Firkantgjenger[1] eller flatgjenger[2] er en type gjenger som tåler svært høy belastning, og brukes for eksempel som ledeskruer og i jekker. Navnet kommer av det kvadratiske tverrsnittet av gjengeprofilen.[3] Firkantgjenger er teoretisk sett den gjengetypen med minst friksjon, men er i praksis vanskelig å produsere.

Diagram av firkantgjenger.

Fordeler og ulemper Rediger

Den største fordelen med firkantgjenger er at de har større arealeffektivitet trapesgjenger. Ettersom det ikke er noen vinkel på gjengen oppstår det ikke radielt press (sprengningstrykk) på en mutter, hvilket også vil øke levetiden til mutteren.[3]

Den største ulempen er med firkantgjenger er at de er vanskelige å maskinere. Kutteverktøy vil ha problemer med å skjære gjengene på grunn av de rette veggene, hvilket gjør produksjon tregt og vanskelig. Firkantgjenger tåler dessuten mindre belastning enn trapesgjenger, fordi arealet på bunnen av gjengen er mindre. I tillegg er det ingen måte å kompensere for slitasje på mutteren, og hvilket gjør at de må byttes ut etterhvert som de blir slitt.[3]

Klassifisering Rediger

Firkantgjenger angis i ISO-nomenklatur ved navn på følgende format:

 

hvor Sq viser til firkantprofill, 60 er den nominelle diameteren i millimeter, og 9 er stigningen i millimeter. Når det ikke er spesifisert noe suffiks har gjengen en start. Dersom det er angitt et suffiks så angir verdien etter multiplikasjonssymbolet lead, mens verdien inni parentesen angir stigningen. For eksempel:

 

som viser til at gjengen har to starter (ettersom lead delt på stigning er to). "LH" viser til at gjengen er links.[4]

Standardstigninger for metriske firkantgjenger
Nominell diameter (mm) Stigning (mm)
22, 24, 26, 28 5
30, 32, 36 6
40, 44 7
48, 50, 52 8
55, 60 9
65, 70, 75, 80 10
85, 90, 95, 100 12

Se også Rediger

Referanser Rediger

Bibliografi Rediger