Dramatens elevskola

teaterskole ved Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm, Sverige

Dramatens elevskola, en teaterutdannelse startet allerede i 1787 av kong Gustav III og som var Sveriges fremste teaterutdannelse til og med 1964.

Elever på Dramatens elevskole i 1922. Fra venstre: Lena Cederqvist, Karl-Magnus Thulstrup, Mona Mårtensson, Mimi Pollak, Vera Schmiterlöw, Greta Garbo, Alf Sjöberg og Håkan Westergren.

Historie

rediger

Da skolen ble grunnlagt i 1787 ble den ofte kalt barneteateret; tidigere hadde blivende svenske skuespillere, dansere og sangere fått bli studenter hos en enkelt kollega, men nå skulle barn utdannes til yrket fra grunnen etter de samme prinsippene som i utlandet. Det inngikk da å oppføre barnstykke eller elevforestillinger som trening.

I Kexels almanakk fra 1788 finner man en av de fåtallige opplysningene som er bevart om skolen fra denne aller første tiden; han forteller at operadireksjonen «...i slutten av foregående år ble det opprettet et Teater for Operaens Elever, hvormed de, gjennom oppføring av dertil tilpassende stykker, kunna få den treningen, som er nødvendig å begynne med fra de tidligste årene. Dette Teater ble åpnet i begynnelsen av desember måned med en svensk Originae-Comedie, i to akter, blandet med sang og dans, under navnet Några Mil från Stockholm. Elevene, som var av et antall av 40 stykker, hvoriblant ingen var over 15 år, men flere under 9 til 10 år...Hans Majestet Kongen har med sin høye nærvære og nådige bifall behaget hedre representasjonen av dette Barn-Spectacle, hvis innretning er å dyrke frem de svenske teatrale talentene for framtiden.» Skolen ble i 1793 ledet av franskmenn da Joseph Sauze Desguillons og Anne Marie Milan Desguillons ble utnevnt til rektorer.

Den var gjennom alle disse årene knyttet til Dramaten i Stockholm (der skolen siden 1907 var i bygningen ved Nybroplan og der elevene hadde en egen scene og lokale; det som i dag kalles "Tornrummet" og som nå brukes av Dramaten som en mindre spillescene).

Men i 1964 ble det besluttet å skille skolen fra Dramaten (etter som det var mangel på lokaler og hadde vanskelig for å håndtere skolens stadige økende antall elever). En opprettet da i stedet for det som på 1960- og 70-tallet kom til å bli "Statens scenskola" i Stockholm (og som seinere endret navn enda en gang til det nåværende Teaterhögskolan i Stockholm; som nå også finnes i Malmö, Göteborg og Luleå).

Rektorer

rediger

Elever i utvalg (sortert på etternavn)

rediger

A

B

C

D

E

F G

H

I J

K

L

M

N O P

Q R

S

T

U V

W

X Y Z Å Ä Ö

1948-1951

rediger

Klassen fra 1948 hører kanskje til den mest kjente med blant annet. Jan-Olof Strandberg, Allan Edwall, Margaretha Krook, Ingrid Thulin, Yvonne Lombard, Max von Sydow og Jan Malmsjö.

Lærere (utvalg)

rediger

Litteratur

rediger
  • Sten Carlsson: "Den svenska historien; Gustav III, en upplyst envåldshärskare. Band 10".
  • Gidlunds förlag: "Ny svensk teaterhistoria. Teater före 1800".
  • Ingrid Luterkort: Om igen, herr Molander! Kungliga Dramatiska teaterns elevskola 1787–1964, 1998. ISBN 91-7031-085-8

Eksterne lenker

rediger