Combat Support Wing

Combat Support Wing (CSW) var en ving i Flyvevåbnet med ansvar for operasjonsstøtte. Vingen var plassert på Flyvestation Karup i Midtjylland, men hadde dessuten fotografer og teknikere fast plassert på Flystasjon Aalborg og Flystasjon Skrydstrup.

Combat Support Wing
Basisdata
Aktiv2006–2014
MottoPer Auxilium Vis
LandDanmark
TypeVing
HovedkvarterFlystasjon Karup
NettsideCombat Support Wing
Operativt oppdrag
InnsatserAfghanistan

HistorieRediger

Den 1. januar 2006 ble CSW offisielt opprettet som en ving under Flyvevåbnet. Siden da deltok vingen i adskillige internasjonale misjoner. Blant annet var vingen utstasjonert på Kandahar-basen i Afghanistan, hvor vingen arbeidet med sikring og bevoktning. Dette inkluderte opp- og utbygging av basen samt å skulle betjene de fraktfly som ankom til Kandahar-basen.

CSW bestod av en stab og tre skvadroner; 615, 660, og 680.[1] Tidligere besto CSW av fem skvadroner. Pr. 1. oktober 2009 overgikk Skvadron 690 til Air Transport Wing Aalborg. I 2010 ble Skvadron 691 nedlagt som selvstendig skvadron; oppgaver og personell ble overført til Skvadron 660.

I 2014 ble vingen lagt ned.[2]

Skvadron 615Rediger

Skvadron 615 – Communications Squadron – ivaretar kommunikasjon både i Karup og som utsendt. Skvadron 615 leverer, etablerer og driver kommunikasjonslinjene og IT-systemene til hele Forsvaret. Både i forbindelse med øvelser, internasjonale operasjoner og i den daglige rutine. Skvadron 615 parabolpark på Flystasjon Karup sikrer kommunikasjonen mellom Søværnets skip i Nord-Atlanteren eller hos Hærens soldater i Afghanistan. Under Skvadron 615 er også fototjenesten, som står for tekniske fotos, pressefotos og etterretningsfotos.

Skvadron 660Rediger

Skvadron 660 – Force Protection Squadron – består av Flyvevåbnets militærpoliti, tjenestehunder, styrkebeskyttelse og sanitetstjeneste.

Skvadronen har til hovedoppgave å sikre fly og flybaser. Skvadron 660 løser en rekke oppgaver i samarbeid med militærpoliti, sikringsstyrker og særlige tjenestehunder kan bevokte og aktivt håndheve sikkerheten. Skvadron 660 råder over eksperter i kjemiske, bakteriologiske og radioaktive stoffer. Skvadron 660 har vært i Irak, Kuwait og Afghanistan, hvor dørskytterne i Fennec-helikopterne kom på arbeide. Skvadron 660s sikringsstyrker har likeledes fungert også som livvakter og hadde en mindre avdeling som ivaretok sikringen av Kandahar lufthavn fra 2007 til 2008 i Afghanistan.

Flyvevåbnets sanitetsavdeling som blant annet utdanner og oppstiller sanitetspersonell til internasjonale misjoner, ikke kun til Flyvevåbnet, men også til Hæren og Søværnet. Enheten kan oppstille en skadestue, overvåkning av opp til tolv pasienter og fire ambulansegrupper. Enheten råder over to mobile klinikker. Klinikkens små containere med medisinsk utstyr og preparater står ferdigpakkede i Danmark og er klar til utsendelse. Gruppens lege, som også er spesialist i traumer, kan gjøre det meste av hva en hospitalsskadestue kan. Enhetens soldater er alle utdannede sykepassere, og skal som minimum bestå PHTLS-prøven for å være i enheten. Enheten har materiell til å stabilisere en pasient. De har mulighet for å gi ilt, blodfortynnende medisin, dren til lungene, tilslutte respirator. Altså regulær legebehandling, innen pasienten kommer under behandling på hospitalet. De har likeledes 20 spesialutdannede leger/sykepleiersker, som kan redde liv i akutte situasjoner. De avhenter pasienter ved uhellsstedet, holder pasienten i live under transporten til lands eller i luften, de fungerer som skadestuepersonale, og de gjør pasienten klar til videre transport. Enheten oppsetter mindre klinikker og skadestuer på fremskutte baser, og kan med sin ekspertise også delta ved natur- og humanitære katastrofer.

Skvadron 680Rediger

Skvadron 680 – Aerial Port Squadron – er logistikksenteret, som forsyner de øvrige avdelinger med alt fra håndvåpen til avansert IT-utstyr. Skvadron 680 klargjør våpen og utstyr innen avsendelse. Serviceelementet har jordudstyr, spesialkjøretøyer og eget autoverksted, som er tankvogner og spesialvogner. Servicefolkene kan lesse fly med alt mulig, stuve det korrekt og styre en gods- og passasjerterminal i Kabul lufthavn. Konstruksjonslaget kan oppbygge en flybase med alt fra startbaner til piggtrådshegn, bygge og vedlikeholde en flybase og løse små operative oppgaver i leiren.

ReferanserRediger

  1. ^ CSWs organisasjon Arkivert 19. november 2009 hos Wayback Machine.
  2. ^ «Combat Support Wing nedlægges endeligt». Arkivert fra originalen 17. desember 2014. Besøkt 10. november 2014. 

Eksterne lenkerRediger