Flystasjon Skrydstrup

Flystasjon Skrydstrup (dansk: Flyvestation Skrydstrup) er en dansk flystasjon som ble opprettet den 1. mai 1953 på den tidligere Skrydstrup flyplass, i den daværende Vojens kommune, nå Haderslev kommune i Sønderjylland. Skrydstrup flyplass ble anlagt av tyskerne i 1943 under navnet Fliegerhorst Hadersleben og benyttet under krigen hovedsakelig som flyveskole. Ved anleggelse av flyplassen ble ca. 2 300 hektar jord ekspropriert i Skrydstrup sogn. Ca. 120 av sognets 180 familier måtte forlate deres eiendommer.

Flystasjon Skrydstrup
Basisdata
LandDanmark
Etablert1. mai 1953
Operativt oppdrag

Flystasjon Skrydstrup er i dag både arealmessig og med sine godt 1 000 ansatte en av landsdelens største arbeidsplasser. Det store område skyldes primært start- og landingsbanen, som er 3,5 km lang og 60 meter bred. Ved siden av den ligger en nordlig og en sydlig parallell landingsbane. Skrydstrup er med sine 856 hektar jord[1] dog Flyvevåbnets minste flyoperative flystasjon.

Flystasjonen er i dag organisatorisk bygget opp omkring et stabselement med tre forskjellige avdelinger. En operasjonsavdeling, en materiellavdeling og en stasjonsavdeling. Under stabselementet og under kommando av flystasjonens sjef, som har grad av oberst, følger seks selvstendige skvadroner og en bygningsavdeling. Ved forhøyet beredskab kommer ytterligere skvadroner til.

Operasjonsavdelingen har, som navnet antyder, med det flyoperative å gjøre. Det vil si alt like fra værtjenesten og flyvekontrolltjenesten til den egentlige planlegning av den beordrede flyvning. Den innbefatter blant annet de to F-16-skvadronene 727 og 730.

Materiellavdelingen teller langt de fleste ansatte på flystasjonen. Avdelingen gjennomfører alle reparasjoner og vedlikeholdelsesarbeider på F-16, hvilket er et særdeles omfattende arbeide. F-16 består av høyteknologiske komponenter, som av hensyn til flysikkerheten skal behandles meget varsomt. Materiellavdelingen har også ansvaret for reparasjon og vedlikehold av alt annet materiell såsom kjøretøyer samt radar og kommunikasjonsmidler.

Flystasjonen inngår i redningstjenesten og har nylig fått helt nye helikoptre til å ivareta en del land-/sjøredningsaksjoner. Redningstjenesten arbeider tett sammen med Søværnets Operative Kommando.

Stasjonsavdelingen er litt populært sagt alt det andre som skal til for å få en arbeidsplass med 1 000 mennesker til å fungere: Personellforvaltning, regnskapsstyring, budsjettstyring, kafeteria og en lang rekke andre støttefunksjoner. Siste skudd på stammen er en miljøseksjon, som har til oppgave å innføre miljøledelse på flystasjonen.

Flyvevåbnets 60-årsjubileum

rediger

Flyvevåbnet ble opprettet i 1950. For å feire 60-årsdagen, ble der avholdt et stort flystevne søndag den 6. juni 2010 på Flystasjon Skrydstrup. Der kom omkring 150 000 besøkende, hvilket skapte trafikkaos i området.

Andre aktiviteter på flystasjonen

rediger

Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub holder til på flystasjonen.[2] Seilflyene bruker kun Skrydstrups luftrom når der ikke er F-16-fly i luften.

Referanser

rediger
  1. ^ Om Fighter Wing Skrydstrup
  2. ^ «Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub». Arkivert fra originalen 7. mai 2010. Besøkt 18. august 2013.