Telthus er et militært lager for lokale avdelinger i mobiliseringshæren. Telthusene er knyttet til hærordningen av 1628, og var gjerne sentralt plassert i bygdenorge, ofte ved siden av kirken.

Terningmoen telthus på Glomdalsmuseet, Elverum.

Telthusene har i sin form stor likhet med et stort stabbur, og de er i to etasjer.

Telthusbakken i Oslo ligger like ved siden av Gamle Aker kirke. En rekke telthus er bevart på norske friluftsmuseer, bl.a. på Maihaugen og Glomdalsmuseet.

LitteraturRediger

Janne Wilberg: Militære anlegg i 1814, i Jørn Holme (red.): De kom fra alle kanter - Eidsvollsmennene og deres hus, Cappelen Damm 2014, 66-83. ISBN 978-82-02-44564-5