Standardatmosfære

måleenhet for trykk
(Omdirigert fra «Atm»)

Standardatmosfære (symbol: atm) er en måleenhet for trykk. Det er ikke en SI-enhet. Det tiende Conférence Générale des Poids et Mesures i 1954 godkjente standardatmosfære for generell bruk og definerte det til å være nøyaktig 1 013 250 dyn per cm² (101 325 Pa).[1] Denne verdien skal representere det gjennomsnittlige lufttrykket ved havnivå i Paris, men i praksis representerer den middeltrykket ved havnivå for områder på samme breddegrad som Paris.

Andre verdier rediger

Et trykk på 1 atm kan også skrives som:

≡1,01325 bar
≡101 325 Pa
≡760 mmHg
≈1,033 227 452 799 886 kp/cm²
≈1,033 227 452 799 886 teknisk atmosfære
≈1033,227 452 799 886 cm–H2O, 4 °C [A]
A Dette er en generelt akseptert verdi for cm–H2O, 4 °C. Det er produktet av 1 kp per kvadratcentimeter (en teknisk atmosfære) multiplisert med 1.013 25 (bar/atmosfære) og delt på 0.980 665.

Bruk rediger

I kjemi er standardtemperatur og standardtrykk definert som referansetemperaturen 0 °C og trykk på 101,325 kPa (1 atm).

I dykking brukes av og til ordet atmosfære i stedet for 1 bar (1000 millibar, eller 1000 hPa).

Enheten teknisk atmosfære (at) er omtrent lik overtrykket under 10 meter vann. 1 at ) 98066,5 Pa (980,665 hPa)

Konverteringstabell for vanlige trykkenheter
Pascal Bar Teknisk atmosfære Standardatmosfære Torr Pund per kvadrattomme
Pa bar at atm Torr psi
1 Pa ≡ 1 N/m2 10−5 1,0197×10−5 9,8692×10−6 7,5006×10−3 145,04×10−6
1 bar 105 ≡ 106 dyn/cm2 1,0197 0,98692 750,06 14,5037744
1 at 0,980665 ×105 0,980665 ≡ 1 kp/cm2 0,96784 735,56 14,223
1 atm 1,01325 ×105 1,01325 1,0332 p0 760 14,696
1 Torr 133,322 1,3332×10−3 1,3595×10−3 1,3158×10−3 = 1/760 atm ≈ 1 mmHg 19,337×10−3
1 psi 6,895×103 68,948×10−3 70,307×10−3 68,046×10−3 51,715 ≡ 1 lbF/in2


Referanser rediger