1/2"-16

Alternative metoderRediger

Det fins mange andre måter for å feste løp og glidekasse til hverandre, for eksempel ved å presse pipen inn i glidekassen (f.eks. Sauer 101,[62][63]Anschütz 1827 Fortner og Ruger American Rimfire) eller ved å bruke en pipemutter (f.eks. AR-15).

Systemer for hurtig løpsskife er et alternativ som har økt i popularitet de siste årene, og finnes på rifler for eksempel Sig Sauer 200 STR, Sig Sauer 202, Roessler Titan og Blaser R8. Med disse løsningene kan man som regel bytte pipe bare med enkle håndverktøy (som en (innvendig) sekskantnøkkel) eller helt uten verktøy. Dette er en stor fordel for konkurranseskyttere som bruker opp piper med jevne mellomrom, eller for jegere som ønsker et modulært våpen slik at de kan skyte flere ulike kalibre i samme våpen. I disse designene låser ofte sluttstykket direkte i pipen, og produsenten garanterer at datumlinjen er satt korrekt fra fabrikk. Pipemuffe er også en metode som kan brukes for å konvertere fra en konvensjonell innfestning til et løp som kan skrus inn og ut med håndkraft.

MunningsgjengerRediger

Glidekassegjenger må ikke forveksles med gjenger på løpsmunningen for å montere ekstrautstyr som for eksempel flammedemper, lyddemper eller munningsbrems (kompensator). Type gjenge begrenses til en viss grad av kulediameter og pipediameter. Det er vanligst å bruke høyregjenger, men noen ganger brukes venstregjenger. Høyregjenger kan noteres RH (engels for right hand), men med mindre annet er nevnt kan høyregjenger som regel antas. Venstregjenger angis ofte LH (engels for left hand). Noen vanlige munningsgjenger er:[64][65][66][67]

Det har blitt vanlig å bruke gjenger med 1 mm stigning istedenfor 1.5 mm, ettersom 1 mm-gjenger gjør at lyddempere ikke løsner så lett under skyting.[68] M14x1 er en vanlig gjengetype på europeiske jaktpiper, mens M18x1 er eksempel på en vanlig gjenge på konkurransevåpen med tykkere pipe. Større gjengediameter kan være bra for pipens presisjon.[69]

Vanlige munningsgjenger
Diameter Stigning Kommentar Tomme
M12.7 0.907 mm Vanlig på amerikanske rifler og pistoler kamret for .223 Rem, .22 LR og 9x19 mm. 1/2"-28
M12.7 1.270 mm Vanlig på eldre europeiske rifler kamret for .22 LR. 1/2"-20
M13.5 1 mm LH En del europeiske 9x19 mm-pistoler. 69/128"-25.4 LH
M14 1 mm Svært vanlig på europeiske våpen. Brukes også på noen airsoft-våpen. 71/128"-25.4
M15.88 1.058 mm Svært vanlig på amerikanske våpen kamret for 7.62-kaliber (f.eks. .300 BLK, 7.62x39 mm, .308 Win) 5/8"-24
M18 1 mm Vanlig på europeiske våpen med tykk pipe 45/64"-25.4
Mindre vanlige munningsgjenger
Diameter Stigning Kommentar Tomme
M8 0.75 mm Enkelte .22 LR-pistoler. 20/64"-33.87
M9.53 1.058 mm Mindre vanlig, brukt på enkelte .22 LR-pistoler. 3/8-24
M12.7 0.706 mm Mindre vanlig, brukt på enkelte 9 mm-rifler. 1/2"-36
M13 1 mm Eldre Glock 9x19, Galil (5.56 og 7.62) 33/64"-25.4
M13 1 mm LH Steyr AUG 33/64"-25.4 LH
M14 1 mm LH AK-47 og AKM. Også vanlig på airsoft-våpen. 71/128"-25.4 LH
M14.29 1.058 mm Vanlig på .40/10 mm-pistoler. Brukt på noen rifler i .223, 6.5 mm, .308, 9x19 mm. 9/16-24
M14.29 1.058 mm LH FN FAL. 9/16-24 LH
M14.68 0.907 mm Vanlig på pistoler i .45-kaliber (også kjent som .578"-28). 74/128"-28
M15 1 mm En del tyske våpen 38/64"-25.4
M16 1 mm .45-kaliber pistoler fra HK. 20/32"-25.4
M16 1 mm LH .45-kaliber pistoler fra HK. 20/32"-25.4 LH
M17.46 1.058 mm Brukt på noen tykke amerikanske 7.62-piper, samt på noen piper til .450 Bushmaster (11 mm-kaliber). 11/16-24
M18 1.5 mm Accuracy International i (.338 LM). 45/64"-16.93
M22 0.75 mm Saiga 12-kaliber hagle 111/128"-33.87
M22.23 1.814 mm Enkelte rifler i 12.7 mm-kaliber 7/8"-14
M24 1 mm Accuracy International 12.7, Micro Uzi, Uzi pistol 121/128"-25.4
M24 1.5 mm AK-74 (5.45x39 mm) 121/128"-16.93
M25 1 mm Desert Teach 12.7 63/64"-25.4
M25.4 1.814 mm Enkelte rifler i 12.7 mm-kaliber. 1"-14
M26 1.5 mm Zastava M85 og M92 (7.62x39 mm), Uzi, Mini Uzi. 1-3/128"-16.93

Utvendige gjenger på munningsutstyrRediger

Noe munningsutstyr som flammedempere og kompensatorer har utvendige gjenger for å feste lyddemper, blastdemper, lyddemperhylse, osv.

Utvendige gjenger på munningsutstyr
Diameter Stigning Kommentar Tomme
M19 1.588 mm Oljefilter på Ford, Dodge og Jeep 3/4"-16
M20 2.5 mm Standard metrisk grovgjenge 101/128"-10.16
M20.6 1.588 mm Flammedempere fra Kineti-Tech. Oljefilter Chevy og GM. 13/16"-16
M20.6 1.814 mm Standard rørgjenge (NPT). 3/4"-14
M22.9 1.058 mm Q Cherry .900"-24
M24 3 mm Standard metrisk grovgjenge 121/128"-8.47
M27 1.5 mm Ase Utra Borelock,

Klärig Engineering BL2

1-1/16"-25.4
M28.6 2.117 mm Flammedempere fra Cyclone, Angel and Demon, enkelte fra SilcencerCo, BattleComp 1-1/8"-12
M30 3.5 mm Standard metrisk grovgjenge 1-3/16"-7.26
M34.9 0.907 mm Quietbore Quickie 1-3/8"-28
M34.9 1.058 mm Enkelte lyddemperhylser fra SilencerCo, Dead Air, Griffin Armament, ODIN Works, Q LLC, Torrent Suppressors, Area 419, Energetic Armament, YHM, SDTA, Super Precision Concepts, Plan B, Enfield Rifle Company, Rex Silentium, JK Armament, Ronin Factory, JMAC Customs, Enduro, ASR, Aklys Defense.[70] 1-3/8"-24
M36 4 mm Standard metrisk grovgjenge 1-27/64"-6.35
M36.5 1.270 mm Lyddemperhylser fra SDTAC, Diversified Machine, Super Precision Concepts. Maglite D-celle. 1-7/16"-20
M36.5 1.058 mm Enkelte Diversified Machine-lyddempere 1-7/16"-24
M38.9 1.058 mm Enkelte Diversified Machine-lyddempere 1-17/32"-24
M42 4.5 mm Standard metrisk grovgjenge 1-21/32"-5.64
M42.5 1.058 mm Enkelte Diversified Machine-lyddempere 1-43/64"-24

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Brownells - Fitted Barrel Instructions
 2. ^ Custom Rifles | Warner Tool Company
 3. ^ “Blueprinting” (Truing) a Remington 700 Action – rifleshooter.com
 4. ^ a b Bolt Guns - a Survey of Rem 700 Custom Actions | RECOILWEB
 5. ^ Prefit Barrel Differences Explained | Pre-Fit Gun Barrels Explained
 6. ^ a b https://patriotvalleyarms.com/shouldered-vs-barrel-nut/
 7. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at "Bolt action rifles" (3rd edition 1995) by Frank de Haas, Part III: Reference - Barrel Shank Drawings, page 501-510
 8. ^ a b c d e f g h i j k l m n Mr. Single Shot's Gunsmithing Idea Book (1983) av Frank De Haas ISBN 0-8306-1511-3
 9. ^ a b «Colt SAA First, Second and Third Generation barrel thread specification | World's Largest Supplier of Firearm Accessories, Gun Parts and Gunsmithing Tools - BROWNELLS». 
 10. ^ stilleractions.com - Instructions for using the SPF 2500X Actions
 11. ^ BSA Martini Cadet 1 | Gunsmith Rod Henrickson
 12. ^ a b c d e f «Pre Fit Gun Barrels - Preferred Barrel Blanks, Inc.». 
 13. ^ [1]
 14. ^ Single Shot Rifles and Actions (1969), Frank de Haas
 15. ^ Browning A Bolt | Gunsmith Rod Henrickson
 16. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q The Bolt Action Rifle by Stuart Otteson (cased set Vol. I & II, 1985), ISBN 0-935632-23-9
 17. ^ a b c d e f g Tabelle Zylinderverschlüsse
 18. ^ «Mosin Nagant Rifle Specifications». 7.62x54r.net. Besøkt 15. januar 2021. 
 19. ^ Small Ring Mausers | Gunsmith Rod Henrickson
 20. ^ a b c «Brownells Fitted Barrels Instructions - 21 MAR 2002 Inst-173 - Inst-173.pdf» (PDF). 
 21. ^ a b c «Common thread dimensions - Barrel & Receiver Threads». 
 22. ^ Karl Egil (1998). Norske Militærgeværer etter 1867, side 191
 23. ^ Karl Egil (1998). Norske Militærgeværer etter 1867, side 132
 24. ^ Remington 788 | Gunsmith Rod Henrickson
 25. ^ a b c d e f g h «Columbia River Arms - Bolt Action Prefits». 
 26. ^ Ruger M77 Mark ll | Gunsmith Rod Henrickson
 27. ^ Winchester post 64 Model 70 | Gunsmith Rod Henrickson
 28. ^ Tikka T3 | Gunsmith Rod Henrickson
 29. ^ Sako 85 | Gunsmith Rod Henrickson
 30. ^ Gunsmithing" av Roy Dunlap (1950). 
 31. ^ a b Understanding The AR-10 Upper Receiver | Gun Digest
 32. ^ Howa 1500 | Gunsmith Rod Henrickson
 33. ^ Building a custom Howa 1500 in 6.5 Creedmoor – rifleshooter.com
 34. ^ Japanese Type 99, Japanese Type 38 & 44 | Gunsmith Rod Henrickson
 35. ^ Remington 700 | Gunsmith Rod Henrickson
 36. ^ Dan Lilja Now Offers Pre-threaded Barrel Option ($30 Extra) « Daily Bulletin
 37. ^ a b Savage Rifle Gun Parts Information - MidwayUSA
 38. ^ Savage 110 Series | Gunsmith Rod Henrickson
 39. ^ BAT TR tenon thread profile (S/N over 100) - Bat Machine Co. Inc.
 40. ^ BAT Bumblebee, Vampire & Igniter models tenon thread profile - Bat Machine Co. Inc.
 41. ^ Defiance Deviant | Gunsmith Rod Henrickson
 42. ^ HS Precision 2000 | Gunsmith Rod Henrickson
 43. ^ Surgeon 951 | Gunsmith Rod Henrickson
 44. ^ Thompson/Center Icon | Rod Henrickson
 45. ^ a b Custom Rifle Actions | The Atlas Action
 46. ^ BAT S, SV, B, DS, 3L, 3LL models tenon thread profile - Bat Machine Co. Inc.
 47. ^ BAT SB & MB models tenon thread profile - Bat Machine Co. Inc.
 48. ^ «Custom Rifle Actions | The Atlas Action». 
 49. ^ BAT VR, BRA, TR models tenon thread profile - Bat Machine Co. Inc.
 50. ^ a b «Custom Rifle Actions | The Panda Action». Kelbly Rifles (engelsk). Besøkt 15. januar 2021. 
 51. ^ Tennon Prints - Curtis Custom>
 52. ^ Weatherby Mark V | Gunsmith Rod Henrickson
 53. ^ Stiller Predator | Gunsmith Rod Henrickson
 54. ^ Sauer 200 STR - Presisjonsproblemer?[død lenke]
 55. ^ Large Ring 98 Mauser | Gunsmith Rod Henrickson
 56. ^ BAT M model tenon thread profile - Bat Machine Co. Inc.
 57. ^ BAT HR & BTLA models tenon thread profile - Bat Machine Co. Inc.
 58. ^ BAT CT model tenon thread profile - Bat Machine Co. Inc.
 59. ^ BAT L model tenon thread profile - Bat Machine Co. Inc.
 60. ^ BAT EX with Chey-Tac tenon thread profile - Bat Machine Co. Inc.
 61. ^ BAT EX with 50 BMG models tenon thread profile - Bat Machine Co. Inc.
 62. ^ Sauer 101 Review | Sporting Rifle magazine "This rifle is not a switch barrel, like its predecessor, but fixed. Sauer opted for a non-threaded, heat shrunk, barrel to receiver fitting"
 63. ^ New Sauer 101 Hunting Rifle from J.P. Sauer & Sohn « Daily Bulletin "Sauer boasts that the barrel is heat-pressed into the receiver, with the bolt locking up directly into the barrel"
 64. ^ Thread Reference Guide - Infinite Product Solutions
 65. ^ Common Thread Pitches - Capitol Armory
 66. ^ Common Barrel Thread References
 67. ^ Thread Pitch Guide - Thread-Pitch-Guide.pdf
 68. ^ Muzzle threading - Danish Guntech ApS
 69. ^ «Muzzle Threading — Don’t Remove Too Much Steel « Daily Bulletin». bulletin.accurateshooter.com. Besøkt 15. januar 2021. 
 70. ^ «Universal Silencer Standard: HUB 1.375x24 TPI | RECOIL». 

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger