Bull er to norske slekter som ifølge familietradisjonen stammer fra England, men som med sikkerhet kan påvises å ha kommet til Norge fra Danmark. Den ene, den nordenfjeldske eller trønderske, kom omkring 1580, og den andre, den søndenfjeldske eller tønsbergske, kom omkring 1670. Noe innbyrdes slektskap kan ikke påvises. Begge slekter har hatt en mengde representanter blant norske embetsmenn, og den tønsbergske familien har særlig spilt en fremtredende rolle i Norges næringsliv, som skipsredere, sjømenn og hvalfangere, mens trønderslekten har mange kjente navn innenfor legekunst, musikk, militære og arkitektur.[1][2][3]

Noen kjente medlemmer Rediger

Trønderslekten[4] Rediger

Slektstre den trønderske slekt
Treliste
 • Jens Andersen Bull (1550–1610) sogneprest i Støren
  • Jørgen Jenssen Bull (1585–1665) prest, død i Stadsbygd, gift med Ellen Samuelsdatter Arctander (1550–1610)
   • Henrik Jørgensen Bull (1624–88) til Stadsbygd, gift med Anna Andersdatter Holm (–1696)
    • Anders Henriksen Bull (1663–1735) prest i Fosen, gift 1692 med Birgitte Rosing (–1740) av slekten Rosing (slekt)
     • Nils Rosing Bull (1696–1782) oberstløytnant gift med Anna Catharina Jensdatter Lemvig (1700–70)
      • Jens Lemvig Bull (1727–99) prest
       • Hans Grøn Bull (1758–1833) sogneprest
       • Ole Christian Bull (1762–1814) fogd og dikter gift med Else Marie Bugge Bang (1761–1821)
        • Nils Tønder Bull (1799–1859) gift med Anne Margrete Atlevsen (1799–1859)
         • Thomas Atlevsen Bull (1831–77), gift med Cathrine Johanne Christiane Kraft (1833–1925) fra Molde
        • Fredrik Nannestad Wingaard Bull (1800–93), kjøpmann i Hasvik
         • Ole Kristian Fredriksen Bull (1838)
          • Eliser Fredrisius Bull (1884)
           • Ole Bull (1917–55)
           • Kaare Bull (1920–99) fra Alta
       • Charlotte Amalie Brix Bull (1763–1844) gift med mag.president Johan Lausen Bull (1751–1716)
       • Peter Ludvig Munthe Bull (1765–1843) fogd Strinda og Selbu, g. Dorothea Lindeman
        • Jacob Christian Lindeman Bull (1800–83) sorenskriver Ryfylke g. Henrikke Sundt, senere Jensine Brodahl
         • Hans Sundt Bull (1837–).[5]
          • Laura Bull (1864–1902) g. Thor Olai Øvrevik fra Skånevik
      • Andreas Christian Bull (1729–93) fra Fosnes gift med Kirsten Munch von Hadeln (født 1741) fra Melhus
       • Nils Rosing Bull (1767–1842) gift med Christine Elisabeth Hansen (1775–1848)
        • Daniel Moldenauer Bull (1802–63) gift med Birgitte Louise Sigholdt
         • Nils Rosing Bull (1838–1915) byråsjef og kalendersjef, gift med Fanny Reinhardt (født 1842)
          • Emma Bull (1870–1904) gift 1896 med Reidar Müller (1869–1935)
           • Ingrid Müller (1897–1959) gift 1915–28 med kunstneren Axel Revold (1887–1962)
            • Reidar Revold (1918–1973) kunsthistoriker gift med Engelke Margit Rynning (1919–1991) kurator
       • Morten Hoff Bull (1784–1840) gift 1803 med Christine Marie Berggrav (1777–1852)
        • Ove Andreas Bull (1804–56) urmaker,
         • Nicolai Wilhelm Bull (1840)
          • Ove Carl Wilhelm Bull (1873)
           • Synnøve Bull (1903–1980) gift med Gunnar Gundersen (1897–1950)
         • Johan Lauritz Bull (1847–1918), general
     • Rasmus Rosing Bull (1699–1797) fra Hitra
      • Henrik Helkland Bull (1732–97), sorenskriver og kanselliråd
       • Rasmus Rosing Bull (1779–1833), marinekaptein
        • August Theodor Bull (1809–82)
     • Hans Bull (1700–77)
      • Hans Bull (1739–83) forfatter
      • Andreas Bull (1746–96), politisjef i Oslo, kanselliråd, forfatter
     • Christen Bull (1701–55)
     • Jørgen Andreas Bull (1703–64) kaptein gift med Dorothea Catharina Wandal Randulf

Tønsbergslekten Rediger

Slektstre den tønsbergske slekt
Treliste
 • Jacob Bull fra Holstein, senere i Angeln i Slesvig. To sønner til Tønsberg
  • Jacob Jacobsen Bull (1672–1749) fra Fleinsburg, skipsreder og kjøpsmann i Tønsberg, gift med Marta Ottosdatter Ørbech (1686–1770)
   • Otto Bull (1706) i Tønsberg
    • Henrich Bull (1737–1823), overbirkedommer i Larvik
   • Peder Jacobsen Bull (1709–85) gift med Elisabeth Marcusdatter Faye (1714–87)
    • Margrethe Bull (1741–1815) gift 1761 med skipskaptein Christopher Christensen Schøyen
     • Gjert Bull Schøyen gift med Helvig Nilsdatter
      • Niels Gjertsen Bull (1804–1865) skipsreder gift med Rebecca Marie Agerup (1806)
       • Henriette Bull (1829–1867) gift med tobakkskongen Conrad Langaard (1823–1897)
       • Gjert Nielsen Bull (1832)
        • Gjert Bull (1869–1940) og Sigrid Olsen Oddvin (1874–1965)
       • Bernt Anton Bull (1846) Skibskaptein
        • Louise Bull (1883) gift m. Ingeniør Kristian Torp Westbye (1881)
         • Arnulf Bull Westbye (1915) Bankkorrespondent
         • Truls Kjos Westbye (1923-1991) Sivilingeniør, gift med Sigrid Nagel (1921) Tysk slekt Nagel, gren av Holck (adelsslekt)
          • Viggo Westbye (1954) Sivilingeniør
    • Henrik Pedersen Bull (1746–1815), skipskaptein og reder Melsomvik g. Karen Solberg
     • Marcus Henriksen Bull (1770–1837) g. Marte Steen
      • Kornelius Markussen Bull (1808–60)
      • Marcus Bull (1822–64) g. Sofie Ross
       • Marcus Cornelius Bull (1860–1933) g. Christiane Matheson
      • Henrik Johan Markussen Bull (1833–78)
     • Lars Solberg Henriksen Bull (1789–1847), skipper og vertshuseier
      • Anders Berg Bull (1813–77), skipsbygger på Vallø og ordfører i Nøtterøy, gift 1840 med Mathea Freland. Fikk en pleiedatter.
    • Peter Nicolay Bull (1757–1831) skipskaptein, reder, skipsbygger, gift med Maren Sibylle Engøe (1773–1853)
     • Anders Bull (1796–1844) kjøpmann Tønsberg, gift med Maren Zachariassen (1802–75)
      • Andrea (Dea) Bull (1826–1866) gift med marinekaptein Søren Gottfried Otto (1828–1914)
   • Frantz Jacobsen Bull (1716–99)
    • Martinus Frantzen Bull (1744–99)
   • Jens Jacobsen Bull (1717-1804) gift 1. gang i Stavanger 1755 med Axeliana Christina Smith (1737-1762), datter av Lauritz Andersen S. og Johanna Margretha Leigh; gift annen gang med Kirsten Vincentsdatter Stoltenberg (1734 Tønsberg-1772)
    • Johanna Margretha Bull (1756-1818) gift i 1783 med sin slektning Gabriel Schanche Kielland (1760-1821), som fikk bygget og eide Ledaal
    • Marthe Dorthea Bull (1757-1827) gift i 1783 med major og land- og sjøkrigskommissær Hans Sigvard Arentz (1751-1820), hvis svigersønn, Anton Wilhelm Scheel (1763-1810) (som i første ekteskap hadde vært gift med en søster av Gabriel Schanche Kielland) eller dennes bror, amtmannen i Stavanger, Friderich Otto Scheel, var arkitekten for ovenfor nevnte Kiellands Ledaal
    • Maren Elisabeth Bull (1761-1801) 1791 gift med dikteren, sogneprest Jens Zetlitz (1761-1821)
   • Christian Jacobsen Bull (1726–1803) gift med Karen Stoltenberg (1735–1796), dattera til Vincent Henriksen Stoltenberg (1694–1763), som var en av forfedrene til Jens Stoltenberg (se Stoltenberg)
    • Karen Mathea Bull (1775–1859) gift med eidsvollmannen Carl Peter Stoltenberg (1770–1830)
    • Vincent Stoltenberg Bull (1768–1836), prest på Nes i Hedmark gift 2) med Rebekka Schwabe (1782–1866)
     • Fredrikke Susanne (Rikke) Bull (1819–97) gift med prest Ditlef Emil Gottfried Hansen (1810–1901) fra Bergen[8]
      • Fredrik (Fritz) Bull-Hansen (1852–1923), prest i Leikanger gift med Caroline (Ninni) Steenbuch (1862–1939) fra Sem ved Tønsberg

Slektsvåpen Rediger

Medlemmer av de to slektene Bull har brukt forskjellige personlige våpenskjold og slektsvåpen.[3]

I trønderslekten Bull er brukt våpen med avhugget og kvistet trestamme i skjoldet. Fra rundt 1660 er brukt et slektsvåpen som heraldisk kan beskrives (blasoneres) slik: I sølv to krysslagte, avhuggete og kvistete brune trestammer. Som hjelmtegn en gull lilje.[3]

I tønsbergslekten Bull er brukt flere noe forskjellige våpenskjold. Fra første del av 1800-tallet er mye brukt et oksehode i skjoldet. Fra 1815 førte brødrene Otto (død 1848) og Jacob Bull (død 1850) dette våpenet: Delt i blått og sølv med i 2. felt tre (2 over 1) røde oksehoder. Som hjelmtegn tre hvite strutsefjær.[3]

Referanser Rediger

 1. ^ Bratberg, Terje (30. september 2020). «Bull – slekt fra Trøndelag». Store norske leksikon. Besøkt 19. april 2022. 
 2. ^ «Bull I (slekt) – Slektshistoriewiki». www.genealogi.no. Besøkt 19. april 2022. 
 3. ^ a b c d Bull, Jens (1938). Den trønderske slekt Bull. Cammermeyers bogh. s. 11. 
 4. ^ Steffens, Haagen Krog (1911). Norske Slægter 1912. Gyldendalske Boghandel. s. 61–76. 
 5. ^ Hans Sundt Bull fra ofstad.info, sist avlest den 30. januar 2018.
 6. ^ Bull, Stockwell og Allen, Goodbye to Henrik H. Bull Arkivert 23. september 2015 hos Wayback Machine., nekrolog.
 7. ^ «Oddvar Bull Tuhus biografi». Store Norske Leksikon. 
 8. ^ «Kirkebok for Nes i Hedmark, fødte og døpte i 1819». , «Vincent og Rebekka». , «Rikke Bull og mannen».  samt «Søskenene Hansen gift med Rikke Bull». 

Litteratur Rediger