EN 14214 er en internasjonal standard som beskriver minimumskravene for biodiesel.

Biodiesel er et drivstoff som er sammenlignbart med petrodiesel. Til forskjell fra ordinær diesel fremstilles imidlertid biodiesel fra fornybare ressurser som rapsolje, soyaolje, jatrofaolje, brukt matolje eller andre brukbare ressurser. Ren biodiesel (kjent som B100) består av metylester fettsyrer fra glyserol-isomerer fra C14 og opp til C24.

Den europeiske standard ble godkjent av CEN (den europeiske standardiseringkomité) den 14. februar 2003.[1] Dato for ikrafttredelse varierer fra land til land (f. eks. Finland 8. mars 2004).

Standarden er stort sett basert på DIN 51606. ASTM (opprinnelig kjent som the American Society for Testing and Materials) og EN bruker begge veldig like metoder for GC-baserte analyser.

Innblandingsvarianter av biodiesel får navnet "B" fulgt av et tall. B99 betyr 99% ren biodiesel og 1% petrodiesel. B20 er 20% fornybar biodiesel og 80% petrodiesel. Giftigheten hos det aktuelle brennstoffet øker når andelen biodiesel reduseres.


SpesifikasjonerRediger

Egenskap Enheter nedre grense øvre grense Testmetodikk
Innhold av ester % (m/m) 96,5 - pr EN 14103d
Tetthet ved 15°C kg/m³ 860 900 EN ISO 3675 / EN ISO 12185.
Viskositet ved 40°C mm²/s 3,5 5,0 EN ISO 3104
Flammepunkt °C > 101 - ISO CD 3679e
Svovelinnhold mg/kg - 10 -
Tjærerester (ved 10% destillasjon) % (m/m) - 0,3 EN ISO 10370
Cetantall - 51,0 - EN ISO 5165
Sulfataskeinnhold % (m/m) - 0,02 ISO 3987
Vanninnhold mg/kg - 500 EN ISO 12937
Totalforurensning mg/kg - 24 EN 12662
Kobbertråd korrosjon (3 timer ved 50 °C) score Klasse 1 Klasse 1 EN ISO 2160
Termisk stabilitet - - - -
Oksidasjonsstabilitet, 110°C timer 6 - pr EN 14112k
Syretall mg KOH/g - 0,5 pr EN 14104
Jodverdi - - 120 pr EN 14111
Linolensyre-metylester % (m/m) - 12 pr EN 14103d
Flerumettet (>= 4 doble bindinger) metylester % (m/m) - 1 -
Metanolinnhold % (m/m) - 0,2 pr EN 14110l
Monoglyserolinnhold % (m/m) - 0,8 pr EN 14105m
Diglyserolinnhold % (m/m) - 0,2 pr EN 14105m
Triglyseridinnhold % (m/m) - 0,2 pr EN 14105m
Fritt glyserol % (m/m) - 0,02 pr EN 14105m / pr EN 14106
Totalt glyserol % (m/m) - 0,25 pr EN 14105m
Alkalimetaller (Na+K) mg/kg - 5 pr EN 14108 / pr EN 14109
Fosforinnhold mg/kg - 10 pr EN14107p

ReferanserRediger

  1. ^ kilde: EN 14214-standarden

Eksterne lenkerRediger