Burgfriedenspolitik

Burgfriedenspolitik (norsk: borgfredspolitikk eller borgfred) er et tysk begrep for den midlertidige, politiske samstemmighet som ble skapt i Det tyske keiserrike under første verdenskrig. Militære monarkister og sosialdemokratene ble i forbindelse med krigsutbruddet enige i Riksdagen, om å stemme for å gi krigskreditter. Det tilsvarende begrepet for franske forhold er union sacrée.

Theobald von Bethmann Hollweg (1914) var kansler i Tyskland i 1914.

EtymologiRediger

Ordet borgfred (fred i borgen) er en metafor for en midlertidig fredsslutning mellom parter som trues av en ytre, felles fiende. Ordets opprinnelse går tilbake til middelalderen, og betegnet da det vern mot maktutøvelse som eksisterte innenfor en bymur, en borg eller et hoff.[1]

HistorieRediger

 
Keiser Vilhelm II i 1914.

Keiserens taler i 1914Rediger

Borgfreden i Tyskland under første verdenskrig ble etablert ved hjelp av keiser Wilhelm II. Keiserens første bidrag var hans tale 31. juli 1914 fra slottsbalkongen i det gamle byslottet i Berlin. Keiseren kommenterte Russlands mobiliseringsordre, som han mente satte landet i en situasjon av krigsfare («Zustand der drohenden Kriegsgefahr»).

Dagen etter erklærte Tyskland krig overfor Russland. Keiseren gikk da for andre gang på balkongen mot Lustgarten, og proklamerte at krigserklæringen var en rettferdig forsvarshandling («gerechter Verteidigung»).[2] Videre uttalte han for tusenvis av oppmøtte mennesker at

 Jeg kjenner ingen partier mer, og heller ingen konfesjoner, vi er all tyske brødre og bare tyske brødre. (Ich kenne keine Parteien und auch keine Konfessionen mehr; wir sind heute alle deutsche Brüder und nur noch deutsche Brüder). 

Keiseren som på denne måten nådde toppen av sin popularitet, gjentok budskapet i en mer tilspisset form, i sin trontale for Riksdagens medlemmer 4. august 1914, også det i Berlin byslott:

 Jeg kjenner ikke lenger noen partier, jeg kjenner bare tyskere. (Ich kenne keine Parteien mehr, kenne nur noch Deutsche). 

Sakens kjerne: krigskreditteneRediger

De fremmøtte riksdagsmedlemmene som var blant de keisertro, ga uttrykk for sin begeistring over talen. SPDs medlemmer hadde demonstrativt holdt seg borte fra seremonien. Da det kom til avstemning i Riksdagen om krigskreditter, stemte likevel de fleste av SPDs representanter likevel for forslaget, og borgfreden var dermed et faktum. Pressen bejublet også den nasjonale enhet.[3]

Borgfreden i Tyskland var på ingen måte selvsagt. På den ene siden sto det som nærmest var et militærdiktatur, nemlig tilhengerne av monarkiet, representert ved Oberste Heeresleitung, og på den andre siden, Riksdagens flertall som kjempet for parlamentarisme.[4]

Underernæring og sult undergraver borgfredenRediger

Grunnet Tysklands manglende selvforsyning av mat, mange bønder og hester (datidens traktorer) utskrevet til tjeneste i hæren, mangel på gjødsel og blokade som sterkt begrenset import av mat, ble matforsyningene i riket etterhvert kraftig redusert. Manglende mat førte over tid til underernæring og sult, og var ifølge historikeren Alexander Watson den sentrale grunnen til at samholdet som borgfreden hadde skapt forvitret og forsvant etterhvert som krigen utviklet seg.[5]

Utviklingen i SPDRediger

 
Karl Liebknecht

Selv Karl Liebknecht og Hugo Haase stemte for krigskredittene 4. august 1914.[6] Senere oppsto imidlertid større uenighet innad i sosialdemokratiet. Fra og med desember 1914 stemte Liebknecht mot ytterligere kreditter. Da nye kreditter skulle vedtas i 1915, stemte en tredel av SPDs medlemmer av riksdagen mot. Karl Liebknecht stemte mot, og i det offentlige ordskiftet fikk han følge av Rosa Luxembourg. Luxemourg skrev i 1916 om «sosialdemokratiets krise» (Die Krise der Sozialdemokratie). Da mindretallet ble ekskludert, dannet de sin egen gruppe, kalt Sozialistische Arbeitsgemeinschaft. I 1917 kom det til en spittelse i SPD og det nye USPD ble etablert.[7]

ReferanserRediger

  1. ^ «Borgfred». Språkrådet (norsk). Besøkt 27. desember 2017. 
  2. ^ Andreas Mix. «Gerade auf LeMO gesehen: LeMO Kapitel: Erster Weltkrieg». www.dhm.de (tysk). Stiftung Deutsches Historisches Museum. Besøkt 27. desember 2017. 
  3. ^ Andreas Mix. «Gerade auf LeMO gesehen: LeMO Kapitel: Erster Weltkrieg». www.dhm.de (tysk). Stiftung Deutsches Historisches Museum. Besøkt 27. desember 2017. «Die SPD-Abgeordneten stimmten in der anschließenden Reichstagssitzung, der ersten nach dem Kriegsbeginn, dennoch einstimmig für die von der Regierung beantragten Kriegskredite. Die Presse bejubelte dies als Zeichen der nationalen Einheit.» 
  4. ^ Wolfgang Kruse. «Burgfrieden und Innenpolitik | bpb». www.bpb.de (tysk). Bundeszentrale für politische Bildung. Besøkt 27. desember 2017. «So standen beispielsweise der monarchisch verbrämten Militärdikatur der III. Obersten Heeresleitung die Parlamentarisierungsbestrebungen der Reichstagsmehrheit gegenüber.» 
  5. ^ Watson 2014, s. 341, 342–346
  6. ^ Kruse, Wolfgang. «Burgfrieden und Innenpolitik | bpb». bpb.de (tysk). Besøkt 8. august 2019. «Selbst der profilierteste Antimilitarist in der SPD-Reichstagsfraktion, Karl Liebknecht, hatte sich am 4. August 1914 der Parteidisziplin gefügt und den Kriegskrediten zugestimmt. Der Partei- und Fraktionsvorsitzende Hugo Haase trug sogar die Erklärung zur Kriegskreditbewilligung im Reichstag vor, obwohl er in der Fraktion dagegen gestimmt hatte. (Meningsoversettelse: Selv den mest profilerte antimilitarist i SPDs riksdagsgruppe, Karl Liebknecht, innordnet seg partidisiplinen 4. august 1914, og stemte for krigkredittene. Parti- og gruppeleder Hugo Haase foredro sågar talen for krigskredittbevilgningen, selv om han hadde stemt mot i gruppemøtet.)» 
  7. ^ Wolfgang Kruse. «Burgfrieden und Innenpolitik | bpb». www.bpb.de (tysk). Bundeszentrale für politische Bildung. Besøkt 27. desember 2017. «Eine wesentliche Folge der Burgfriedenspolitik war die Spaltung der SPD. Dabei ging es im Kern noch nicht um den später hervortretenden Konflikt zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten, sondern vor allem um Auseinandersetzungen innerhalb der Sozialdemokratie.» 

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger