Forvaltningskapital

Forvaltningskapital er den samlede (regnskapsmessige) verdien av midlene en finansinstitusjon har til forvaltning. Forvaltningskapitalen tilsvarer balansesummen. Forkortelsen GFK benyttes for gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Kilder rediger

AF Kommunepartner - Ord og uttrykk[død lenke] 22. september 2011

Autoritetsdata