Fjell prestegjeld var et prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Vesthordland prosti. Det omfattet sogn i tidligere Fjell kommune i Hordaland fylke, og hovedkirken var Fjell kirke.

Fjell kirke

Fjells kirkesogn er nå en del av Øygarden kirkelige fellesråd, og underlagt Vesthordland prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Undir fjallir eller Sotrs sókn[1][2] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[3] Fjell antas å være lagt under Sund i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.

Til Fjeld anneks hørte fra gammelt av også en del av Askøy, som ved kgl.res. av 13. januar 1741 ble skilt ut som egen sognekall. Ved kgl.res. av 9. september 1803 ble det bestemt at det vidløftige Sund prestegjeld skulle deles i to ved at Fjeld sogn skulle bli eget sognekall, hvilket ble gjort gjeldende da sogneprest i Sund, Hugo Hjortøy avgikk med døden 29. august 1812. Samtidig ble Askøen lagt ned som eget sognekall, og sognet lagt som anneks til Fjeld. Den første sognepresten i Fjeld, Gerhard Geelmuyden Cartberg, fikk imidlertid 26. oktober 1818 stillingen som sogneprest i Sund prestegjeld, og allerede den 18. januar 1819 kom midlertidig kgl.res. om at Fjeld soknekall skulle oppløses, og igjen legges under Sund prestegjeld inntil den obligatoriske prestegården ble anskaffet.[1] I de fem årene Castberg var sokneprest til Fjeld hadde han og familien bopel i Bergen, mens han betjente "dette måtelige embede".[4]

Fjeld prestegjeld dannet likevel grunnlaget for Fjeld formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.

Ved kgl.res. av 29. desember 1841 ble Fjeld ble gjeninnsatt som eget prestegjeld, fra 1842 til 1871 med Askøen som annekssogn.[1][2][5]

Ved kgl.res. av 13. april 1871 ble det bestemt at Fjeld prestegjeld skulle deles i to sognekall, ved at Askøen prestegjeld igjen ble opprettet, med Laksevaag som annekssogn.[6]

Ved avviklingen bestod Fjell prestegjeld av menigheten i Fjell.[7]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[8]

Referanser rediger

  1. ^ a b c Bygdesoga for Fjell. no#: [s.n.] 1970. s. 23-24. 
  2. ^ a b Rygh, O. (Oluf) (1910). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 257, 268. 
  3. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 78. 
  4. ^ Trengereid, Nils (1937). Fjell prestegjeld. no#: [s.n.] s. 38. 
  5. ^ Prestegjeld og sogn i Hordaland, arkivverket.no
  6. ^ Skeie, Arne (1964). Kyrkjehus og kyrkjeliv på Askøy. soknerådet. s. 51. 
  7. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
  8. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023.