Skurlast er trelast laget av rundt tømmer, det vil si materialer som uhøvlede planker, bord og bjelker i forholdsvis grove dimensjoner.

Skurlast er det første trevirke som lages når en sager eller kløyver tømmerstokker på langs. Materialene er rå, forholdsvis røffe og med sagspor på alle sidene. Målene er omtrentlige, med tommer som utgangspunkt. Slik skurlast kalles også uhøvlet trelast, og bruken begrenser seg som regel til billige materialer som forskalingsbord, grov kledning og liknende. Etter tørking går skurlasten til videre oppdeling og/eller justering (justert skurlast). Den kalles da gjerne høvellast.

I de senere år[når?] har utviklingen av sager gjort at skurlast også blir benyttet i større grad til oppføring av garasjer, uthus og liknende bygninger der materialene ikke trenger å ha glatte overflater.

Se også

rediger