Førcolumbisk, førcolumbiansk eller precolumbisk, henviser til alle tidsepoker i historien og forhistorien i Amerika før ankomsten av betydelig europeisk innflytelse på det amerikanske kontinent, både i Nord- og Sør-Amerika; også kalt for «den nye verden».[1] Det strekker seg fra tiden for den opprinnelige bosetningen i sen paleolittisk tid (en første perioden i steinalderen) til europeisk kolonisering i løpet av tidlig moderne tid. Mens førkolumbisk reint teknisk skildrer perioden før Christofer Columbus landet i Bahamas i 1492, har den praktiske bruken av begrepet også omfattet kulturer blant den innfødt indianer- og urbefolkningen slik de fortsatte å utvikle seg fram til de ble erobret eller sterkt påvirket av folk fra Europa opp til mange tiår etter 1492.[2]

Kart over kulturer i Amerika omkring 1000 f.Kr.. Tekst på engelsk.

██ Jegere og samlere (mesolittisk tid, mellom-steinalder)

██ Enkle jordbrukssamfunn (neolittisk tid, yngre steinalder)

██ Avanserte jordbrukssamfunn (høvdingriker, stammesamfunn og sivilisasjoner).

Solsteinen (på spansk Piedra del Sol) er en av de mest berømte kunstgjenstandene fra aztekerne i det førkolumbiske Mexico. Steinen er 3,7 meter bred og veier 24 tonn. Den viser den aztekiske kalenderen og ble brukt som offeralter. Skulpturen befinner seg i Mexicos nasjonalmuseum for antropologi (Museo Nacional de Antropología).

Mange førcolumbiske sivilisasjoner etablerte kjennetegne som faste bosetninger, byer, landbruk, verdslige og monumental arkitektur, betydelige jordarbeider, og komplekse samfunnsmessige hierarkier. En del av disse sivilisasjonene hadde allerede for lenge siden forsvunnet ved den tiden de første europeiske koloniene og ankomsten av afrikanske slaver, omtrentlig slutten av 1400-tallet og tidlig på 1500-tallet, og er kjent kun via arkeologiske undersøkelser og muntlig historie. Andre sivilisasjoner var samtid med koloniperioden og ble beskrevet i europeiske redegjørelser på denne tiden. Noen få, som mayasivilisasjonen, hadde sine egne skriftlige opptegnelser. Ettersom mange kristne europeere på denne tiden vurderte slike innfødte tekster som kjetteri, ødela menn som Diego de Landa mange tekster ved å brenne dem. Kun noen få skjulte dokumenter har overlevd i deres opprinnelige språk, mens andre ble skrevet av eller diktert til spansk, noe som har gitt moderne historikere glimt av gammel kultur og kunnskap.

Sivilisasjoner som kalles førcolumbisk, er aztekerne og maya i Mesoamerika, inka, moche og i Andes, og chibchaene i Mellom-Amerika. Innfødte amerikanske kulturer fortsatte å utvikle seg etter førcolumbiske tid. Mange av disse folkene og deres etterkommere fortsetter med tradisjonell praksis og levevis, samtidig som de tar til seg og tilpasser seg til ny kulturell praksis og teknologier.[3][4]

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger