En skvadron er en militær avdeling i krigsflåter og flyvåpen.

Halen på et fly tilhørende en norsk tigerskvadron.

En flyskvadron består vanligvis av 12–24 luftfartøyer, og kan være inndelt i to eller flere vinger. Noen flyvåpen benytter betegnelsen skvadron også for bakkeavdelinger.

I Sjøforsvaret brukes skvadron fortsatt hos Marinens jegervåpen samt om korvettene, minerydderne (MR) og ubåtene (UVB). Tidligere ble det også brukt både i forbindelse med administrativ landorganisasjon og om fartøysgrupper som bestod av identiske eller tilnærmet like fartøystyper. Dette var en type organzation i motsetning til task force, task group og task unit som normalt er en ad hoc-formasjon og som organiseres for å løse spesifikke oppdrag. Unntak fra dette er Norwegian Task Group (NorTG). Eksempler på tidligere administrative skvadroner er: 1 og 2 UVB skv hhv på Haakonsvern (HOS) ved Bergen og på Olavsvern (OOS) ved Tromsø, Kystvaktskvadron Sør (på HOS) og Kystvaktskvadron Nord på Sjøforsvarets Kystvaktstasjon (SKYS), Sortland. Eksempler på tidligere fartøysskvadroner er 21 MTB skv, 22 MTB skv, 23 MTB skv, 24 MTB skv og 26 MTB skv. Alle hadde hjemmebase på HOS, unntatt 22 skv som hadde OOS som base fra 1979 til 2003.

Se også

rediger