Bergene Holm

norsk industribedrift
(Omdirigert fra «Bergene Holm AS»)

Bergene Holm AS er en industribedrift med hovedkontor i Larvik. Bedriften er leverandør av trelast til byggevarehandel og storkunder/mellomleverandører i inn- og utland.

Bergene Holm
Offisielt navnBergene Holm AS
Org.formAksjeselskap
Org.nummer812750062
BransjeTreforedling, sagbruk, tømmer, trelast
Etablert1946
DatterselskapBiozin AS (2016) Bergene Holm Eiendom AS (2017)
HovedkontorLarvik
LandNorge
Produkt(er)Skurlast
NøkkelpersonerNorges flagg Paul Bergene Holm (grunnlegger)
StyrelederNorges flagg Arvid Gusland
Adm.dir.Erland Anton Lie Løkken
Antall ansatte434 (2019)
Omsetning1627 mill. NOK (2019)
Resultat127,8 mill. NOK (2019)
Nettstedwww.bergeneholm.no

Virksomhet består i foredling av tømmer til skurlast og videreforedling som høvling, impregnering, fingerskjøting og overflatebehandling. Markedet er hovedsakelig i Norge, men selskapet eksporterer også trelastvarer til Danmark, Tyskland og andre europeiske land. Råvarene hentes fra norsk skog og importeres fra Sverige. Varene forhandles gjennom byggevarekjedene i Norge.

Hovedkontoret og to produksjonsavdelinger ligger i Larvik kommune, mens drift for øvrig skjer ved avdelinger i kommunene Åmli, Seljord, Lardal, Grue, Kongsvinger og Sør-Odal. Bedriften har om lag 400 ansatte fordelt på avdelinger på Østlandet, Sørlandet og i Nordland.

Eierandelen er fordelt mellom Bergene Holm-familien (54 prosent) og Løvenskiold–Vækerø AS (46 prosent).

Firmaet satte i oktober 2013 i drift landets og Skandinavias mest moderne sagbruk i Åmli i Aust-Agder. Dette er et helautomatisk sagbruk, der det er investert over 100 millioner kroner. Firmaets avdeling Nidarå på Simonstad i Åmli består av sagbruk, høvleri, beiseanlegg, fingerskjøtingsanlegg samt impergnering og en omfattende videreforedling av alle tømmerstokkens ressurser, også sagflis og bark.[1]

Historikk

rediger

1977: Kjøp av Enge Fabrikker AS. Dette selskapet ble senere innfusjonert og ble drevet som avdeling av Bergene Holm Kvelde AS. Betydelige investeringer ble foretatt.

1979: Kjøp av 45% av K/S Neslandsvatn Trelast AS, som ble drevet sammen med H. A. Hellenæs AS. Dette delforsynte høvleriet på Kvelde og Enge med råstoff.

1985: Kjøp av Nidarå Trelast, Arendal Trelastlager og AS Stathelle Trelast fra Norske Skog. Disse driftsenhetene ble organisert som egne datterselskaper.

1987: Start av byggevareforretning i Stavern, som avdeling av Bergene Holm AS.

1987: Kjøp av Lumber Finers konkursbo. Finerfabrikken ble organisert som avdeling av Nidarå Trelast AS.

1988: Utskilling av Stavern Byggsenter AS som eget datterselskap. Produksjonen i Bergene Holm AS ble utskilt som egen driftsenhet: Bergene Holm Trelast AS. Bergene Holm AS ble etter dette et rent holding- og eiendomsselskap.

1988: Kjøp av tre trelastbruk fra Telemark Treimpregnering AS. Disse ble organisert i et nytt datterselskap, Telemark Trelast AS.

1988: Fusjonering av de tre byggevareforretningene Stavern Byggsenter AS, AS Stathelle Trelast og Arendal Trelastlager AS til Bergene Holm Handel AS.

1988: Felles råstofforsyning etablert gjennom Virkesselskapet AS, et 100% eiet datterselskap som forestod forhandlinger, innkjøp, transport og lagerhold av konsernets tømmerbehov.

1989: Brann med skade for 120 mill. kroner ved Nidarå Trelast AS. Ødelagte avdelinger bygget opp igjen.

1990: De tre trelastproduksjonsselskapene Nidarå Trelast AS, Bergene Holm AS og Telemark Trelast AS ble fusjonert under navnet Bergene Holm Trelast AS. Selskapets aksjekapital var kr. 15.500.000, 100% eiet av Bergene Holm AS. Adm. direktør for både morselskap og Bergene Holm Trelast AS: Reidar Bergene Holm. Selskapets hovedkontor lå i Larvik.

Investeringen i finerfabrikken Lumber i Kristiansand var ikke gunstig, og fabrikken ble nedlagt våren 1990, for deretter å bli demontert og solgt til Tyrkia. Samme år ble sagbruket i Kvelde (opprinnelsen) lagt ned, som en følge av dårlig lønnsomhet, urimelige investeringsbehov og tømmermangel. De resterende 50% av Neslandsvatn Trelast AS ble ervervet fra H. A. Hellenæs AS, og virksomheten ble lagt inn som avdeling i Bergene Holm Trelast AS. Komplementarselskapet Neslandsvatn Trelast AS ble også ervervet og skiftet navn til Bergene Holm Transport AS.

1991: Driften ved Bergene Holm Handel AS' avdeling i Stavern var så ulønnsom at virksomheten ble overdratt til de ansatte 1. april 1991.

1992: Etter forhandlinger med de ansatte ved Bergene Holm Handel AS avdeling i Stathelle om overtagelse av avdelingen, ble denne lagt ned 1. april 1992.

1992: Bergene Holm AS fusjonerte med datterselskapene pr. 2. januar 1992.

1992: Sagbruksvirksomheten på Neslandsvatn stoppet. Tilsvarende ble sagbruket i Seljord stanset, mens det ble satset på høvleri og impregnering.

1994: Innfusjonering av Fritzøe Tre AS og H.A. Hellenæs AS. Selskapet fikk med dette en ny aksjonær, Laagen Skogindustrier AS (senere Larvik Tre AS), som eier 29,86 % av den samlede aksjekapital på kr. 3.850.000. Det øvrige eies av de fire opprinnelige aksjonærene. Hovedkontoret flyttes fra Larvik sentrum til Amundrød.

1995: Sagbruket i Treungen stanses, og produksjonen overføres til BH Nidarå. Sagbrukene på Amundrød og i Siljan stanses tilsvarende, og produksjonen overføres til BH Fritzøe. Høvleriet på Lågen nedlegges, og produksjonen overføres til BH Hellenæs. Takstolfabrikken i Kvelde nedlegges, og produksjonen overføres til BH Hellenæs.

1995: Nytt høvleri og fingerskjøtingsanlegg på BH Hellenæs.

1996: Nytt fyrhus og 12 tørkekamre bygges på BH Hellenæs.

1997: Bergene Holm Handel AS i Arendal selges.

1997: Anlegget til Vinje Sag og Høvleri AS overtas (BH Vinje). Nytt høvleri bygges og samkjøres med produksjonen i Seljord.

1997: Nytt sagbruk og råsorteringsanlegg bygges på Hellenæs, og all trelastvirksomhet på Fritzøe samles på BH Hellenæs.

1997: 100% av aksjene i Nes Trelastbruk AS, Vefsn, kjøpes fra ansatte, private investorer og Vefsn kommune.

1997: Sagbruket i Vinje stanses for godt.

1998: Tømmerterminalen ved Farris flyttes til BH Hellenæs.

2003: Kjøp av Brdr. Olsen Trevarefabrikk AS og datterselskapet Yggdrasil Trelister AS og blir totalleverandør av listverk.

2004: Fusjon mellom Bergene Holm AS og trelastvirksomheten i Løvenskiold–Vækerø AS med avdelinger i Bærum og Grue.

2005: Kjøp av NorPellets AS. Kjøp av Ringebu Sag & Høvleri AS. Kjøp av Emil Fjeld AS.

2011: Kjøp av Haslestad Bruk AS, Hof i Vestfold.

2013: Åpning av nytt helautomatisk sagbruk i Åmli. Investering: Mer enn 100 millioner kroner.

Referanser

rediger
  1. ^ Anne Gro Ballestad: Skandinavias mest moderne sagbruk. Agderposten 18.oktober 2013

Eksterne lenker

rediger