Overflatespenning er en effekt som oppstår i væsker, og som gjør at lette objekter kan flyte selv om de har er større massetetthet enn vannet. Overflatespenning bidrar også til å trekke væske opp i tynne rør, og er hovedgrunnen til at f.eks store trær kan frakte vannet fra bakkenivå og opp til de øverste bladene. Dette kalles kapillæreffekten. Overflatespenningen er forårsaket av tiltrekking av væskemolekyler som følge av forskjellige intermolekylære krefter.

Overflatespenning er en væskes evne til å motstå endringer i væskens overflate. Det er definert som mengden energi nødvendig for å øke overflatearealet med 1 cm². Overflatespenning gjør her at mynten flyter på vannet, selv om dens massetetthet tilsier at den burde ha sunket.