Verdipapirregister

selskap som håndterer registrering av eierskap og oppgjør for verdipapirer