Flåman naturreservat

naturreservat i Innlandet og Trøndelag

Flåman naturreservat er et naturreservat i Folldal, Dovre og Oppdal kommuner. Reservatet ble opprettet i 1989 for å bevare «et naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske formelementer».[2] Reservatet ligger i sin helhet over tregrensa øverst i Einunndalen og binder sammen de to områdene som utgjør Knutshø landskapsvernområde.

Flåman naturreservat
LandNorge[1]
Ligger iFolldal, Dovre (Innlandet), Oppdal (Trøndelag)
Verneformnaturreservat
Areal1666 daa
Opprettet22. desember 1989
Kart
Flåman naturreservat
62°17′N 9°49′Ø

Området inneholder mange kvartærgeologiske formelementer som morener, terrasser og spylerenner.

Referanser rediger

  1. ^ Common Database on Designated Areas, besøkt 26. juni 2021[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ (no) Flåman naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase