Fallout (1997)

videospill fra 1997

Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game er et rollespill, utviklet og utgitt av Interplay i 1997. Spillets handling er satt i en postapokalyptisk og retro-futuristisk fremtid, flere tiår etter at en kortvarig atomkrig i 2077 la det meste av verden i ruiner. Spillets protagonist er en av beboerne i et tilfluktshvelv, bygget før krigen brøt ut, som får i oppdrag å finne en nødvendig komponent for hvelvets vannrensesystem.

Fallout
UtviklerBlack Isle Studios
UtgiverInterplay Entertainment
DistributørSteam
GOG.com
Humble Store[1]
RegissørFeargus Urquhart
ProdusentTim Cain
Brian Fargo
ProgrammererChris Jones
KomponistMark Morgan
PlattformMicrosoft Windows
DOS
macOS
Klassisk MacOS
Utgivelse30. september 1997
SjangerRollespill
ModusEnspiller
AldersgrensePEGI 16
Del av serien Fallout

Spillet skulle egentlig bruke Steve Jackson Games' GURPS-system, men avtalen ble hevet, sannsynligvis da Steve Jackson så hvor voldelig spillet var. Fallout er ansett som den åndelige oppfølgeren til Wasteland fra 1987.[2] Spillet har senere fått flere oppfølgere og relaterte spill, og er det første spillet i Fallout-serien.

Spillmekanismer Rediger

S.P.E.C.I.A.L Rediger

Fallout bruker et karakterbyggersystem kalt SPECIAL. «SPECIAL» er et akronym, og står for Strength (styrke), Perception (oppfattelsesevne), Endurance (utholdenhet), Charisma (karisma), Intelligence (intelligens), Agility (smidighet) og Luck (flaks). Dette er de syv grunnleggende egenskapene i spillet, og ved starten av et nytt spill fordeler spilleren et visst antall poeng på disse syv attributtene. Dette avgjør så hvilke ferdigheter spillerens karakter får, samt hvilke perks figuren har mulighet til å få.

«Skills» Rediger

I Fallout finnes det 18 forskjellige ferdigheter, «skills», alle med et ferdighetsnivå fra 0 til 200 prosent. Ferdighetene er inndelt i tre hovedkategorier; kampferdigheter («Small Guns», «Big Guns», «Energy Weapons», «Unarmed», «Melee Weapons», «Throwing»), aktive ferdigheter («First Aid», «Doctor», «Sneak», «Lockpick», «Steal», «Traps», «Science», «Repair») og passive ferdigheter («Speech», «Barter», «Gambling», «Outdoorsman»). Ved spillets begynnelse avgjøres verdiene for disse ferdighetene av poengfordelingen i SPECIAL, hvorav de fleste da vil ligge et sted fra 0 til 50 prosent. Hver gang karakteren går opp ett nivå, får man ferdighetspoeng tilsvarende fem poeng pluss det dobbelte av karakterens intelligens. Disse poengene kan så brukes til å forbedre karakterens ferdigheter. Spilleren kan velge å merke tre av de 18 ferdighetene, og disse vil da forbedres dobbelt så raskt som de andre.

Bøker funnet i spillverdenen kan også forbedre noen av ferdighetene permanent, men disse bøkene er meget sjelden tidlig i spillet. Etter at en ferdighet har nådd en viss grense, kan man ikke lenger forbedre denne ferdigheten via bøker. I tillegg kan enkelte karakterer som ikke styres av spilleren forbedre ferdighetene gjennom trening. Hvor høyt en ferdighet kan nå, påvirkes av karakterens attributer – en karakter med lav intelligens kan eksempelvis ikke få like høye ferdigheter i vitenskap («science») som en spiller med høy intelligens.

Videre kan enkelte ferdigheter også forbedres ved at karakteren utrustes med enkelte gjenstander. Det finnes også stimulerende midler som øker ferdighetene for en begrenset periode, men bruk av slike midler kan få en negativ effekt i form av avhengighet. Ettersom ferdighetsnivåene øker, vil det koste flere ferdighetspoeng å oppgradere disse.

«Traits» og «perks» Rediger

Når spilleren lager en karakter, kan spilleren velge mellom to valgfrie karaktertrekk («traits») for denne karakteren. Disse bygger på spesielle bakgrunnshistorier for karakteren, og kan ha stor effekt på spillopplevelsen. De inneholder vanligvis en positiv og en negativ effekt, for eksempel økt smidighet på bekostning av redusert bæreevne. Valgte karaktertrekk er permanente, med mindre man benytter en perk («mutate») som lar en endre karaktertrekk én gang.

«Perks» er et spesielt element i spillets nivåsystem. For hvert tredje nivå, eller hvert fjerde om spilleren har valgt karaktertrekket «skilled», får spilleren velge en perk. Disse gir spesielle egenskaper eller fortrinn som man normalt ikke kan få kun ved å øke karakterens nivå. Dette kan eksempelvis dreie seg om å la karakteren gjøre mer per trekk i spillets turbaserte kampmodus. I motsetning til karaktertrekkene har disse spesielle egenskapene kun positive effekter.

Scenario Rediger

Setting Rediger

Fallout utspiller seg i en alternativ tidslinje, som skilte seg fra vår egen kort tid før Apollo 11-ekspedisjonen i 1969. I denne alternative tidslinjen har den teknologiske utviklingen fortsatt, mens den kulturelle og sosiale utviklingen har stagnert, noe som har gitt omgivelsene et visuelt preg av 1950-tallets art deco. I denne tidslinjen har heller ikke transistoren blitt oppfunnet, mens radiorør og atomfysikk har blitt hjørnesteinene i den vitenskapelige utviklingen.

I det 21. århundret oppstod så en verdensomspennende konflikt som følge av global petroleumsmangel. I årene 2052 til 2077 ble flere nasjoner involvert i kriger om de gjenværende ressursene, i særdeleshet olje og uran, i det som blir kalt the Resource Wars («Ressurskrigene»). Blant følgene var oppløsningen av De forente nasjoner, krig mellom Det europeiske samveldet (spillets ekvivalent til EU), Kinas invasjon av Alaska i 2066, USAs annektering av Canada i 2076 og påfølgende gjenerobring av Alaska året etter. I løpet av bare to timer 23. oktober 2077 finner så en ekstremt ødeleggende atomkrig sted, kalt The Great War («Den store krigen»).

Følgene av The Great War er enorme. Nær hundre år etter har sivilisasjonen slik vi kjenner den kollapset, mens spredte bosetninger såvidt evner å overleve i ødemarken. I tillegg lever et fåtall mennesker i tilfluktshvelv under bakken, bygd før krigens utbrudd. Ett av disse, Hvelv 13 sør i California, er hjemmet til spillets protagonist. Det er her handlingen i Fallout begynner i 2161, 84 år etter The Great War.

Karakterer Rediger

Spilleren styrer en beboer i Hvelv 13 som sendes ut for å redde hvelvet. Ved spillets begynnelse kan man velge å konstruere sin egen karakter, eller man kan velge blant tre ferdige karakterer som hver representerer ulike måter å tilnærme seg spillet på. Albert Cole er en karismatisk type med bakgrunn fra det juridiske systemet, som fremmer en spillestil bygget på diplomati. Natalia Dubrovhsky, barnebarn av en russisk diplomat i det russiske konsulatet i Los Angeles, er en akrobatisk, intelligent og snarrådig karakter som fremmer en mer forsiktig, snikende spillestil. Max Stone er hvelvets muskelbunt, kjent for styrke og utholdenhet, men med laber intelligens, og representerer en kampfokusert spillestil.

I senere spill i Fallout-serien er ikke Fallouts protagonist navngitt, men omtales oftest som The Vault Dweller - «hvelvbeboeren». Mens The Vault Dweller i Fallout kan være både en mannlig og kvinnelig karakter, er vedkommende i senere spill referert til som en mann.

Rekrutterbare kararakterer Rediger

I Fallout kan man møte på en del forskjellige karakterer som kan slå følge med og bistå hovedpersonen. Disse er Ian, en vakt i Shady Sands, Tycho, en desert ranger i Junktown, og Katja, et medlem av Followers of the Apocalypse bosatt i LA Boneyard. I Junktown kan man i tillegg få følge av hunden Dogmeat.

Det finnes også enkelte karakterer eller grupperinger som man kan få midlertidig følge av. Dette inkluderer Tandi, bosatt i Shady Sands, dersom man redder henne fra en gruppering kjent som Khanene. Tandi vil forbli i reisefølget dersom man unngår å returnere til Shady Sands etter å ha reddet henne, men dette er ikke spillets intensjon.

Handling Rediger

Handlingen i spillet finner sted i California i året 2161, 84 år etter The Great War. Spillets protagonist begynner i Hvelv 13, hvor hen får i oppdrag å finne en erstatning for en kritisk komponent («the Water Chip») i maskinen som renser hvelvets drikkevann. Hvelvets leder - the Overseer - utstyrer karakteren med en Pip-Boy 2000, et bærbart elektronisk apparat som blant annet inneholder kart, oversikt over oppdrag og diverse andre opplysninger og funksjoner.

Hovedpersonen har deretter 150 dager på seg til å finne vannchipen før hvelvets vannreservoarer tar slutt. Denne grensen på 150 dager kan bli utsatt med 100 dager dersom man inngår en avtale med handelsmennene i The Hub om å sende vann til Hvelv 13. Etter å ha funnet vannchipen og returnert til Hvelv 13, får så hovedpersonen i oppgave å stoppe en hær av mutanter. Det viser seg etterhvert at disse er ledet av en mutant kjent som the Master. The Master har funnet et mutagen fra før krigen, kalt Forced Evolutionary Virus eller F.E.V., som han planlegger å bruke til å gjøre om menneskeheten til supermutanter og samle dem i det han kaller en perfekt verden, «Unity» (samhold). Spillets hovedperson må drepe ham og sprenge militærbasen Mariposa Military Base, hvor viruset er lagret, for med det å stanse mutantinvasjonen før den begynner.

Om ikke begge disse oppdragene blir utført innen 500 dager, vil mutanthæren finne og invadere Hvelv 13. Dette gjør at spillet slutter. Dersom man har avtalt vannleveranser med handelsmennene i The Hub, vil spillet ta slutt etter 400 dager, ettersom disse leveransene raskere avslører hvelvets beliggenhet. Man får da se en kort filmscene hvor mutanthæren tar over Hvelv 13, noe man også får se om spillerens karakter velger å bli med i denne hæren. I spillets versjon 1.1, samt senere gjenutgivelser av spillet, er tidsfristen for mutanthærens invasjon utvidet til 13 år, noe som gir spilleren mulighet til å utforske mer.

Spilleren kan drepe the Master eller sprenge militærbasen i en hvilken som helst rekkefølge. Når begge disse oppgavene er utført, sendes man direkte til et filmklipp hvor hovedpersonen har returnert til Hvelv 13. Her blir vedkommende fortalt at handlingene hans eller hennes har endret for mye, og at tilbakekomsten vil kunne inspirere flere av innbyggerne i Hvelv 13 til å forlate hvelvet. I stedet for å bli belønnet for handlingene, blir derfor hovedpersonen forvist av hvelvets leder til ørkenen, til hvelvets beste. Det finnes også en alternativ avslutning. Denne finner sted dersom spillerens karakter har svært negativ karma eller har «Bloody Mess» som karaktertrekk, og viser at spillerkarakteren skyter tilsynsmannen med en håndpistol etter å ha blitt fortalt at hen er forvist.

Steder Rediger

Hvelv 13 Rediger

Hvelv 13 er protagonisten sitt hjemsted. Det første oppdraget man får i spillet går ut på å finne en ny vannchip til dette hvelvets vannrensesystem. Hvelvet ledes av the Overseer, som ikke tillater noen av beboerne å gå ut av hvelvet, dette for å beskytte dem. Hvelv 13 befinner seg sannsynligvis under Mt. Whitney, ettersom det ligger i det omtrent samme området. Hvelv 13 kan også befinne seg ved et fjell i Indian Wells Valley kalt B-Mountain, da dette fjellet er svært likt illustrasjonene av lokaliteten i spillet.

Hvelv 15 Rediger

Hvelv 15 var en gang bebodd av store folkemengder med svært ulike ideologier og kulturer. Overbefolkningen og de mange ulikhetene førte til at fire forskjellige grupper forlot hvelvet. Tre av disse dannet bandittgruppene the Khans, the Vipers og the Jackals. Den fjerde gruppen etablerte Shady Sands og slo seg ned der. Hvelv 15 er nå kun bebodd av muterte dyr. Hvelvet vil mest sannsynlig være det første stedet spilleren leter etter en ny vannchip, selv om en slik ikke befinner seg her.

Shady Sands Rediger

Shady Sands befinner seg mellom Hvelv 13 og Hvelv 15, og ble grunnlagt av en av de tidligere gruppene som forlot sistnevnte hvelv. Shady Sands ledes av Aradesh, som ber spillets protagonist om hjelpe til med å bli kvitt en gruppe muterte skapninger, kalt radscorpions, som truer byen. I denne byen kan spilleren rekruttere Ian, en bereist mann med gode skytevåpenferdigheter. Man kan her også få følge av Aradesh sin datter, Tandi, dersom man redder henne fra en gruppe banditter. En stor stein i midten av byen har inskripsjonen «In remind of hope and peace»; til minne om håp og fred.

Khans Raider Camp Rediger

En leir nær Shady Sands, satt opp av en gruppe banditter kjent som the Khans, ledet av Garl. Tandi, Aradesh sin datter, kidnappes hit, og spillets protagonist får i oppgave å redde henne.

Junktown Rediger

Junktown er en by omgitt av hauger med bilvrak, drevet av butikkeieren Killian Darkwater som også er sheriff og barnebarn av byens grunnlegger. Porten inn til Junktown er stengt om natten, og det er kun lov å trekke våpen i selvforsvar. Gizmo – eieren av kasinoet i byen – vil ha Killian drept, da han mener at Killian ødelegger for kasinoet hans. Spilleren kan velge mellom å hjelpe Killian eller Gizmo. Her kan man også rekruttere rangeren Tycho og villhunden Dogmeat til reisefølget sitt.

The Hub Rediger

The Hub er en viktig handelsby, og er det stedet i spillet hvor man kan finne flest oppdrag. Byen er delt inn i flere distrikter, hvert av dem kontrollert av en mektig gruppering; the Water Merchants, the Crimson Caravan og the Far Go Traders. I denne byen kan spillerens karakter velge å sende vannleveranser til Hvelv 13, for med det å øke tidsfristen for å finne vannchipen. The Hub er lokalisert omtrent der hvor Lancaster i California nå ligger.

Necropolis Rediger

Necropolis er restene av det som en gang var Bakersfield. Necropolis er overtatt av ghouler, en følge av eksperimentet som utspant seg i Hvelv 12. Hvelv 12 ble designet av organisasjonen Enclave på en slik måte at døren ikke skulle stenges helt. Dette førte til at beboerne i etterkant av The Great War ble utsatt for store mengder radioaktivitet, noe som så resulterte i at de muterte. Ghoulene deles inn i tre grupper, hvorav den mest tallrike består av de som bor på overflaten. De to andre gruppene er de glødende, som er sterkt radioaktive og utstøtt av deres egne, og de som bor i Necropolis' omfattende kloakknettverk. Det er i denne byen at spilleres karakter finner vannchipen. Dette mens han observerer at byen utsettes for et høyst uvanlig angrep av supermutanter, vesener som kan vise seg å bli en alvorlig trussel mot menneskeheten.

Boneyard Rediger

The Boneyard, også kjent som The Angel's Boneyard, er det som er igjen av Los Angeles. Dette er sannsynligvis en av de siste byene spilleren besøker, og et sted hvor man kan få de ypperste oppgraderingene av våpen og utstyr, slik som Turbo Plasma Rifle og Hardened Power Armor. Man kan også rekruttere Katja her.

Lost Hills Bunker Rediger

Hovedkvarteret til Brotherhood of Steel, en organisasjon med røtter i det amerikanske militæret og det statsstøttede vitenskapsmiljøet. Lokaliteten består av fire nivåer under bakken, med 1 nærmest overflaten og 4 nederst. Stedet vises kun som «Brotherhood of Steel» i spillerkarakterens Pip-Boy 2000.

The Glow Rediger

The Glow er de radioaktive ruinene etter firmaet West Teks forskningssenter. Det var her utprøvingen av laser- og plasmavåpen fant sted, såvel som utviklingen av F.E.V.-viruset og beskyttelsesdrakten Power Armor. The Glow blir styrt av datamaskinen ZAX. Spillerens karakter får i oppgave av Brotherhood of Steel å hente en holodisk som er igjen etter en død Brotherhood-soldat. Utfordringen med dette er The Glows veldige radioaktivitet, og spilleren må derfor benytte seg av medikamenter mot stråleskader for å overleve.

Mariposa Military Base Rediger

Tidligere militærbase hvor man bedrev forskning på F.E.V., viruset som tidligere hadde blitt utviklet på West Teks forskningssenter. Det er på dette stedet at nye supermutanter skapes.

The Cathedral Rediger

The Cathedral er stedet hvor organisasjonen Children of the Cathedral, et skalkeskjul for planene til the Master, holder til. Under katedralen ligger det et hemmelig hvelv, hvor the Master befinner seg.

Utviklerne Rediger

Utviklerne av Fallout bestod av nærmere 100 medlemmer. Mesteparten av utviklerteamet ble oppløst etter at Fallout ble utgitt, men omtrent en tredjedel av dem grunnla Interplay-avdelingen Black Isle, som utviklet Fallout 2. Noen gikk videre til å jobbe med fremtidige prosjekter, mens flere sentrale personer i utviklergruppen gikk ut av Interplay for å grunnlegge Troika Games.

Internasjonale versjoner Rediger

I enkelte internasjonale versjoner ble spillet sensurert, deriblant at barnekarakterer ble fjernet fra spillet i enkelte europeiske versjoner, blant annet i Tyskland og England. Dette ble trolig gjort grunnet muligheten man har til å drepe barn i spillet, selv om dette på ingen måte promoteres i spillet. Tvert om oppfordres en til å ikke drepe barn. Blant konsekvensene om man likevel gjør det er uvennlige karakterer, dusørjegere som gjentatte ganger angriper spilleren og karakterer som nekter å hjelpe spillerkarakteren. I tillegg til å frustrere mange spillere, førte fjerningen av barna fra spillet til en rekke programvarefeil. En fanskapt patch gjeninnførte barnefigurene, og fjernet med det både programvarefeilene og sensuren.

Referanser Rediger

  1. ^ Humble Store[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ Kristian Reed (16. mars 2012). «WHY WASTELAND 2 IS WORTH GETTING EXCITED ABOUT» (engelsk). ign.com. Besøkt 10. november 2015. 

Eksterne lenker Rediger