Dyn (symbol dyn) fra gresk δύναμις (dynamis, «kraft») er en enhet for kraft i CGS-systemet, forgjengeren til SI-systemet. Én dyn er definert som «kraften som kreves for å akselerere en masse på ett gram én centimeter per kvadratsekund». Altså er én dyn lik 10 mikronewton:

1 dyn = 1 g·cm/s² = 10−5 kg·m/s² = 10−5 N

Enheten «dyn per centimeter» har tradisjonelt blitt brukt for å måle overflatespenning. Overflatespenningen til destillert vann er for eksempel 72 dyn/cm ved 25 °C, som i SI-enheter blir 72 x 10−3 N/m eller 72 mN/m.