Det norske forsvarets utskifting av M109

Det norske forsvarets utskifting av M109 omhandler Artilleribataljonens bytte av artilleri fra M109A3GNM til K9 Thunder 155 mm L/52.

Innen 2021 skal det norske forsvaret ha rullet ut 24 nye artilleriskyts [1]. Kontrakten gjelder 24 K9-skyts med 6 tilhørende K10 ammunisjonskjøretøy. I tillegg er det inngått opsjonsavtale om ytterligere 24 artillerisystemer.

Sørkoreanske Hanwha Land Systems er produsent av det nye artillerisystemet, som har fått navnet VIDAR (Versatile InDirect ARtillery system).[2]

KontraktenRediger

Avtalen med Norge går utover bare materiellet. Vedlikehold av vognene skal finne sted ved Bjerkvik Tekniske Verksted i Nordland. Der skal også de finske vognene vedlikeholdes. Hanwha skal stille verkstedstøtte. Det betyr at en sørkoreansk ingeniør og to teknikere vil være på plass i Bjerkvik fradesember 2019.[3]

Prosjektets totale kostnadsramme er cirka 3,2 milliarder kroner.[4]

KanditaterRediger

Etter en markedsundersøkelse (RFI) ba Forsvaret i juni 2015 om tilbud fra fire artilleriprodusenter. Kandidatene var Giat Caesar fra Frankrike, K9 Thunder fra Sør Korea, Panzerhaubitze 2000 fra Tyskland og M109G fra Sveits.

Forsvarets kravRediger

Nøkkelkravene til det nye norske artilleriet går på rekkevidde, ildkraft, mobilitet, beskyttelse og levetidskostnader. De nye kanonene skal være i stand til å treffe mål som er rundt 40 kilometer unna, med stor presisjon. Dagens kanoner har en rekkevidde på cirka 28 kilometer. Et annet krav er økt beskyttelse blant annet mot miner, flatbanevåpen og granatsplinter, sammenlignet med dagens artillerivogner. Forsvarsmateriell ønsket å kjøpe et tilnærmet ferdig utviklet artillerisystem med færrest mulig fordyrende modifikasjoner. Dessuten var det et krav at artilleriet allerede er operativt hos en annen nasjon, for å ha et best mulig grunnlag for å vurdere driftskostnadene.

UttestingRediger

Kandidatene ble satt på prøver på Regionfelt Østlandet ved Rena. I de grundige og veldokumenterte testene, skulle de fire skytsene med 155mm-kanoner demonstrere sin evne til å ta seg fram og å skyte under norske vinterforhold.

Under testingen på Rena var det observatører fra Danmark og Finland til stede. Begge disse nasjonene var også på jakt etter nytt artilleri. I NORDEFCOs ånd, det nordiske forsvarssamarbeidet, delte man informasjonen som sanket inn. Dette fordi testingen var kostbar, og dermed unngå at finnene eller danskene skulle måtte gjøre dette på nytt.[5] I 2017 bestemte Finland seg for å velge K9 thunder som nytt artilleri[6].

De to kandidatene som skåret best i den samlede evalueringen var Hanwha Techwin (tidligere Samsung) med deres K9 Thunder og RUAG med deres oppgraderte M109 (KRAIT).

Kongsberg Gruppen var med som leverandør av integrerte kampsystemer om bord på artillerivognene.[7]

TidslinjeRediger

 • 2003 Norge inngikk en intensjonsavtale med Nederland om å overta 18 Panzerhaubitze 2000 fra dem i bytte mot NASAMS.[8] Dette prosjektet ble skrinlagt av Norge i 2004 etter en nøyere vurdering av kostnadene.[9][10]
 • 2007 Norge gikk inn i et samarbeidsprosjekt med Sverige om å utvikle og anskaffe Archer.[11] Meningen var at 24 skyts skulle være levert innen utgangen av 2013 og være operative i Norge i løpet av 2014.[12]
 • 2013 På grunn av forsinkelser, samt utfordringer når det gjaldt funksjon og sikkerhet[13], trakk Norge seg fra Archer avtalen 6. desember 2013.[14]
 • 2015 Forsvaret innhenter tilbud fra fire produsenter, og ønsker nå kjøpe «hyllevare».[15]
 • 2016 De fire kandidatene starter i januar med tre ukers testing på Regionsfelt Østlandet. De fire skytsene med 155 mm-kanoner ble testet parallelt, på fire adskilte testarenaer som gikk på rullering etter loddtrekning.[16]
 • 2017 Daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide bekrefter i oktober at det skal kjøpes inn nytt artilleri til Hæren.[17]
 • 2017 Forsvarsmateriell offentliggjør i desember at Hanwha Land Systems har vunnet anbudet om nytt artilleri til Hæren.[18]
 • 2019 Hanwa informerer om at de to første vognene (en K9 og en K10) vil være ferdig bygget i slutten av mars, og er da klare til å starte fabrikktesting i Sør Korea som er beregnet å ta et halvt år. Begge vognene skal være levert til Norge innen Barbromesse 4. desember.[19]
 • 2019 I september mottok Forsvarsmateriell de første artillerisystemene hos leverandøren Hanwha Defence Cooperation i Sør-Korea.[20]
 • 2019 I november ankommer de tre første vognene Norge. [21]
 • 2019 Offisiell avduking på Rena 4. desember.[22]
 • 2020 Uttesting av skytset på Rena i januar.[23]
 • 2020-2021 Hovedleveranse av de nye vognene.[24]

LeveranserRediger

Forsvarsmateriell mottok de første artillerisystemene til Hæren hos leverandøren Hanwha Defence Cooperation i september 2019. Artillerisystemene kommer til Rena i desember, der de vil testes en periode. Formell overlevering til Hæren er planlagt høsten 2020. [25]

I slutten av november 2019 ankom en K10 og to K9 vogner Oslo havn.[26]

Resten av vognene skal fordeles på fire månedlige leveranser i mai til august 2020 og ankommer Norge to måneder etter. Vognene vil først ankomme Bremen i midten av juli etter seks uker på havet. Da skal Forsvaret etter planen sende egne folk nedover for å ta utstyret over på et mindre fartøy før den siste etappen til Sjursøya i Oslo.[27]

Innfasing i ForsvaretRediger

I mai 2020 utdannes de første kanonkommandørene, og de første vernepliktige skal læres opp på K9 Thunder til høsten. Dermed blir systemet etter planen operativt fra høsten 2020.[28]

Eksterne lenkerRediger

ReferanserRediger

 1. ^ «Her konkurrerer de om å bli Forsvarets nye artilleri». Tu.no. Besøkt 28. november 2016. 
 2. ^ http://www.sadefensejournal.com/wp/the-vidar-project-norways-new-artillery-system-from-south-korea/
 3. ^ https://forsvaretsforum.no/slik-ser-den-f%C3%B8rste-norske-k9-vogna-ut
 4. ^ https://www.tu.no/artikler/forsvarets-k9-thunder-snart-klar-her-er-den-forste-norske-artillerivogna/458067
 5. ^ https://www.tu.no/artikler/her-konkurrerer-de-om-a-bli-forsvarets-nye-artilleri/276736
 6. ^ https://maavoimat.fi/en/self-propelled-howitzer-k9-thunder
 7. ^ https://www.tu.no/artikler/haeren-ligger-an-til-a-fa-koreanske-kanoner/350619
 8. ^ «Norsk-nederlandsk forsvarssamarbeid». regjeringen.no. 17. oktober 2003. Besøkt 24. juni 2014. 
 9. ^ «Brøt milliardavtale med Nederland». NRK. 17. september 2004. Besøkt 24. juni 2014. 
 10. ^ «Intensjonserklæring med Nederland om bl.a. mulig materiellbytte». regjeringen.no. 20. september 2004. Besøkt 24. juni 2014. 
 11. ^ https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-avslutter-kontrakten-om-artilleris/id747473/
 12. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/kaleQ/Forsvaret-dropper-milliardkontrakt-pa-nytt-artilleri
 13. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/1kEzM/Sverige-beholder-kanonen-Norge-ikke-vil-ha
 14. ^ «Norge avslutter kontrakten om artillerisystemet Archer». regjeringen.no. 6. desember 2013. Besøkt 24. juni 2014. 
 15. ^ https://www.tu.no/artikler/industri-fire-kjemper-om-a-blir-norges-nye-artilleri/222176
 16. ^ https://www.tu.no/artikler/vinterduell-avgjor-hvilket-artilleri-forsvaret-skal-kjope/275832
 17. ^ https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/w77BL/soereide-bekrefter-kjoeper-nytt-artilleri
 18. ^ https://www.tu.no/artikler/forsvarets-k9-thunder-snart-klar-her-er-den-forste-norske-artillerivogna/458067
 19. ^ https://forsvaretsforum.no/slik-ser-den-f%C3%B8rste-norske-k9-vogna-ut
 20. ^ https://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/mottak-av-artillerisystemer-til-h%C3%A6ren
 21. ^ https://forsvaretsforum.no/nytt-k-9-artilleri-ankommer-norge
 22. ^ https://forsvaret.no/aktuelt/nytt-artillerisystem-paa-plass
 23. ^ https://forsvaretsforum.no/k9-skyter-p%C3%A5-rena
 24. ^ https://www.tu.no/artikler/norges-nye-artilleri-eksperter-til-sor-korea-for-a-fa-arsaken-bak-dodelig-eksplosjon/415563
 25. ^ https://forsvaret.no/forsvarsmateriell/presserom/mottak-av-artillerisystemer-til-h%C3%A6ren
 26. ^ https://www.facebook.com/BefaletsFellesorganisasjon/videos/1872186172925471/?__xts__[0]=68.ARBD-TnbC3DLv2JOjG2NOWLLHhBPfk1Swu7u4FR7OEJjSMxIkNt-6x90YUitPtL7h78pFrq-j1h7epiBNLSPVCOKVUNxxLgXF187dz_xIIptKzw80U0u4Oe2EoUXbADvH3lEH0iaZVqEsJjvTum2ZFy-SORVVLkJmZONEf3v31t0o-_K7e7TQQApIF9sEB5_s9kjviyzU0o_vxeEsMaq6NIfkclUsc5ASeoshv5ydDoEP0sXT-XwckU-sBDszBUXw-SUAVipub63_lE1YrMtONpX0hBJq3ci-DjVZEpBwIqYSqS4y-1HOgBY_SamnSuItN6QmvjF4kTcYKO9epcwSsrwSuv6Elcsz87-eg&__tn__=-R
 27. ^ https://www.tu.no/artikler/korona-stopper-ikke-koreanske-kanoner-den-store-artilleri-leveransen-starter-na/489006
 28. ^ https://forsvaret.no/aktuelt/nytt-artillerisystem-paa-plass

Eksterne lenkerRediger