F-lån er lån fra Norges Bank som har fastsatt løpetid (nedbetalingstid) og fast eller flytende rente. Låntakerbanken kan ikke betale tilbake F-lån før forfallsdagen for lånet. F-lån ytes mot sikkerhet.

F-lån er en del av Norges Banks markedsoperasjoner og det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet, det vil si øke basispengemengden. F-lån har motsatt funksjon av F-innskudd. F-lån bokføres på låntakerbankens foliokonto i Norges Bank hvor beløpet enten kan bli stående og bidra til å oppfylle kapitaldekningskravet samt motta rente (styringsrenten), eventuelt taes ut som kontanter eller lånes til en annen bank.

Løpetiden på F-lån varierer og avhenger av likviditetssituasjonen i banksystemet. Løpetiden gis i antall dager og er for det meste under en uke, men flere uker er ikke uvanlig.[1] Normalt vil løpetiden ikke gå over datoen for et rentemøte (som holdes hver sjette uke).[2] Under finanskrisen 2008 og 2009 ble det gitt F-lån med løpetid opp til tre år.[3]

Rente og auksjonRediger

Rentene på F-lån fastsettes normalt ved flerprisauksjon. Flerprisauksjon, også kalt amerikansk auksjon eller ordinær auksjon, innebærer at bankene legger inn bud på ønsket beløp og rente. Ved tildeling bestemmer Norges Bank samlet beløp. Budene rangeres fra høyeste til laveste rente og de som ligger innenfor samlet beløp vil bli tildelt med det beløp og den rente som ble budt. Norges Bank er ikke forpliktet til å godta noen bud. Renten belastes den enkelte banks foliokonto i Norges Bank.

Opp til 15 banker deltar normalt i auksjonene, til dels med flere bud.[2] Auksjon kunngjøres normalt kl 9 med budfrist kl 16 og tildeling morgenen neste dag. Norges Bank kan også ha auksjon hvor beløpet utbetales samme dag.

SikkerhetRediger

F-lån ytes mot sikkerhet etter bestemmelsene i lovens Forskrift om bankers adgang til lån i Norges Bank § 9 og for øvrig på de vilkår og etter de prosedyrer som Norges Bank fastsetter.

Norges Bank kan godkjenne følgende aktiva som sikkerhet for lån:

Norges Bank kan i særlige tilfelle godta andre aktiva som sikkerhet eller fravike kravet til sikkerhet.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger