Elghund

hundetype, jakthundtype, spisshundtype
artikkelen inngår i
«serien om tamhunden»

Norsk elghund grå
Andre artikler om hunder
Generelle artikler
Artikler om brukshundtyper
Artikler om hundegrupper
Artikler om hunderaser
Artikler om hundesport
Artikler om hundeforeninger
Artikler om hundeskoler
Lister over hunderaser
Alfabetisk raseliste
Gruppevis raseliste

Elghund er en fellesbetegnelse for en type hund som tradisjonelt har vært brukt av befolkningen i Fennoskandia til å assistere jegere under elgjakt og annen storviltjakt. Hundetypen refereres også til, i bredere forstand, som storvilthund. Fédération Cynologique Internationale (FCI), som i Norge er representert ved Norsk Kennel Klub (NKK), klassifiserer elghundene i gruppen nordiske spisshunder.

Om elghundbegrepet rediger

Da NKK ble stiftet i 1898 fikk Norge et nasjonalt stambokregister. Det førte etter hvert til dannelsen av en rekke spesialklubber. De to norske hunderasene, norsk elghund grå og norsk elghund sort, som tidligere gikk under fellesbegrepet dyrehunder og hver for seg ble kalt henholdsvis grå dyrehund og sort dyrehund, fikk i 1901 (for første gang) egne rasestandarder. Rasestandardene ble riktig nok ikke offisielt antatt før i 1905, men etter dette sluttet folk gradvis (i takt med utviklingen av elgstammen og betydningen av elgjakten) å bruke dyrehundbegrepet, til fordel for elghundbegrepet.

Elghundbegrepet har trolig sammenheng med elgstammens eksplosive populasjonsutvikling på 1900-tallet. Det førte til at disse hundene i økende grad ble benyttet til elgjakt, selv om norsk elghund sort holdt på å dø ut på 1950-tallet, til tross for den var mest populær av dem tidlig på 1900-tallet.

I Fennoskandia kollapset elgstammen på 1700-tallet, trolig som følge av den enorme ulvestammen som da fantes her og et stigende jaktpress fra en økende befolkning. På den tiden fanget man helst elg og annet storvilt i fangstgraver. Da elgpopulasjonen kollapset gikk det også nedover med hundeholdet, siden det ikke lenger var bruk for dem. Midt på 1800-tallet var det derfor en viss risiko for at de tradisjonelle dyrehundene kunne dø ut. Da den nye jaktloven kom i 1863 ble det forbudt med fangstgraver i Norge, samtidig som myndighetene lanserte sin utryddelseskampanje for ulv og mer moderne våpen var tilgjengelige. Dette førte til at elgstammen på nytt begynte å vokse, sammen med interessen for elgjakt og elghunder.

Storvilthunder rediger

Tradisjonelle elghunder rediger

Nedenfor følger i alfabetisk rekkefølge de ni mest populære elghundrasene i Norden. (Kilder: Norsk Kennel Klub, Svenska Kennelklubben og Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben)

Treskjellende storvilthunder rediger

Treskjellende spisshunder har også ofte gode egenskaper som elghunder.

Se også rediger