Settskrue

En type skrue som har gjenger i hele sin lengde.

En settskrue eller pinolskrue er en type skrue med gjenger på hele sin lengde. Skruehodet er som regel innvendig med spor til sekskantnøkkel, eventuelt torx eller lignende. Det finnes flere forskjellige profiler for spissen.

Tegning av en settskrue med spor for sekskantnøkkel.

Settskruer brukes som regel for å feste et objekt inni et annet objekt. Settskruen strammes da mot det indre objektets overflate for å forhindre at de to objektene beveger seg i forhold til hverandre. Settskruer kan for eksempel brukes for å forhindre bevegelse mellom de to (roterende) deler, som for eksempel i en akselkrage. Et annet eksempel er settskruer brukt mellom et hjul og en aksling via et nav. Skruen skrues da inn i gjengeåpningen på navet så skruespissen strammer mot akslen. I tilfeller hvor dette gir for svak låsing mellom de to delene kan det freses ut en mindre flate på akslen for å øke friksjonsarealet.

SpissRediger

 
Eksempel på stillskrue (venstre) og settskrue (høyre), her med forskjellige spisser.

Settskruer fås med forskjellige typer spisser for forskjellige formål:

  • Flat spiss: Egentlig ikke en spiss, men heller en skrue med helt flat bunn (skåret vinkelrett over).
  • Avrundet spiss eller kuleformet spiss.
  • Konisk spiss: Brukes for at settskruen skal grave seg ned i et mykere materiale (f.eks. en aksling).
  • Kraterspiss: Spenner mot akslingen med en grop/ringformet spiss, og har derved større spennkraft enn en konisk spiss.
  • Riflett kraterspiss: Samme som kraterspiss, men med rifling for bedre feste.
  • Innsnevret flat spiss: Mangler på det ytterste stykket av spissen. Kan anvendes i tilfeller hvor et hjul må kunne gå rundt i forhold til akslingen, men ikke falle av akslen. Skruen holder da fast hjulet via et nedfrest spor i akslen.[bør utdypes]

SkruehodeRediger

 
Eksempler på skruehoder: a. Lige, b. Philips-stjerne, c. Pozidriv-stjerne] d. Torx, e. Sekskant, f. Firkant, g. Tri-wing, h. Torq-set, i. Spanner.

Det mest vanlige skruehodet på settskruer er sekskantnøkkel, men det er også vanlig med flatspor og Torx.

Se ogsåRediger