Giplingøya dyrefredningsområde

Giplingøya dyrefredningsområde er et fuglefredningsområde i Beitstadfjorden utenfor Framverran i Inderøy kommune i Trøndelag. Området ble vedtatt vernet i 2003 «for å ta vare på et viktig leveområde for sjøfugl i en region med stor menneskelig aktivitet».[1] Halvparten av verneområdet er øya, den andre halvparten er sjøen rundt.

Giplingøya dyrefredningsområde
Verneformdyrefredningsområde
Vernetemasjøfugl
Areal0,1 km²
KommuneInderøy
Opprettet2003

Øya ligger 600 meter fra land, og er preget av beiting av husdyr. Den er et viktig hekkeområde for ærfugl og fiskemåse[2], og det er ferdselsforbud i hekkesesongen.

ReferanserRediger

  1. ^ Giplingøya dyrefredningsområde i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  2. ^ Kaspersen, T. E. & Einvik, K. Utkast til verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelingen. Rapport 1997-3: 1-221. (doc[død lenke])