Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom

fiktiv magikostskole i Harry Potter-universet
(Omdirigert fra «Galtvort»)
Skole i Harry Potter-serien
Bilde
Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom
Stiftet år 993
Type Privat magikerskole
Rektor Albus Humlesnurr(1956-97)
Severus Slur (97-98)
Minerva McSnurp(98 og utover)
Lokalisert Skottland
Faste beboere Gygrid, Florens, Rakel Rummelfiold, Argus Nask, Gnav, Nesten-Hodeløse Nikk, Blodbaronen, Den grå damen, Den trinne munken og Stønne-Stina
Første opptreden Harry Potter og De vises stein

Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom (engelsk: Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry) er en fiktiv britisk magikostskole for elever i alderen 11 til 18, og den er den primære lokasjon for de første seks bøkene i J.K. Rowlings Harry Potter-bokserie og utgjør en stor lokasjon i Wizarding World-universet.

Skolen er ikke lokalisert på en bestemt plass i bøkene, men Rowling sier at hun ser for seg at den ligger i Skottland. Skolebygningen er en gammel borg.

Elevene på Galtvort deles inn i fire hus, Griffing, Håsblås, Ravnklo og Smygard, oppkalt etter de fire grunnleggerne. Alle husene har hvert sitt rumpeldunklag.

Skolens motto er Draco dormiens nunquam titillandus, som er latin og betyr aldri kil en sovende drage. Skoleuniformene består først og fremst av kutte og hatt.

J.K. Rowling har sagt at det er ca. 1 000 elever ved skolen.

Alle magiske barn i skolekretsen (som er Storbritannia) får tilbud om å begynne på Galtvort, men det er naturligvis opp til foreldrene å avgjøre om barna skal begynne eller ikke. For å begynne i første klasse må man ha fylt elleve år innen semesterstart 1. september.

Historie

rediger
 
Durhamkatedralen, brukt som Galtvort i filmene om Harry Potter

Stiftelse

rediger

Galtvort ble stiftet for over tusen år siden, av trollmennene Gudrik Griffing og Salazar Smygard, og heksene Helga Håsblås og Rasla Ravnklo. De fire husene på Galtvort er oppkalt etter dem. Til å begynne med drev de fire stifterne skolen sammen, men snart oppstod det strid mellom Smygard og de andre, en strid som dreide seg om hvilke elever som skulle få undervisning ved skolen. Smygard mente at kun de som hadde rent trollmannsblod burde bli tatt inn(såkalt fullblods), og de som var gompefødte (født av umagiske foreldre), anså han som upålitelige. Krangelen utartet, særlig mellom Griffing og Smygard, og sistnevnte valgte til slutt å forlate Galtvort.

Mysteriekammeret

rediger
Mysteriekammeret
Sted i Harry Potter-serien
LokalisertGaltvort
Eies avSalazar Smygard
Funksjonukjent
Faste beboereen basilisk
Første opptredenHarry Potter og Mysteriekammeret

Mysteriekammeret skal ifølge legenden ha blitt bygget av Salazar Smygard på den tiden han var lærer ved Galtvort, omtrent tusen år før handlingen i Harry Potter-bøkene. Inntil 1942, da kammeret ble åpnet av Tom Venster, ble det også regnet for å være fiktivt, da skolen var blitt undersøkt atskillige ganger gjennom årene, uten at noe kammer var blitt funnet. Legenden skulle også ha det til at kun Smygards rette arving kunne åpne kammeret igjen, og sette fri monsteret som lå gjemt der inne.

Dette skjedde altså i 1942, da Tom Venster, som kunne snakke ormtunge, oppdaget kammerets hemmelighet og sendte basilisken som hadde ventet der inne, fri på elever på skolen. Etter at monsteret drepte en jente, ble det såpass mye problemer at skolen sto i ferd med å stenges. Venster, som regnet skolen som sitt sanne hjem, og ikke ønsket å vende tilbake til gompebarnehjemmet han var oppvokst på, sørget for å få kammeret stengt igjen, og la skylden for problemene på Rubeus Gygrid, som ble utvist fra skolen på grunn av dette.

Siden var kammeret stengt i 50 år, inntil Tom Vensters dagbok, som trollmannen hadde forhekset til å inneholde en bit av sjelen hans, vendte tilbake til skolen. Under dagbokens innflytelse ble da kammeret på ny åpnet av Gulla Wiltersen, og etter at basilisken hadde forsteinet fem av borgens beboere (tre elever, en katt og et spøkelse), ble det igjen snakk om stenging av skolen. Imidlertid lyktes det Harry Potter og Ronny Wiltersen å finne åpningen til kammeret, og takket være Harrys evne til å snakke ormtunge, å komme seg inn. Harry bekjempet og drepte basilisken og ødela dagboken, noe som reddet Gullas liv (Venster ville ellers ha brukt livskraften hennes til å styrke seg selv, og kanskje klart til og med å skape seg en kropp).

Tretrollmannsturneringen

rediger
Utdypende artikkel: Tretrollmannsturneringen

Tretrollmannsturneringen er en tradisjonsrik konkurranse mellom de tre største magiskolene i Europa, nemlig Galtvort, Beauxbaton (Frankrike) og Durmstrang. Den ble første gang avholdt for ca. 700 år siden, og ble senere holdt hvert femte år, lokalisert på en av de tre skolene etter tur. Hver skole plukket ut én elev som skulle representere skolen, og de tre elevene konkurrerte mot hverandre i flere magiske øvelser.

Imidlertid ble tradisjonen brutt etter en tid, fordi det var så mange av de konkurrerende som døde under kampen. Turneringen ble senere forsøkt gjenopprettet, uten hell. I 1994 ble Tretrollmannsturneringen holdt på Galtvort, men beklageligvis ble forsøket spolert av Bart Kroek jr. (for anledningen forkledt som Galøye Bister), som meldte på Harry Potter som en fjerde forkjemper. Målet for det var å la Harry komme først til målet i den siste oppgaven i konkurransen, for deretter å sende ham til Fyrst Voldemort (målet var en flyttnøkkel). Harry overlevde, men det gjorde ikke medelev Fredrik Djervell (som var likt med Harry i mål), og dermed ble det neppe noen sannsynlighet for at turneringen skulle bli gjenopptatt.

 
Filmsett av The Great Hall, Galtvort høyere

I 1995 spredte det seg rykter om at Voldemort var gjenoppstått. Disse ryktene kom fra Harry Potter, elev ved Galtvort, og ble støttet opp av rektor Albus Humlesnurr. Magidepartementet benektet ryktene, og magiminister Kornelius Bloeuf trodde at det var Humlesnurr som hadde funnet dem på, for å selv ta magiminister-jobben. Galtvort ble antatt å være sentrum for Humlesnurrs planer, så Magidepartementet sendte Venke Dolorosa Uffert (ansatt i Departementet) dit, i første omgang for å jobbe som lærer i Forsvar mot Svartekunster.

I Ufferts timer ble det utelukkende undervist i teori, fordi Magidepartementet fryktet at Humlesnurr ville bruke elevene i kamp. Uffert benektet, i likhet med Bloeuf, at det Harry sa var sant, og gav ham gjensitting for å ha sagt at Fyrst Voldemort var tilbake. Etter hvert fikk Uffert status som «storinkvisitor», og hun sendte ut flere utdanningsdirektiv for å begrense aktiviteten på skolen. Til slutt tok hun også Humlesnurrs plass som rektor, men i 1996 kom det fram at Harry Potter og Albus Humlesnurr hele tiden hadde snakket sant, og sistnevnte fikk tilbake rektorstillingen.

Undervisning

rediger

Siden skolen er en britisk kostskole, følger den mer eller mindre det britiske skolesystemet. Den tilsvarer en britisk Secondary School, altså at den er for elever i alderen 11 til 18 år (sju klassetrinn). Prefekt-begrepet (se under) er også tatt fra britiske privatskoler.

Galtvort har én lærer for hvert fag. De fleste fag krever sine egne klasserom, men det er også generelle klasserom ved skolen. Noen fag undervises også utendørs.

Utdypende artikkel: Fag ved Galtvort

Fagene på Galtvort er som følger (der annet ikke er skrevet, undervises det i fagene gjennom alle sju skoleårene):

 • Transfigurasjon – dreier seg om å forvandle gjenstander til andre gjenstander, også levende vesener. Læreren i Transfigurasjon var professor Minerva McSnurp, og hun er også husbestyrerinne i Griffing og fikk senere også jobben som rektor.
 • Forsvar mot svartekunster – praktisk fag som tar for seg hvordan man kan forsvare seg mot svart magi, og hvordan man slåss. Læreren i dette faget har de siste årene aldri vart mer enn ett år. Det spekuleres blant elevene om det hviler en slags forbannelse over stillingen. Noen har vist seg å være mer kompetente enn andre. Eliksirlæreren, Slur, har helt siden han begynte å undervise på Galtvort vært ute etter denne jobben, og i bok 6 får han den endelig. De som har vært professor i Forsvar mot svartekunster i løpet av Harrys skolegang er Krengle, Gyldeprinz Gulmedal, Remus Lupus, Bartemius Kroek Jr. (under forkledning som Alastor "Galøye" Bister), Venke Dolorosa Uffert, som tidligere nevnt Severus Slur og Argel Misfall. I skoleåret 97-98 het faget "Svartekunster" istedenfor "Forsvar mot Svartekunster". Grunnen til dette var at Fyrst Voldemort hadde overtatt magidepartementet og også Galtvort.
 • Trylleformler – fag som omhandler trylleformler av diverse slag. Læreren heter professor Pirrevimp, og han er også husstyrer i Ravnklo.
 • Eliksirer – som navnet sier, i dette faget lærer man å brygge eliksirer, og man lærer om bruken av forskjellige typer eliksirer og om disses ingredienser. Lærer er professor Severus Slur, og klasserommet er i kjelleren. I bok 6 får Slur ansvar for Forsvar mot svartekunster isteden, og professor Snilehorn tar over ansvar for eliksirer.
 • Astronomi – læren om himmellegemene. Undervisningen foregår oppe i Astronomitårnet, og læreren er professor Schkummel.
 • Flyging – her lærer førsteklassingene å fly på sopelime. Læreren, Madam Hopp, er også dommer i rumpeldunk-kampene på skolen. Logisk nok foregår faget utendørs.
 • Magihistorie – et totalt teoretisk fag. Professor Kiste, som underviser i faget, er et spøkelse. Da han døde, merket han det ikke, bare reiste seg fra kroppen sin og fortsatte å undervise. Han er viden kjent som en utrolig kjedelig lærer.
 • Urtologi – om magiske plantevekster og bruken av dem. Undervisningen foregår i drivhusene, og læreren er professor Stikling, for øvrig også husstyrer i Håsblås.
 • Aritmantikk – valgfag. Faget omhandler tallmagi, og læreren heter professor Vektor.
 • Oldruner – valgfag. Om gamle runer og språk. Om læreren vet vi intet – enda.
 • Clairvoiance – valgfag. Her lærer man spådomskunster av ymse slag, og læreren, professor Rummelfiold, påstår selv hun er en ekte seer, selv om hun så langt bare har kommet med to ekte spådommer. I bok 5 tar kentauren Florens over faget, da Rummelfiold får sparken av Venke Dolorosa Uffert.
 • Stell av magiske vesener – valgfag. Læreren i faget er Gygrid, og det medfører at de fleste dyrene man lærer om (og stifter praktisk bekjentskap med) er mer eller mindre farlige. I de sammenhenger der Gygrid ikke kan være tilstede, er det professor Gnureplank som tar over. Gnureplank er mer populær enn Gygrid blant de fleste elevene, siden hun presenterer vesener som er mindre farlige og søtere enn de Gygrid presenterer.
 • Gompologi – valgfag. Dette faget er kanskje mest relevant for de som er oppvokst i magiske hjem, fordi det dreier seg om hvordan gomper (umagiske folk) lever. Læreren het Professor Carita Borre men i bok 7 blir hun myrdet av Voldemort for å ha sagt at det er bra med krysning mellom gomper og hekser/trollmenn. Stillingen ble imidlertid overtatt av Alekto Misfall da skolen ble overtatt av Fyrst Voldemort. Det ble da undervist om hvordan verden ville bli et bedre sted når Voldemort tok over, fordi de fikk vist gompene deres rette plass. Hun mente at gomper var som ville dyr, som uten grunn omtrent hadde jaget trollmennene i dekning, men at i det nye trollmannsstyre ville alt bli mye bedre når man fjernet hemmeligholdsstatuttene for magi. Faget ble også da et obligatorisk fag.

Ståkarakterer

rediger
 • S – Strålende
 • B – Bedre enn ventet
 • A – Akseptabelt

Strykkarakterer

rediger
 • D – Dårlig
 • Y – Ynkelig
 • T – Troll

Eksamener

rediger

U.G.L.E.

rediger

U.G.L.E. (Undre Galdrelaugseksamen), engelsk Ordinary Wizarding Level (O.W.L.) er en eksamen som tester kunnskaper og praktisk erfaring i femte klasse på Galtvort. Eksamenen tilsvarer britisk GSCE-eksamen. Eksamenene tar plass i slutten av det femte året, og elevene må opp til teoretisk/praktisk eksamen i alle fag. I enkelte fag er man avhengig av gode UGLE-karakterer for å få ta faget videre fram mot ØGLE.

Eksamenene blir ikke administrert og vurdert av skolen, men av offisielle representanter fra Magidepartementets Heksingeksamenskommisjon. Eksamenene finner sted ved Galtvort, og de offisielle representantene fra Galtvort tar en årlig tur til skolen for å administrere eksamenene. Resultatene spiller stor rolle for om elevene kan fortsette studiene i de respektive fag i de siste to årene ved skolen.

Elevene tar en U.G.L.E.-eksamen for hvert av fagene de har tatt ved skolen. Prøvene finner sted i begynnelsen av juni (mot slutten av skoleåret), og de blir spredt ut over et par uker. Hver eksamen består av en teoretisk del og en praktisk del, bortsett fra hvis det er eksamen i et fag som kun innbefatter læring av tekstbasert informasjon (slik som magihistorie og oldruner), der det kun er en teoretisk eksamen. De teoretiske delene av eksamen er skriftlig og blir utført i storsalen ved Galtvort, som for anledningen forandres fra å inneholde fire langbord til mange individuelle pulter. De praktiske delene av eksamen blir utført av hver enkelt elev foran en offisiell representant fra magidepartementet, som krever at elevene må utføre forskjellige oppgaver ut ifra hvilket fag eksamen er i. Magidepartementets offisielle representant gir elevene karakterer ut ifra en skala på seks bokstaver, fra Strålende (S) til Troll (T).

Harry Potter tar U.G.L.E.-eksamen i Harry Potter og Føniksordenen. Han mottar karakterene sine i den etterfølgende boken, Harry Potter og Halvblodsprinsen. I Føniksordenen blir Harry fortalt at professor McSnurp bare tillater elever som har fått minst en B i transfigurasjon å ta Ø.G.L.E.-graden av faget sitt. Severus Slur tillater bare elever som har fått S i eliksirer til å ta Ø.G.L.E.-graden. Hermine Grang får ti S-er, men bare B i forsvar mot svartekunster. Det eneste faget hun ikke tar eksamen i er clairvoiance. Ronny Wiltersen får omtrent like karakterer som Harry, da han består og stryker i de samme fagene, men han får ingen S-er.[1] Selv om det ser ut til at Harrys sjanser for å bli en svartspaner blir knust (siden Slur bare tillater elever med S i eliksirer på Ø.G.L.E.-nivå, og eliksirer er et obligatorisk fag for å bli svartspaner), fører endringen av lærer i eliksirer (Slur blir lærer i forsvar mot svartekunster, mens Horatsion E.F. Snilehorn får stillingen som lærer i eliksirer) til at han allikevel kan ta faget.

Ø.G.L.E.

rediger

Ø.G.L.E. (Øvre Galdrelaugseksamen), engelsk Nastily Exhausting Wizarding Tests (N.E.W.T.), er en eksamen som tester kunnskaper og praktisk erfaring i syvende klasse på Galtvort. Eksamenen tilsvarer britisk A-levels-eksamen. Dette er avgangseksamen i slutten av sjuende (siste) skoleår.

Magidepartementets Heksingeksamenskommisjon overvåker eksamenene og gir elevene karakterer før de kan uteksamineres fra Galtvort. I sine sjette og syvende år ved skolen studerer elevene fag på Ø.G.L.E.-nivå, og de må velge hvilke fag de skal ta for å forberede seg på prøvene. Bra karakterer i fagene er veldig viktige for elever som ønsker en bra jobb etter endte studier. Magidepartementet søker for eksempel bare etter folk som har eksepsjonelt gode karakterer fra Ø.G.L.E.-eksamenene sine.

Britiske elever sammenligner Ø.G.L.E.-ne med sine egne A-level-eksamener, som de tar i omtrent samme alder som elevene ved Galtvort.

Perry Wiltersen får ekstremt bra karakterer på Ø.G.L.E.ne sine, og får raskt jobb i Magidepartementet. I kapittel 29 i Harry Potter og Føniksordenen konsulterer Harry Minerva McSnurp om mulige karrierer etter Galtvort, og får vite at Magidepartementet krever at de som søker seg som svartspaner oppnår Bedre enn ventet på minst fem Ø.G.L.E.r. Han ønsker å bli svartspaner, og hun anbefaler ham å søke på Ø.G.L.E.-nivå i forsvar mot svartekunster, transfigurasjon, urtologi, trylleformler og eliksirer.

Praktiske opplysninger

rediger

Valg av hus

rediger
 
Oversikt over de forskjellige husenes plassering i storsalen

Husene på Galtvort fungerer som elevenes familie, og elevenes klasse. Man deler oppholdsrom sammen med de andre i sitt hus, og elevene i samme hus som er like gamle utgjør en klasse (selv om det er vanlig å undervise flere hus i gangen, og det er også valgfag på tvers av husene). Husstyreren er en lærer.

Til å begynne med, da de fire stifterne selv drev skolen, var det de som bestemte hvilke elever som skulle i hvilket hus. Som et utgangspunkt kan man si at de modige elevene havner i Griffing, de kloke (skoleflinke) i Ravnklo, flittige i Håsblås og de som streber mot makt i Smygard. Selvfølgelig er dette bare et utgangspunkt, de fleste mennesker er såpass sammensatt at de har mer enn bare én dominerende egenskap.

Etter at stifterne var døde, ble Griffings gamle hatt benyttet som utvelger. Hatten heter Valghatten og bor på rektors kontor. Alle førsteklassinger som kommer til Galtvort, blir den første kvelden plassert i et hus gjennom Valghatt-seremonien. Noe av grunnleggernes minner ble plassert i Valghatten slik at den kan velge hvem som kommer i hvilket hus.

Sikkerhet

rediger

Galtvort regnes som en av de sikreste plassene (eller den sikreste) i det magiske univers. Det er ikke mulig å immivere eller eksivere på skoleområdet. Skolen er også totalt skjult for gomper, og skulle en gomp uheldigvis støte på borgen som skolen holder til på ville alt hen sett være en ruin med et "Adgang forbudt" skilt over inngangen. Elektrisk utstyr fungerer ikke der, fordi det er for mye magi i lufta og skolen er også non-kartografisk, det vil si at den ikke lar seg nedtegne på kart. Bortsett fra på utkruttkartet der hele Galtvortområdet og Galtvang, pluss de som befinner seg der er nedtegnet.

Reglement

rediger

Galtvort har naturligvis et reglement, men det har aldri stått noen komplett liste i bøkene. Noen regler er:

 • Førsteklassinger får ikke ha sin egen lime.
 • Førsteklassinger får ikke bli med på noen av skolens rumpeldunk-lag (Det blir gjort et unntak for Harry Potter).
 • Magi er forbudt utenfor skolen (i ferier) for de laveste klassetrinnene. Når man fyller 17 år er man myndig, og kan utføre magi i ferier. Samt lære seg å eksivere.
 • Fra tredje år kan elevene dra til den magiske landsbyen Galtvang i bestemte helger, dersom de har tillatelse fra foresatte.
 • Ingen får lov til å oppholde seg i den forbudte skog.
 • Alle produkter som er kjøpt i moro-butikken "Wiltersens Wærste" er strengt forbudt.
 • Det er også andre ting som ikke er lov, f. eks. fæle-frisbier.
 • Det er ikke lov å være utenfor oppholdsrommet etter sengetid
 • Duellering i gangene er ikke lov.
 • Alle elever skal ha på seg skolekutte (og eventuelt tilbehør).
 • Det er ikke lov med drager eller lignende.
 
Lokomotivet som ble brukt som Galtvortekspressen i Harry Potter-filmene

Ankomst

rediger

Galtvortekspressen går fra spor 9 ¾ på King's Cross jernbanestasjon i London 1. september klokka elleve. Toget er framme på skolen om kvelden. Førsteklassingene blir fraktet i båter over sjøen foran borgen, mens de resterende elevene drar i vogner som blir dratt av dystraler (siden det bare er de som har sett en person dø som kan se dystralene, er det en vanlig oppfatning at vognene går av seg selv).

Prefekter/Topptillitselever

rediger

Prefektsystemet på Galtvort er ganske uklart. I femteklasse velges det ut åtte prefekter, to fra hvert hus (en jente og en gutt). De elevene som er valgt ut som prefekter forblir dette gjennom sine siste tre år. Prefektene sine oppgaver er å dirigere førsteklassinger opp fra storsalen den første kvelden. De må også patruljere i vognene på vei bort til Galtvort.

Topptillitselevene går i sjuende klasse, og det er to av dem, en topptillitsmann (engelsk: Head Boy), og en topptillitskvinne (engelsk: Head Girl). De kan være fra samme hus, og de har et mye større ansvar enn prefektene. Ordningen er vanlig i det engelske skolesystemet.

Husnisser

rediger
Utdypende artikkel: Husnisse

Renhold og matlaging på Galtvort utføres av husnisser. Kjøkkenet ligger i kjelleren og der arbeider det over 100 husnisser. Husnissene jobber ulønnet, fordi det er slik de er, og de fleste av dem nekter å bli satt fri, eller få belønning. Noldus er et unntak, men rektor Humlesnurr godtar å lønne frigjorte husnisser, og gi dem menneskelige arbeidsvilkår dersom ønskelig. Noldus er den eneste til nå som får lønn av husnissene på Galtvort. Venninnen hans, Blunka, ble helt fra seg av sorg da hun ble satt fri, bablet om slikt som "hva skal herren gjøre uten husnissen sin?" En husnisse som nesten må være den merkeligste av dem alle, er Krynkel, som jobbet for familien Svaart. Etter at fru Svaart døde, drev han stadig og gnålte om "hva hadde den stakkars frua sagt," og ettersom det gamle huset ble skjulested for Føniksordenen, ble han veldig grinete og kalte dem for grumser, halvkaster, tjuveradder og blodsvikere. Hans største drøm var å få hodet sitt hogd av og hengt opp på veggen, slik som foreldrene hans. Vi har også fått høre fra en annen husnisse, som het Hokla. Hun fikk skylden for å ha forgiftet sjefen sin, Hespetra Smutt, ettersom Hokla hadde kokt sammen kakaoen hennes. Egentlig var det Voldemort som hadde drept henne for å få tak i hennes nedarvede Håsblås-beger, og han tuklet med Hoklas hukommelse slik at hun ville tilstå.

Hus-spøkelser

rediger

Alle husene har også et husspøkelse, som er en slags leder for de andre spøkelsene i sitt hus. Husspøkelsene er Nesten-Hodeløse Nikk (Griffing), Blodbaronen (Smygard), Den grå damen (Ravnklo) og Den trinne munken (Håsblås). Det er også noen få andre spøkelser som blir kjent i serien; Stønne-Stina, Gnav og professor Kiste, sistnevnte er lærer i Magihistorie (se over).

Ansatte

rediger
Se også Ansatte ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom

Lærere:

 • Albus Humlesnurr
 • Minerva McSnurp
 • Severus Slur
 • Pomona Stikling
 • Filius Pirrevimp
 • Rakel Rummelfiold
 • Professor Vektor
 • Carita Borre
 • Professor Schkummel
 • Professor Kiste
 • Rubeus Gygrid
 • Florens
 • Professor Snilehorn.

I Forsvar Mot Svartekunster har de forskjellige lærere hvert år. Dette er på grunn av en forbannelse Voldemort kastet over jobben da han ikke fikk den.

De 7 årene bøkene omtaler, underviste disse 7 lærerne i faget.

 1. . Quirinus Krengle (Døde, han hadde Voldemort i bakhodet. Han tålte ikke at Harry berørte ham og "brant" opp)
 2. . Gyldenprinz Gulmedal (Mistet hukommelsen av en våde som slo tilbake på ham selv, da han skulle forhekse Harry og Ronny)
 3. . Remus J. Lupus (Måtte slutte fordi foreldrene til elevene ikke ville hatt en varulv til lærer for barna sine)
 4. . Alastor "Galøye" Bister (Var egentlig Bart Kroek Jr. Hadde bare lovet Humlesnurr å bli der ett år)
 5. . Venke Dolorosa Uffert (Ble fjernet av departementet og Humlesnurr [Med litt hjelp av kentaurene])
 6. . Severus Slur (Gav Eliksirlærer-jobben til Snilehorn. Ble forfremmet til rektor etter Humlesnurrs død)
 7. . Argel Misfall (Ble satt i fengsel da Harry Potter og tilhengerne hans vant)

Det har også vært andre lærere på Galtvort:

 • Alekto Misfall:
  • Overtok som lærer i gompologi etter Carita Borre (Myrdet av Voldemort). Brukte tiden på å snakke om hvor skitne gomper og grumser er.
 • Wilhelmina Gnureplank:
  • Vikar for Gygrid. Særlig jentene i klassen var begeistret for henne.
 • Horatsion Snilehorn:
  • Overtok for Slur i Eliksirer da han fikk Svarteforsvar-jobben. Har en klubb for begavede elever og elever som er berømte eller har gode kontakter, kalt Snile-klubben.
 • Florens:
  • En kentaur som overtar for Professor Rummelfiold i Clairvoiance, når hun blir sparket fra jobben av Professor Uffert.

I tillegg til lærerne og husnissene har skolen en vaktmester (Argus Nask), en bibliotekar (Madam Knipe) og en heks som jobber på sykestua (Madam Pomfrit).

Steder ved Galtvort

rediger

Den Forbudte Skogen

rediger
Den Forbudte Skogen
Sted i Harry Potter-serien
LokalisertUtenfor Galtvort (Skottland)
Eies avIngen
FunksjonHjem for mange magiske vesener
Faste beboereSe liste til venstre
Første opptredenHarry Potter og De vises stein

Den Forbudte Skogen er en skog utenfor magiker-skolen Galtvort i Harry Potter-bøkene. Der den er ofte omtalt i bøkene, og er forbudt område for elever på grunn av den store mengden farlige vesener som holder til inne i den.

Gygrid går ofte inn i skogen av forskjellige grunner.

En (ukomplett) liste over vesener som bor i skogen:

Nødvendeligrommet

rediger
Nødvendeligrommet
Sted i Harry Potter-serien
LokalisertGaltvort
FunksjonRom for de som trenger det
Faste beboereIngen
Første opptredenOpptrer i Harry Potter og Føniksordenen og utover, men blir første gang nevnt i Harry Potter og Ildbegeret

Nødvendeligrommet (også kjent som Mellomrommet) er et fiktivt sted i J.K. Rowlings Harry Potter-bøker.

Rommet ligger i åttende etasje på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom, men dukker bare opp når noen trenger det, og vil da innrette seg etter disse behovene. For eksempel har stedet flere ganger vært et bøttekott der vaktmester Nask finner vaskemidler når han har gått tom og Fred og Frank Wiltersen har gjemt seg for samme Nask. Humlesnurr nevner det også i en samtale med Karkaroff under Juleballet i Harrys fjerde år: «Så sent som i dag morges, for eksempel, kom jeg til å gå feil på vei til badet og kom inn i et vakkert, velproporsjonert rom jeg aldri hadde sett før, utstyrt med en virkelig utsøkt samling nattpotter. Da jeg gikk tilbake senere for å se nærmere på det, var det borte. Men jeg må huske på å holde utkikk etter det. Kanskje det bare er tilgjengelig klokka halv seks om morgenen. Eller kanskje det bare dukker opp når månen er kvart – eller når den som prøver å finne det har uvanlig full blære.» (Harry Potter og Ildbegeret, kapittel 23)

Inngangen til rommet, når det er der, ligger rett ved et enormt bildeteppe som forestiller Salto den skjøres fåfengte forsøk på å undervise troll i ballett. For å få det til å dukke opp, må man gå tre ganger fram og tilbake langs veggen, mens man konsentrerer seg om det man trenger. Det vil da dukke opp en dør inn til rommet.

Rommets eksistens var en godt bevart hemmelighet, bare kjent av noen få (deriblant Galtvorts husnisser og professor Rummelfiold) inntil Harrys femte år på Galtvort, da Noldus fortalte ham om rommet. Det ble deretter flittig brukt av Humlesnurr-legionen til sine ulovlige møter. I disse tilfellene var rommet dekket av trehyller med bøker om svarteforsvar, golvet var dekket av store silkeputer, og rommet inneholdt også en mengde instrumenter for å oppdage fiender (snikoskoper, dølgsensorer og et fiendespeil).

I Harrys sjette skoleår brukte Harry rommet til å gjemme sin kopi av Eliksirer for viderekomne, og oppdaget at rommet da ble stort som en katedral, fylt av alle slags ting folk på Galtvort hadde villet gjemme opp gjennom årene. Malfang brukte også rommet til å reparere et forsvinningsskap som senere skulle brukes til å bringe dødsetere inn på skolen. I sjuende bok finner også Harry en av Voldemorts bortgjemte malacruxer i dette rommet, nærmere bestemt Rasla Ravnklos diadem. Den blir senere ødelagt av Vincent Krabbe, idet han setter fyr på rommet.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger