Det norske forsvarets utskifting av M109

Det norske forsvarets utskifting av M109 omhandler Artilleribataljonens bytte av artilleri fra M109A3GNM til K9 Thunder 155 mm L/52.

Sørkoreanske Hanwha Land Systems er produsent av det nye artillerisystemet, som har fått navnet VIDAR (Versatile InDirect ARtillery system).[1] Kontrakten omfattet 24 K9-skyts med 6 tilhørende K10 ammunisjonskjøretøy. I tillegg er det inngått opsjonsavtale om ytterligere 24 artillerisystemer.

Ustskiftningen av artilleri sto ferdig høsten 2020, da alle vognene var levert til Forsvaret.[2]

KontraktenRediger

Avtalen med Norge går utover bare materiellet: Vedlikehold av vognene skal finne sted ved Bjerkvik Tekniske Verksted i Nordland der også de finske vognene skal vedlikeholdes. Hanwha stiller verkstedstøtte ved at en sørkoreansk ingeniør og to teknikere var på plass i Bjerkvik fra desember 2019.[3]

Prosjektets totale kostnadsramme var cirka 3,2 milliarder kroner.[4]

KanditaterRediger

Etter en markedsundersøkelse (RFI) ba Forsvaret i juni 2015 om tilbud fra fire artilleriprodusenter:

Forsvarets kravRediger

Nøkkelkravene til det nye norske artilleriet gikk ut på rekkevidde, ildkraft, mobilitet, beskyttelse og levetidskostnader. De nye kanonene skulle være i stand til å treffe mål som er rundt 40 kilometer unna, med stor presisjon. M109 hadde en rekkevidde på cirka 28 kilometer. Et annet krav var økt beskyttelse blant annet mot miner, flatbanevåpen og granatsplinter, sammenlignet med M109. Forsvarsmateriell ønsket å kjøpe et tilnærmet ferdig utviklet artillerisystem med færrest mulig fordyrende modifikasjoner. Dessuten var det et krav at artilleriet allerede er operativt hos en annen nasjon, for å ha et best mulig grunnlag for å vurdere driftskostnadene.

UttestingRediger

Kandidatene gjennomførte feltprøver på Regionfelt Østlandet ved Rena. Under testene, skulle de fire skytsene med 155mm-kanoner demonstrere sin evne til å ta seg fram og å skyte under norske vinterforhold.

Under testingen på Rena var det observatører fra Danmark og Finland til stede. Begge disse nasjonene var også på jakt etter nytt artilleri. I NORDEFCOs ånd, det nordiske forsvarssamarbeidet, delte man informasjonen som sanket inn. Dette fordi testingen var kostbar, og dermed unngå at finnene eller danskene skulle måtte gjøre dette på nytt.[6] I 2017 bestemte Finland seg for å velge K9 thunder som nytt artilleri[7].

De to kandidatene som skåret best i den samlede evalueringen var Hanwha Techwin (tidligere Samsung) med deres K9 Thunder og RUAG med deres oppgraderte M109 (KRAIT).

Kongsberg Gruppen var med som leverandør av integrerte kampsystemer om bord på artillerivognene.[8]

TidslinjeRediger

 • 2003 Norge inngikk en intensjonsavtale med Nederland om å overta 18 Panzerhaubitze 2000 fra dem i bytte mot NASAMS.[9] Dette prosjektet ble skrinlagt av Norge i 2004 etter en nøyere vurdering av kostnadene.[10][11]
 • 2007 Norge gikk inn i et samarbeidsprosjekt med Sverige om å utvikle og anskaffe Archer.[12] Meningen var at 24 skyts skulle være levert innen utgangen av 2013 og være operative i Norge i løpet av 2014.[13]
 • 2013 På grunn av forsinkelser, samt utfordringer når det gjaldt funksjon og sikkerhet[14], trakk Norge seg fra Archer avtalen 6. desember 2013.[15]
 • 2015 Forsvaret innhenter tilbud fra fire produsenter, og ønsker nå kjøpe «hyllevare».[16]
 • 2016 De fire kandidatene starter i januar med tre ukers testing i Regionfelt Østlandet. De fire skytsene med 155 mm-kanoner ble testet parallelt, på fire adskilte testarenaer som gikk på rullering etter loddtrekning.[17][18]
 • 2017 Daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide bekrefter i oktober at det skal kjøpes inn nytt artilleri til Hæren.[19]
 • 2017 Forsvarsmateriell offentliggjør i desember at Hanwha Land Systems har vunnet anbudet om nytt artilleri til Hæren.[20]
 • 2019 Hanwa informerer om at de to første vognene (en K9 og en K10) vil være ferdig bygget i slutten av mars, og er da klare til å starte fabrikktesting i Sør-Korea som er beregnet å ta et halvt år. Begge vognene skal være levert til Norge innen Barbromesse 4. desember.[21]
 • 2019 I september mottok Forsvarsmateriell de første artillerisystemene hos leverandøren Hanwha Defence Cooperation i Sør-Korea.
 • 2019 I november ankommer de tre første vognene Norge. [22]
 • 2019 Offisiell avduking på Rena 4. desember.[23]
 • 2020 Uttesting av skytset på Rena i januar.[24] Testskyting på 11km avstand med "ammunisjonsarven" fra M109.[25]
 • 2020 Skarpskyting 24. august med en ny type granater fra Nammo med opp mot 40 kilometers rekkevidde (155mm IM HE-ER).[26][27]
 • 2020 25. august sendes de siste artillerivognene fra Sør-Korea. Når disse ankommer Norge via Tyskland i månedsskiftet september/oktober, er leveransen sluttført.[28]
 • 2020 11. september ankommer 12 K9 og 3 K10 vogner til Nord Norge.[29]

LeveranserRediger

Forsvarsmateriell mottok de første artillerisystemene til Hæren hos leverandøren Hanwha Defence Cooperation i september 2019. Artillerisystemene kommer til Rena i desember, der de vil testes en periode. Formell overlevering til Hæren er planlagt høsten 2020.[30]

I slutten av november 2019 ankom en K10 og to K9 vogner Oslo havn.[31]

Resten av vognene ble fordelt på fire månedlige leveranser i mai til august 2020 og ankom Norge to måneder etter. Vognene ble først sendt til Bremen i midten av juli etter seks uker på havet. Da sendte Forsvaret personell nedover for å ta utstyret over på et mindre fartøy før den siste etappen til Sjursøya i Oslo.[32]

Innfasing i ForsvaretRediger

I mai 2020 ble de første kanonkommandørene utdannet på K9 Thunder, og de første vernepliktige samme høst.

Systemet ble erklært operativt fra høsten 2020.[33]

ReferanserRediger

 1. ^ http://www.sadefensejournal.com/wp/the-vidar-project-norways-new-artillery-system-from-south-korea/
 2. ^ https://www.fma.no/anskaffelser/artillerianskaffelse
 3. ^ https://forsvaretsforum.no/slik-ser-den-f%C3%B8rste-norske-k9-vogna-ut
 4. ^ https://www.tu.no/artikler/forsvarets-k9-thunder-snart-klar-her-er-den-forste-norske-artillerivogna/458067
 5. ^ http://www.sadefensejournal.com/wp/the-vidar-project-norways-new-artillery-system-from-south-korea/
 6. ^ https://www.tu.no/artikler/her-konkurrerer-de-om-a-bli-forsvarets-nye-artilleri/276736
 7. ^ https://maavoimat.fi/en/self-propelled-howitzer-k9-thunder
 8. ^ https://www.tu.no/artikler/haeren-ligger-an-til-a-fa-koreanske-kanoner/350619
 9. ^ «Norsk-nederlandsk forsvarssamarbeid». regjeringen.no. 17. oktober 2003. Besøkt 24. juni 2014. 
 10. ^ «Brøt milliardavtale med Nederland». NRK. 17. september 2004. Besøkt 24. juni 2014. 
 11. ^ «Intensjonserklæring med Nederland om bl.a. mulig materiellbytte». regjeringen.no. 20. september 2004. Besøkt 24. juni 2014. 
 12. ^ https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-avslutter-kontrakten-om-artilleris/id747473/
 13. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/kaleQ/Forsvaret-dropper-milliardkontrakt-pa-nytt-artilleri
 14. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/1kEzM/Sverige-beholder-kanonen-Norge-ikke-vil-ha
 15. ^ «Norge avslutter kontrakten om artillerisystemet Archer». regjeringen.no. 6. desember 2013. Besøkt 24. juni 2014. 
 16. ^ https://www.tu.no/artikler/industri-fire-kjemper-om-a-blir-norges-nye-artilleri/222176
 17. ^ https://www.tu.no/artikler/vinterduell-avgjor-hvilket-artilleri-forsvaret-skal-kjope/275832
 18. ^ https://publications.ffi.no/nb/item/asset/dspace:2605/16-00984.pdf
 19. ^ https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/w77BL/soereide-bekrefter-kjoeper-nytt-artilleri
 20. ^ https://www.tu.no/artikler/forsvarets-k9-thunder-snart-klar-her-er-den-forste-norske-artillerivogna/458067
 21. ^ https://forsvaretsforum.no/slik-ser-den-f%C3%B8rste-norske-k9-vogna-ut
 22. ^ https://forsvaretsforum.no/nytt-k-9-artilleri-ankommer-norge
 23. ^ https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/aktuelt/feature/denne-gjor-haeren-sterkere
 24. ^ https://forsvaretsforum.no/k9-skyter-p%C3%A5-rena
 25. ^ https://www.tu.no/artikler/de-siste-skytsene-skipes-na-koreanerne-mener-norge-trenger-enda-mer-artilleri/497431
 26. ^ https://forsvaretsforum.no/artilleri-haeren-k9/har-bestilt-24-k9-skyts---kan-fa-det-dobbelte/158328
 27. ^ https://www.tu.no/artikler/full-pott-i-artilleriduell-etter-testing-pa-rena-skal-fire-nasjoner-skaffe-k9/498747
 28. ^ https://www.tu.no/artikler/de-siste-skytsene-skipes-na-koreanerne-mener-norge-trenger-enda-mer-artilleri/497431
 29. ^ https://www.facebook.com/Norwegianarmy/posts/4325305590875529?__tn__=-R
 30. ^ https://www.fma.no/aktuelt-og-media/2019/mottak-av-artillerisystemer-til-haeren
 31. ^ https://www.facebook.com/BefaletsFellesorganisasjon/videos/1872186172925471/
 32. ^ https://www.tu.no/artikler/korona-stopper-ikke-koreanske-kanoner-den-store-artilleri-leveransen-starter-na/489006
 33. ^ https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/aktuelt/feature/denne-gjor-haeren-sterkere

Eksterne lenkerRediger