Bauck er en norsk slekt som nedstammer fra Heinrich Bauck, født i Hamburg i 1799, som kom til Trondheim omkring 1820.[1][2]

Slektstre rediger

Treliste
 • Heinrich Bauch (Bauck) (1799–1866), raffinør og bestyrer ved Sukkerhuset i Trondheim, gift med Christiane Augusta Hansen.
  • Lovise Augusta Bauch (1826–1906), gift med lege Peter Tangen Lindeman, se slekten Lindeman.
  • Anna Caroline Bauck (1824–1908), gift med oberstløytnant Edvard Colbjørnsen Trampe, se greveslekten Trampe.
  • Hans Jørgen Bauck (1828–1909), kjøpmann i Bauckgården i Trondheim, gift med Henriette Fredrikke Bull.
   • Hans Jørgen Bauck (1861–1926), borgermester, stortingsmann og ordfører i Trondheim, gift med Fredrikke Birch.
    • Bjarne Bauck (1888–1957), overrettssakfører i Trondheim, gift med Edle Paulsen.
     • Hans Jørgen Bauck (1918–1985), bergingeniør (dr.rer.nat.) i Norge og Sverige, gift med Charlotte Kurth.
     • Jan Bauck (1925–1996), arkitekt i Oslo, gift med Liv Kielland (datter av Jacob Christie Kielland).[3]
    • Sverre Bauck (1891–1957), overingeniør ved Trondheim elektrisitetsverk, gift med Hilda Solheim.
    • Solveig Birch Bauck (1896–1976), gift med ingeniør og sjef ved Ålesund elektrisitetsverk Fredrik Mathiesen.
   • Ivar Bauck (1863–1937), general, gift med Olga Dorthea Hielm.
    • Borghild Bauck (1891–1976), gift med disponent Curt Henrik Vibe Selmer.
    • Trygve Bauck (1894–1972), infanterikaptein og revisor, gift med Reidun Sverdrup Bjørnson.
     • Erling Bauck (1924–2004), krigsfange, erindringsforfatter og veterinær, gift med Liv Kullerud.
   • Henrik August Bauck (1864–1952), overrettssakfører i Trondheim, gift med Kristiane Marie (Sanne) Bøgh.[4]
    • Hans Jørgen Bull Bauck (1894–1958), overrettssakfører i Trondheim, ugift.
    • Elisabeth (Lill) Bøgh Bauck (1898–1974), gift med overingeniør i AEG i Oslo Ivar Hvatum.
    • Henrik August Bøgh Bauck (1902–1988), overrettssakfører i Trondheim, gift med Meta Brodtkorb Bachke.
   • Aagot Bauck (1871–1957), forretningsdrivende, gift med agent Sophus Christophersen.
    • Hjørdis Bauck Christophersen (1893–1980), gift med ingeniør og direktør i AS Jernbeton i Trondheim Egil Larssen.
     • Per Johan Larssen (1918–2005), ingeniør og direktør i AS Jernbeton i Trondheim, gift med Anne-Mari Aavatsmark.[5]
      • Egil Bauck-Larssen (1955–), skulptør, gift med Anne Storli.
       • Christianne Bauck-Larssen (1984–), kommunalråd i Trondheim.
    • Nils Bauck Christophersen (1900–1984), agent i Trondheim, gift med Ellen Marie Withammer.

Referanser rediger

 1. ^ Thaulow, Christian (1919). Personalhistorie for Trondhjems by og omegn i et tidsrum af circa 1½ aarhundrede. Trondhjem. s. 389–390. 
 2. ^ Bratberg, Terje (1996). Trondheim byleksikon. Hovedredaktør Jon Gunnar Arntzen. Oslo: Kunnskapsforlaget. s. 78–79. ISBN 82-573-0642-8. 
 3. ^ Indahl, Trond Marinus. «Jan Bauck». Norsk kunstnerleksikon (digital utg.). snl.no. Besøkt 23. september 2020. 
 4. ^ Halbo, Sverre M. (1933). Norges advokater og sakførere 1932. Utgitt av Den norske Sakførerforening. Oslo: Aschehoug. s. 38–39. 
 5. ^ Aavatsmark, Ivar (2000). Aavatsmark. Gårds- og slektshistorie. Bergen. s. 200–201. ISBN 978-82-995701-0-7.