Treperiodesystemet er betegnelsen på en kronologisk inndeling av tidsperiodene steinalderen, bronsealderen og jernalderen. Begrepet ble innført av den danske arkeologen Christian Jürgensen Thomsen på begynnelsen av 1800-tallet. Etter en redegjørelse i boken Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed i 1835, dannet begrepet grunnlaget for inndelingen av forhistorisk tid i hele Europa. Inndelingen bygde på idéen om teknologiske fremskritt, og selv om systemet er pedagogisk forståelig, er det ikke allmenngyldig eller uten svakheter.

Begrepet er laget for å beskrive Europas historie, og kan ikke uten videre overføres til alle deler av verden. For eksempel brukte man i Amerika ikke jern før etter 1492, og i Australia først på 1700-tallet. Begge steder var innføringen av dette metallet et resultat av europeisk kolonisering. Inndelingen i stein-, bronse- og jernalder er da ikke anvendelig, og man velger andre begreper for å dele inn historien.

Denne historierelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.