Forhistorisk tid

(Omdirigert fra Førhistorisk tid)

Forhistorisk tid, også omtalt som førhistorisk og prehistorisk tid eller forntid, er tidsperioden der de skriftlige kildene er sparsomme eller altfor usikre til å kunne gi et dekkende bilde av historien. Historieskrivning om forhistorisk tid kalles forhistorie.

Forhistorisk grottekunst fra Pech Merle i Frankrike

Forhistorien omfatter tiden før og fram til den historiske tiden, og strekker seg altså over mange tusen år. Men det finnes ingen skarp grense for når den forhistoriske tiden slutter og den historiske begynner.

Forhistorisk tid kan deles inn i epoker, for eksempel steinalderen, bronsealderen og jernalderen.

Det finnes hovedsakelig tre kilder om den forhistoriske tiden:

  1. Arkeologiske funn.
  2. Skriftlige kilder fra nærliggende områder (når omgivelsen befinner seg i historisk tid).
  3. Muntlige tradisjoner (som kan ha blitt skrevet ned senere).

Disse tre kilder gir ikke like detaljert og sikker kunnskap som historiske kilder, men kan likevel gi en viss innsikt i og sannsynlige hypoteser om hva som har hendt.

Arkeologien, som er viktigst, arbeider med materielle levninger (fornminner) og ikke i første rekke gjennom skriftlig materiale, selv om det i senere tid har utviklet seg en arkeologi som sysler med historisk tid.

Skriftlige kilder kan dels inneholde fragment som direkte handler om det område man er interessert i, dels gi en forklarende allment historisk sammenheng.

Noen viktige punkterRediger

  • I østre Afrika har forskere funnet biter av skjelett fra menneskelignende skapninger som levde for omtrent 3 millioner år siden. Lucy er for eksempel et skjelett fra denne tid.
  • De mennesker som skapte de eldste gravene som ble funnet, kalles neandertalere, fordi det første skjelettet ble funnet i Neandertal i Tyskland, på midten av 1800-tallet.
  • Cro Magnon kalles det første nåtidige mennesket. De har gjort hulemaleriene i Altamira, Spania og Lascaux grotten i Frankrike
  • For ca. 10 000 år siden begynte mennesket å dyrke jord. Dermed inntrer neolitikum.
  • Forhistorisk tid slutter i og med at skrivekunsten innføres i et område og skriftlige kilder blir omfattende og sikre nok til å kunne gi et dekkende bilde av historien. Det første kjente skriftspråket kalles kileskrift og anvendes først ca. 3400 f.Kr.
  • I Norden regnes tiden mellom ca.10 000 f.Kr. og ca. 1000 e.Kr. som forhistorisk tid.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Bergljot Solberg (2019) forhistorisk tid i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 26. oktober 2020 fra https://snl.no/forhistorisk_tid

Eksterne lenkerRediger