Fritzøe, også skrevet Fritsø, er et område ved Farriselva i Larvik i Vestfold med lange industritradisjoner. Fritzøe er også navnet på Fritsø gård eller Fritzøehus, en tidligere adelig herregård, opprinnelig Fresjegodset, med et stort godsområde bestående av fjell og skoger. Fritzøe er dessuten navn på en bedrift og forskjellige industrivirksomheter med utgangspunkt i dette godset og området omkring elva. Disse virksomhetene er i dag en del av Treschow-Fritzøe AS, en gruppe industri-, nærings- og eiendomsselskaper.

Fritzøe har også gitt navn til blant annet en kraftstasjon i Farriselva, Fritzøe kraftverk, og en tidligere småflyplass, Fritzøe flyplass. Navnet Fritzøe er en fordansking av Fresje som igjen er avledet av det norrøne fres eller fles som betyr «skjær» eller «bergknatt».

Historikk

rediger

Godset

rediger
  • Fra omkring 1540 var Fritzøeområdet en del av Fresjegodset. Dette godset har hatt flere historiske personer som eiere opp gjennom tidene, deriblant slekten som lokalt blir kalt Jernskjegg, men som egentlig het Baden, Lange samt Gyldenløve og hans etterkommere og den danske konge som også har vært knyttet til industrivirksomhetene ved Farriselva.
  • 1817: Etter en tid under Laurvig Grevskab ble Fritzøegodset solgt til «Grevlingene», et konsortium av fire Larviks-borgere.
  • 1835: Den danske advokaten og etatsråden Willum Frederik Treschow kjøpte godset av disse eierne. Han var en av Danmarks mest fremtredende menn.
  • 1981: Sjette generasjon, Mille-Marie Treschow, overtok Fritzøe Skoger etter sin far, brukseier G.A. Treschow. I 1986, da industrivirksomheten ble omdannet til et familieselskap, overtok hun også denne delen.

Industrivirksomheten

rediger
  • Rundt 1640-tallet ble det også anlagt et jernverk, etter hvert kalt Fritzøe Jernverk, ved elva.
  • 1949: Byggingen av Wallboardfabrikken startet (Sanden).
  • I dag heter bedriften Treschow-Fritzøe AS.

Kjøpesenter

rediger

Treschow-Fritzøe eier også Fritzøe Brygge, som åpnet 30. oktober 2003.

Se også

rediger

Kilder

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata