Steinkjersannan

tidligere militærleir i Steinkjer

Steinkjersannan er en større sandslette like ved Steinkjer sør for munningen av Steinkjerelva og ble i nærmere 300 år brukt som ekserserplass og militærleir. Med unntak av noen få gårder og hus i utkanten var området ubebygd før andre verdenskrig.

Steinkjersannan
Steinkjersannan sett fra byen før andre verdenskrig (Foto: Abel)
LandNorges flagg Norge
Kart
Steinkjersannan
64°00′36″N 11°30′15″Ø

På Steinkjersannan hadde Trondhjemske Infanteriregiment fire årlige samlinger allerede på 1600-tallet. Under årene 1726 og 1734 økte aktiviteten ettersom Steinkjersannan ble samlingssted for kompanier fra det Overhaldske, Fosenske og Nærøiske, og i 1738 rykket det første skiløperkompaniet inn.

Steinkjer fikk leieinntekter fra området, riktignok bare 12 riksdaler årlig først på 1800-tallet, men fra midten av 1800-tallet leide Forsvaret området av kommunen vederlagsfritt.

I 1869 ble Steinkjersannan fast ekserserplass for infanteriet, og under den tyske okkupasjonen 1940-1945 ble området utbygd til en større militærleir. Etter andre verdenskrig hadde, frem til sin nedleggelse høsten 1994, Infanteriets øvingsavdeling nr. 3, IØ 3, tilhold der.

Noe av Sannan, som leirområdet og er kjent som, ble i tiden rundt nedleggelsen av IØ 3, avgitt til Steinkjer kommune, slik at det her kunne etableres en barnehage og en skole.

Fra midten av 1990-tallet til et par år ut i 2000-tallet var Steinkjersannan en øvingsleir for allierte NATO-styrker, Politihøgskolen, Sivilforsvaret og Heimevernet, slik at leiren i noen år derfor bebodde et mer blandet klientell.

30. august 2002 ble Nord-Trøndelag regiment på Steinkjersannan lagt ned for godt. To år senere ble leiren med 80 prosent av bygningene, fordelt på 30 000 kvm bygningsmasse og 540 mål tomt, solgt til en privat eiendomsutvikler for 24 millioner kroner og omregulert til bolig- og næringsformål.

Den siste militært ansatte avsluttet sin tjeneste på Steinkjersannan nyttårsaften 2005. Da var også Steinkjer tekniske verksted lagt ned og Nord-Trøndelag heimeverndistrikt 13 var slått sammen med Sør-Trøndelag heimeverndistrikt 12 til Heimeverndistrikt 12, med standkvarter Stjørdal.

Av mange, både soldater og befal, var Steinkjersannan et av de mest attraktive tjenestestedene, nettopp på grunn av sin bynære plassering; med nærheten til mange av de fasiliteter en by av Steinkjer sin størrelse kunne stille med.

Eksterne lenker Rediger