Steinkjersannan

Steinkjersannan er en sandslette i Steinkjer sør for munningen av Steinkjerelva og ble brukt som ekserserplass og militærleir i om lag 300 år. Bortsett fra enkelte hus i utkanten var området ubebygd før andre verdenskrig.

Steinkjersannan
Steinkjersannan.jpg
Steinkjersannan sett fra byen før andre verdenskrig (Foto: Abel)
LandNorge Norge

Steinkjersannan
64°00′36″N 11°30′15″Ø

På Steinkjersannan hadde Trondhjemske Infanteriregiment fire årlige samlinger allerede på 1600-tallet. I 1726 og 1734 økte aktiviteten fordi Steinkjersannan ble samlingssted for kompanier fra det Overhaldske, Fosenske og Nærøiske. I 1738 rykket det første skiløperkompaniet inn.

Steinkjer fikk leieinntekter fra området, riktignok bare 12 riksdaler årlig først på 1800-tallet, men fra midten av 1800-tallet leide Forsvaret området av kommunen vederlagsfritt.

I 1869 ble Steinkjersannan fast ekserserplass for infanteriet. I løpet av den tyske okkupasjonen 1940-1945 ble området utbygd til en større militærleir. Etter andre verdenskrig hadde IØ 3 sin rekruttskole der. På slutten av 1990-tallet var Steinkjersannan alliert treningssenter.

30. august 2002 ble Nord-Trøndelag regiment på Steinkjersannan lagt ned for godt. To år senere ble leiren med 80 prosent av bygningene, fordelt på 30 000 kvm bygningsmasse og 540 mål tomt, solgt til en privat eiendomsutvikler for 24 millioner kroner og omregulert til bolig- og næringsformål.

Den siste militære avsluttet tjenesten på Steinkjersannan nyttårsaften 2005. Da var også Forsvarets verksted lagt ned, og Heimevernet (HV 13) hadde flyttet til Værnes.

Eksterne lenkerRediger