Baglerbyen

boligområde i bydel Gamle Oslo

Baglerbyen er et boligområde på Bakerenga i Gamlebyen i bydel Gamle Oslo. Boligområdet ligger i sørskråninga av Lodalen, dvs. innunder Ekebergskrenten i sør og ovenfor verkstedsområder og Dyvekes vei i nord. I vest grenser Baglerbyen til Gamlebyen gravlund, og i øst til den vesle resten av den gamle trehusbebyggelsen på Bakerenga.[1]

Baglerbyen ligger like ved området for Middelalderbyen Oslo, et lite steinkast fra Oslo Hospital og Oslo gate der Ekebergbanen ruller forbi med tette avganger. Boligområdet fikk sitt navn etter Baglerne som holdt til i området mot slutten av 1100-tallet.

Baglerbyen ble reist i fire byggetrinn, det siste i regi av Startbo. Store deler av området har utsikt tvers over Lodalen mot Oslomarka, og det ble markedsført som det grønneste prosjektet i indre Oslo med sine totalt 15 mål tomt. Leilighetene i de to gule rekkehusblokkene mot Konows gate har stor takhøyde og halvetasjer over tre nivåer, såkalt «split level». Byantikvaren var opptatt av at bebyggelsen ikke skulle dominere i forhold til den gamle omkringliggende trehusbebyggelsen. Enerhaugen Arkitektkontor kom med forslaget om "split level" siden deler av tomten er skrånende. Med sin utforming glir de gule blokkene relativt harmonisk inn blant den verneverdige og maleriske husrekken i Konows gate som er del av Ekebergkleiva bevaringsområde. Mot den gjenværende bebyggelsen på Bakerenga ble det ikke tatt antikvariske hensyn. Utbyggerne utnyttet seg av en gammel reguleringsplan slik at de fikk gjennomslag for å reise 4 til 10-etasjes blokker inntil Bakerengas originale trehusbebyggelse.

I 2008 ble Baglerbyen satt på Selskabet for Oslo Byes Vels liste over Oslos 10 fineste nybygg og profilert i Aftenposten, antagelig på grunn av Split-Level byggene og den grønne profilen.

Området for Baglerbyen ligger på gården Bakerengas gamle marker. Bakerenga ble utparsellert på 1860-1870-årene, og bebygd i datidens forstadsstil. Mesteparten av Bakerengas forstadsbyggelsen ble revet i forbindelse med planlagte veiutbygginger i 1960-årene. Planene om motorveien over Bakerenga ble skrinlagt til fordel for utviding av Bispegata og Dyvekes vei.

ReferanserRediger

  1. ^ St. Hallvard. Oslo: Oslo Byes Vel. 2008. s. 55. 

Eksterne lenkerRediger