Du vere lova, Jesus Krist

«Du være lovet, Jesus Krist» er en julesalme som bygger på Martin Luther sin «Gelobet seystu Jesu Christ» fra 1524, i nyere tysk skrevet «Gelobet seist du, Jesu Christ». Salmen og melodien er blitt musikalsk arrangert og tolket en rekke ganger, blant annet av Michael Praetorius, Dietrich Buxtehude og Johann Sebastian Bach.

Noter til «Gelobet seystu Jesu Christ» i Geystliche gesangk Buchleyn (1524) av Johann Walter.

«Du være lovet, Jesus Krist» er særlig knyttet til  juledag og blir ofte sunget denne dagen i luthersk kristendom.[1] Sangen kan også brukes til andre tider og innen andre kirkesamfunn.

Sangteksten i Enchiridion fra 1524.

Luthers verkRediger

«Gelobet seystu Jesu Christ» kom først ut i Enchiridion, en av de første protestantiske sangbøkene, i Erfurt i 1524. Teksten i førsteverset bygger på en lavtysk oversettelse av den latinske sekvensen «Grates nunc omnes» brukt til midnattsmessen på julaften. Denne teksten er sporet tilbake til rundt 1380. De seks følgende versene er skrevet av Luther selv. Hvert vers ender med utropet «Kyrieleis».

Melodien kom ut samme året som teksten, i Geystliche gesangk Buchleyn av Johann Walter, som sannsynligvis samarbeidet med Luther. Melodien minner om den som blir brukt til «Grates nunc omnes»-sekvensen, og kan komme derfra eller fra den lavtyske sangen Luther bygget på.

OversettelserRediger

Salmen ble oversatt til landsmål av Elias Blix i 1875, og står som nummer 197 i Norsk Salmebok (1985). Den er også oversatt til riksmål som «Du være lovet, Jesus Krist» av M.B. Landsted i 1855, og til dansk som «Lovet være du, Jesus Krist» av N.F.S. Grundtvig i 1837. Den står på nr. 31 i Norsk salmebok 2013.

En engelsk oversettelse fra 1858 har tittelen «All praise to thee, eternal Lord».

Musikalske bearbeidelserRediger

Salmen har vært utgangspunkt for flere koraler, kantater og liknende, blant andre skrev Balthasar Resinarius en koralmotett i 1544. Johann Walter arrangerte salmen i 1551, Johannes Eccard laget en femstemmig motett i 1597, Johann Hermann Schein skrev en trestemmig kantate i 1618 og Samuel Scheidt skrev et stykke i 1650. Michael Praetorius skrev også flere stykker til salmen.

Johann Sebastian Bach brukte hele salmen som utgangspunkt for sin kantate Gelobet seist du, Jesu Christ skrevet til juledag 1724. Flere enkeltvers ble også brukt til ulik julemusikk, som Sehet, welch ene Liebe hat uns der Vater erzeiget, skrevet til tredje juledag 1723, og Juleoratoriet (1734/1735). Ellers skrev også Gottfried August Homilius, Friedrich Zelle (1845–1927) og Kurt Hessenberg kantater etter salmen. Barokkomponister som Dieterich Buxtehude, Johann Pachelbel, Georg Böhm, Johann Christoph Altnikol, Johann Philipp Kirnberger, Homilius og Bach skrev også orgelstykker etter «Gelobet seist du Jesu Christ».

InnspilingerRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

  Wikisource: Gelobet seystu Jesu Christ – originaltekst
  Wikisource: Lovet være du, Jesus Krist – originaltekst