Kapitaldekning

Kapitaldekning er ansvarlig kapital i prosent av beregningsgrunnlaget. Begrepet er et nøkkeltall i finansnæringen og sier noe om soliditeten til finansinstitusjoner og verdipapirforetak.

For banker er kapitalkravet åtte prosent kapitaldekning av bankens utlån (forvaltningskapital), men er i praksis lavere fordi dette justeres ned avhengig av hvilken risikogruppe de individuelle lånene kommer under. For eksempel er lån til staten uten kapitalkrav.

Kapitalkravet er en del av de internasjonale Basel II bankreguleringene som ble utstedt av Den internasjonale oppgjørsbanken i 2004.

Eksterne lenkerRediger