Sertifikat er et vitnemål, dokument, lisens, som bevitner en tillatelse eller rettighet. Sertifikat kan utstedes av et selskap til et annet selskap som et ledd i en avtale mellom disse selskapene.

Digitalt sertifikat Rediger

Et digitalt sertifikat er en elektronisk legitimasjon utstedt av en sertifiseringsautoritet.

Et digitalt sertifikat inneholder blant annet:

  • Identitet på eieren, for eksempel navn
  • Gyldighetsperiode
  • Løpenummer på sertifikatet
  • Anvendningsområde
  • Utstederens identitet
  • Utstederens elektroniske signatur

Om man stoler på utstederen, godtar man sertifikatet, og/eller så kan man kontakte denne for å kontrollere at sertifikatet er godkjent.

Se også Rediger

Referanser Rediger


Eksterne lenker Rediger

Wikibooks Rediger