Fetsund batteri, eller Fetsundbatteriet, er en batteristilling i Fetsund i Viken. På folkemunne er batteriet også omtalt som Vilbergfestningen.

Fetsund batteri
Fra Fetsund batteri mot syd. I forkant standplassene, dekningsgroper med ammunisjonsnisjer i brystvernet og brystvernet avsluttet med en jernbaneskinne på toppen.
LandNorge
KommuneFet, Lillestrøm kommune
Kart
Kart
Fetsund batteri
59°55′45″N 11°09′19″Ø

Som ledd i en opprustning av Norge og Glommenlinjen i årene frem mot 1905 ble det i Fetsund anlagt et batteri for fire Ehrhardt 7,5 cm og fire Cockerill-Nordenfelt M/1904 10,5 cm feltkanoner fra Posisjonsartilleriet. Anlegget ble påbegynt i desember 1898 og sto ferdig i april 1900. Det ligger på gården Vilberg på høyden vest for Fetsund stasjon. Underlagt Fetsund batteri ble det i samme tidrom bygget et fremskutt batteri, Høgås batteri ved Fjellsrud.

Batteriet er utformet som en lang bue med et lavt brystvern med ammunisjonsnisjer og grunne dekningsgroper for mannskapet. Bak batteriets venstre fløy sto et mindre ammunisjonshus. Dette er nå borte.

Utsikt over brystvernet mot Fetsund kombinerte jernbane- og veibro som batteriet skulle beskytte.

Fra batteriet er det vid utsikt over Fetsund sentrum og østsiden av Glomma. Batteriets formål var å hindre fremrykning sørover fra Sørumsand eller nordover fra Fjellsrud og kryssing av Glomma over Fetsund kombinerte jernbane- og veibru. Dengang var dette de to eneste veiene østfra. Kompveien fra Aurskog kom på 1960-tallet som en kompensasjon for at Tertitten ble lagt ned.

13. september 1905 ble det gitt ordre om mobilisering og Fetsund og Høgaas batterier ble bemannet med 1450 mann fra Valdres linjebataljon og en eskadron landstormdragoner. Dette er eneste gang batteriet har vært mobilisert.

Depotleiren Rediger

I skjul bak høydedraget er det flere lagerbygninger tilknyttet batteriet. Her finnes kanonskur, ammunisjonsskur, et depotskur og et telthus som ble flyttet hit fra Enebakk kirke i 1907. Slik er Fetsund batteri unik blant de mindre grensebefestningene ved at husene tilknyttet batteriet eksisterer og er i nær original stand.

Nyere tid Rediger

Opprinnelig gikk batteritomten fra batteriet og et godt stykke ned i forterrenget for å sikre frie skytelinjer. Da batteriet ikke lenger hadde noen militær verdi inngikk en et makeskifte der Vilberg fikk tilbake forterrenget som jordbruksareal og «Festningsjordet», mellom batteriet og Garderveien, gikk til Forsvaret. Her ble det bygget militære tjenesteboliger.

Anlegget ble under krigen 1940-45 brukt av tyskerne som lager. De tyske vaktsoldatene ble forlagt på Vilberg gård som ligger mellom batteristillingen og depotleiren. Underoffiserene ble innkvartert i 2. etasje i hovedhuset og de menige i et mindre hus nord på tunet. Til venstre ved porten til depotleiren finnes grunnmuren til en mindre bygning. Ut fra utførelsen kan dette ha vært et vakthus fra tyskernes tid. Håndvåpen, hesteutstyr og gjenværenende kanoner i kanonskuret forsvant også i samme tidsrom.[1]

Bromateriell Rediger

I Verneplanen for Fetsund batteri er omtalt at en av bygningene i depotleiren ble benyttet til lagring av bromateriell mens en annen ble benyttet som ammunisjonslager. Verneplanen er imidlertid ikke entydig og forveksler bygning 0003 og 0004 i tekst og bilder. Bygning 0003 er plassert i en utsprengt nisje mens bygning 0004 er liten og utsatt plassert. En kan anta at 0003 er ammunisjonslageret.

Det fremgår ikke om det opprinnelig var planlagt for lagring av bromateriell ved opprettelsen eller om dette er bruk av depotleieren som lager på et senere tidspunkt. I en periode på 1980-tallet ble prammer og utstyr til en feltbro av amerikansk fabrikat, for kryssing av Glomma lagret dels i stillingene, dels i bygningene i depotleiren. Denne feltbroa var tidligere lagert over en lengre periode på Stasjonsstranda like ved Fetsund stasjon.

Eiendommen ble fredet 6. mai 2004 og er regulert til almennyttige formål og ble i 2008 overdratt fra Forsvaret til Fet kommune for 50 000 kroner. Depotleiren er i dag (2009) pusset opp og leid ut. Ved oppussingen er takplatene på to av bygningene skiftet fra de originale bølgeblikkplatene med rund profil til moderne aluminiumplater med trapesprofil. Dette har redusert den visuelle autentisiteten på de fredede bygningene.

Referanser Rediger

  1. ^ Lena Opseth: Vilbergskansen på Vilberg gård, Årringen, lokalhistorisk tidskrift for Fet, 2001, side 12-13

Kilder Rediger

  • Landsverneplan for Forsvaret: Fetsund batteri
  • Jan E. Horgen: Bygdehistorie for Fet, bind 2, 1985, ISBN 82-991344-2-0
  • Marquard O. Orning: Vilberg-skansen og Svindal-skansen- Forsvarsanlegg i Fet, Årringen, Lokalhistorisk tidsskrift for Fet, 2001 (Stort sett samme innhold som Landsverneplanen)
  • Tor Nørstegård: Kanonstillingene i Fetsund, Fetsund Batteri – også kalt Vilber Skanse, Fet menighetsblad nr 1 2010

Eksterne lenker Rediger